resimkoy

شغلی فرم درخواست – چند راهنمایی در مورد چگونه به آنها را پر کنید تا

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

بنابراین شما کار خاصی می خواهید خال خال. گام بعدی خواهد شد پر کردن یک فرم درخواست که معمولا باعث می شود بسیاری از ما را به خالی کردن در چشم از آن. اخم اگر این اغلب به شما اتفاق می افتد. نکات زیر را قطعا به شما کمک خواهد یک معامله بزرگ!

شماره تامین اجتماعی

اگر شما یک، آن را در نوشتن این قسمت را خالی. اگر نه، شما باید برای پیدا کردن چگونه به یک.

در حال حاضر آدرس و آدرس دائمی

این دو آدرس یکسان خواهد بود اگر شما قصد زندگی در خانه در حالی که شما در حال کار. با این حال، اگر شما در یک دبیرستان خصوصی یا کالج در این زمان زمانی که شما در حال کار زندگی می کنند، آدرس مدرسه خود را برای آدرس فعلی و آدرس منزل خود را برای آدرس دائمی قرار داده است.

حقوق مورد نظر

دولت "حداقل دستمزد" مگر اینکه شما می دانید که تجربه و مهارت های خود را تضمین پرداخت بیشتر. به عبارت دیگر، قرار دادن مقدار شما احساس می کنید که شما شایسته.

ممکن است ما کارفرما خود تماس بگیرید.

نوشتن "نه" اگر شما در حال حاضر به کار و انجام نمی مایل به اجازه رئیس خود را می دانم که شما به دنبال جای دیگری برای یک کار. اگر آن را خوب، قرار دادن "بله."

موضوع عمده

بدون نیاز را برای شما به قرار دادن هر چیزی تحت این عنوان برای مدرسه دستور زبان وجود دارد. شما فقط باید به ذکر چند کلاس که شما را در دبیرستان و کالج که مربوط به کار است که شما در حال حاضر برای استفاده از هستند حضور داشتند.

معدل

شما لازم نیست به دولت معدل خود را برای مدرسه دستور زبان. در عوض، آن را به پایین برای دبیرستان و کالج، حتی اگر آن را به ۴٫۰ است.

افراد مورد مطالعه ویژه و یا کار تحقیقاتی

این بخش بزرگ به عنوان شما است می توانید بنویسید هر یک از فعالیت های فوق برنامه خود را که اهداف کار خود را پشتیبانی می کنند.

آموزش ویژه

این است که قطعا یک فرصت خوب را برای شما به در مورد هر کلاس غیر مدرسه صحبت که شما قبل از گرفته شده است. اطمینان حاصل کنید که شما تنها کسانی که شما را برای این کار واجد شرایط ارسال.

فعالیت

در اینجا فرصت دیگری برای نشان کارفرمای شما است که شما آماده برای این کار هستند. نوشتن هر داوطلب، ورزش و فعالیت های دیگر شما انجام این کار مربوط به این کار است.

کارفرمایان سابق

این بسیار آسان است و سر راست است. اگر شما یک کار پرداخت می شود قبل تا به حال هرگز، این بخش را خالی بگذارید. اگر نه، پر کردن این فضا و حتی اگر شما برای کارهای عجیب و غریب استفاده شده است.

حقوق

دولت چقدر به شما در هر ساعت برای شغل قبلی خود را پرداخت می شود.

دلیلی برای ترک

اگر شغل خود را در شرایط خوب سمت چپ، می گویند یا "پایان تعطیلات تابستان"، "پایان ماموریت"، و یا "تحت تعقیب برای گسترش تجربه من با شغل دیگر." با این حال، اگر شما از کار قبلی خود را از کار اخراج شدند، آن را قاب در یک فضای مثبت و توضیح آنچه اتفاق افتاده. برخی از کلمات خوب خواهد بود، "نه مناسب"، "توافق کردند که در" و "چپ با توافق متقابل است." آیا تا به حال استفاده از کلماتی مانند نه "دشمن رئیس من" یا "اخراج شد."

منابع

این بخش بسیار مهمی از برنامه است. بنابراین، به یاد داشته باشید به نوشتن چیزی در اینجا!

در بالا برخی از قطعات موجود در یک فرم درخواست هستند. خوبی آنها را دنبال و جلوگیری از چیزهایی که شما باید نمی شود قرار دادن در آن است. موفق باشید!