resimkoy

شرط وزیر برای ادامه فعالیت تلگرام

۱۴ دی ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات در حاشیه هیئت دولت درباره وضعیت بازگشایی تلگرام و اینستاگرام اظهار داشت: آن چیزی که مشخص هست، ظرفیت‌های نیکوی که در کشور برای توسعه کسب و کار و اشتغال ایجاد انجام گرفته، مورد سوءهستفاده برخی قرار گرفت و اثرات آن در تعداد روز گذشته در کشور قابل مشاهده بود.

وی افزود: آسیب‌های زیادی به این بهانه به آرامش و خانومدگی آقام زدند، این چالش وجود داشت که بین چیزی که در حال وقوع در کشور هست و چیزی که مورد هستفاده آقام بود در صورت مسدود انجام گرفتن موجب نارضایتی آقام انجام گرفته و اگر بازگذاشته می‌انجام گرفت امنیت اجتماعی کشور زیر سوال می‌رفت.

وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات ادامه داد: هم دسترسی آزاد در منشور حقوق منطقهوندی و هم امنیت حق آقام هست که دولت و شورای امنیت کشور کارگزار این مسئله هستند و ریهست آن با جناب آقا رحمانی فضلی هست.

آذری جهرمی تصریح کـــرد: خیلی از کانال‌های تلگرامی هستند که اقدامات تروریستی را ترویج کـــرده و آقام را برای این حرکات تشویق می‌کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه کانال‌های متعدد تلگرامی وجود دارند که به ترویج خشونت و رفتار‌های تروریستی اقدام می‌کنند، گفت: آمار‌ها و مستندات این مسئله وجود دارد و اگر تاکنون در این مورد آمار و مستنداتی ارائه نکـــرده‌ایم به دلیل عدم ترویج خشونت بوده هست. کانال‌هایی که آقام را به آتش زدن خانه مسئولان، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می‌کنند. اینگونه موارد در هیچ کشوری اجازه فعالیت نخواهند داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات با اشاره به تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره توقف فعالیت برخی شبکه‌های اجتماعی ادامه داد: در مرحله نخست درباره فعالیت این شبکه‌های مجازی در شورای عالی امنیت ملی و در شرایطی که نظرات متفاوتی درباره فعالیت آن‌ها وجود داشت تصمیم به توقف برخی از این شبکه‌ها گرفته انجام گرفت که این تصمیم طی تعداد روز اخیر در کشور اجرایی انجام گرفت.

آذری جهرمی با اشاره به بازگشت آرامش به کشور، یادآور انجام گرفت: از شب گذشته در اکثر نقاط وضعیت آرامش برقرار هست که جا دارد از همه دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی تشکر کنیم. بحث بعدی در این زمینه بازگشایی این شبکه ههست.

وی در همین زمینه تصریح کـــرد: از روز گذشته پیگیری‌هایی در این زمینه از شورای امنیت کشور انجام دادیم که در مناطقی که آرامش بازگشته هست این شبکه‌ها اجازه فعالیت داشته باشند و فعالیت آن‌ها از سر گرفته شود. با مدیر تلگرام نیز مکاتبه کـــردیم که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی هست.

وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات تأکید کـــرد: افزایشین مخاطبان و حجم هستفاده از تلگرام در ایران هست طبیعتا اگر احترام متقابل نباانجام گرفت، شرایط دشوار می‌شود. امیدواریم مدیر تلگرام به مقررات خود و درخوهست آقام برای حذف موارد تروریستی احترام بگذارد.

آذری جهرمی با اشاره به نگاه مسئولان کشور به فضای مجازی یادآور انجام گرفت: کشور در موارد سیاسی و موارد انتقادی باز عمل کـــرده هست همه ابعاد نظام ظرفیت انتقادی این شبکه‌ها را پذیرفته اند. دشوار‌ترین انتقادات در فضای مجازی علیه دولت صورت می‌گیرد، اما دولت آن را قبول کـــرده هست.

وی ادامه داد: فازی که شبکه‌های اجتماعی در این شرایط کشور وارد انجام گرفته اند و نوع برخورد آن‌ها در این فضا به‌خصوص از جانب تلگرام فاز ترویج خشونت و رفتار‌های تروریستی هست.