resimkoy

 شبکه کـــردن آیا و نه

۱۶ تیر ۱۳۹۶

شبکه سازی یک ابزار بازاریابی حیاتی هست، این یک راه عالی برای ایجاد روابط دو طرف سودمند با حرفه ای های متخصص هست. شبکه می تواند در تنظیمات مختلف رخ دهد: از کنفرانس های کسب و کار چهره به چهره، به ناهار، قهوه و یا جلسات بعد از نوشیدنی. همچنین تعداد سیستم عامل شبکه آنلاین مانند توییتر، فیس بوک، LinkedIm، Houzz و موارد دیگر وجود دارد. شبکه حرفه ای برای طراحان داخلی زیاد حیاتی هست زیرا توانایی باز کـــردن درب به فرصت های جدید هست. تعامل با افراد معقول می تواند شما را ارجاع، مشاوره و حتی آگاهی از شرکت شما را کسب کند. این یک راه عالی برای کسب اعتبار، اعتماد و منطقهت حرفه ای هست. پس چه کاری انجام دهید و چه شبکه های شبکه چیست؟ آنها را در زیر پیدا کنید:

DO

 • آشنا – خود را با رویداد و شرکت آشنا کنید چه کسی حضور خواهد داشت؟
 • نام برچسب – آن را در سمت رهست خود بپوشانید، همانطور که طبق آن طبیعتا بیننده به نظر می رسد.
 • اهداف تعیین انجام گرفته – مانند تعداد افرادی که میخواهید به آن نزدیک شوید، چه نوع هشداراتی را که میخواهید یاد بگیرید یا بدست آورید، و همچنین نقاطی که دارید می خواهم درباره خود و شرکت صحبت کنم.
 • بهترین نگرش خود را بپوشید – نترسید که به اطرافیانتان سلام کنی، همه در یک قایق هستند. نزدیک و جذاب باشید.
 • آماده سازی و هستفاده از "زمین آسانسور" – دقیق، مختصر و دقیق، شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که شما شنونده را از گشت و گذار به هم متصل می کنید .
 • کارتهای کسب و کار – زیاد از اندازه به اندازه کافی با شما بجنگند، زیرا آنها راهی عالی برای تبادل هشدارات تماس هستند. در صورت امکان، نوشتن یک یادداشت کوتاه در پشت در مورد کجا و زمانی که شما به عنوان یک یادآوری ملاقات کـــرد.
 • گوش دادن و یادگیری – زیاد هست که ما می توانیم از تجارب دیگر یاد بگیریم، این درس ارزشمندی در خانومدگی و کسب و کار هست.
 • بیمار می شود – شبکه سازی در حال توسعه روابط قوی و بلندمدت تجاری هست.
 • آماده باشید – پیش بینی نوع افرادی را که احتمال دارد با آن مواجه شوید و سوالات خود را در ذهن داشته باشید، از آنها بخواهید که هشداراتی را که میخواهید به دست آورند مربوط کنید.
 • پیگیری – یک لیست پستی ایجاد کنید و با افرادی که ماهانه به آنها ملاقات کـــرده اید، ارتباط برقرار کنید.

دونات

 • دیر نکنید. اگر شما در اواخر قدم بخانومید، حوادث ناشی از کل واقعه را ایجاد کنید و آقام آن را به یاد داشته باشند و نه به مثابه راه.
 • خجالت نکشید نه تنها با افرادی که قبلا می دانید صحبت می کنید. شبکه به اندازه کافی برای دیدار با افراد جدید هست.
 • نگران نباشید سوالاتی بپرسید – همه سوالات معتبر هستند. هر کس از ظاهر نادان ترسید اما نیازی به آن نیست. اکثریت آقام خوشحال خواهند انجام گرفت تا دانش و تخصص خود را به اشتراک بگذارند، بنابراین از مزایای هستفاده کنید و از سوالاتی که می توانید بپرسید، بپرسید.
 • از دست های خود عبور نکنید – زبان بدن می تواند زیاد قدرتمند باانجام گرفت. عبور از سلاح شما باعث می شود شما به نظر می رسد غیر قابل دسترسی هست.
 • اجتناب از ارتقاء خود – این روش افزایش احتمال دارد به عنوان منفی نسبت به ایجاد روابط با ارزش باانجام گرفت. فروتن باشید و باز شود
 • فراموش نکنید که برای پیگیری – این زیاد حیاتی هست، ما آن را دو بار نقل کرد ایم.
 • زیاد از حد نوشیدن نکنید – به خصوص در جلسات غیرحتمی افزایش، اگر آنها الکل مصرف می کنند، سعی کنید از آن اجتناب کنید.