resimkoy

شبکه و هنر ترغیب

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

هر زمان که شما شبکه، امیدوارم شما ارجاع به افراد دیگر به اشتراک بگذارید را به صورت منظم. شما در پیدا کردن هر آنچه مورد نیاز است و فکر می کنم در مورد مردم شما می دانید که می توانید از خدمات ارائه یا حمایت برای کمک به.

اگر چه به شما ارائه ارجاع، چه باعث می شود که یک ارتباط قوی و معتبر است؟ همه آن را به اقناع می آید.

تعریف اقناع یک شکل از نفوذ اجتماعی است. این فرایند از هدایت مردم و خود به سمت تصویب یک ایده، نگرش، و یا عمل است.

این اعتقاد خود را در شخص دیگری که می درخشد را از طریق در توصیه خود را است. شما می دانید برای اولین بار دست که ارجاع به شما بدهد قوی و ارزشمند خواهد بود. بدون تبلیغات تا کنون به تایید شخصی شخص دیگری خواهد مقایسه کنید.

هنگامی که شما را در ارائه بهترین ارجاع ممکن است تمرکز و ایجاد شهرت برای ارائه منجر به کیفیت و یا اتصالات، شما در نهایت توسعه یک حس قوی از اقناع.

[۱۹۴۵۹۰۰۱چندنفر] من تا به حال به من بگویید چگونه شگفت زده بودند که وقتی کسی با آنها تماس چون من آن را پیشنهاد و آن فرد برنامه خود را بدون تردید خریداری شده است. به این دلیل که من شهرت خود من در خط هر زمان که من به یک تایید شخصی قرار داده است.

بزرگترین مزیت داشتن اقناع قدرتمند است که قادر به حرکت از معرفی به کسب و کار فوری. این حذف شک و سرعت بخشیدن به روند تصمیم گیری بر اساس سطح اقناع شما داشته باشد.

نگاهی هم به یک کمی از یک منتقد و واقعا در تمام معاملات کسب و کار خود را نگاه کنید. اگر آنها ارائه خدمات استثنایی، بسیار قابل اعتماد و ارزش شما بیش از شما برای، مطمئن شوید که به دیگران بگوید در مورد آنها پرداخت می شود را.