resimkoy

 شبکه – می توانید آن را کمک به یک کسب و کار موفق؟

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

به تازگی، جهستین، یکی از دوستان من، از من خوهست به همراه او به جلسه کسب و کار. برای ماه ها، من شناخته انجام گرفته بود که او یک عضو انجمن چیز غریب کننده بود. یک گروه شامل اعضایی که در بارکس می نویسد مقابله – خرید، فروش و یا صادرات. با کمال تعجب، همه روز من با جهستین تعامل بود من آن را هرگز فرصتی برای دیدار با هر عضو انجمن انجام گرفتم. این احساس هیجان به من انجام گرفت. من باور داشتم که می تواند یک یا دو معامله را از آنها دریافت با وجود من منافع در زمینه های مختلف دارند. میوه ها و سبزیجات. این منافع را از درگیری من بوجود می آیند نیست اما کسانی که از دوست زیاد نزدیک من هست که پلن ریزی در صادرات میوه و سبزیجات. جهستین زیاد کمی برای صحبت کـــردن در مورد این گروه با توجه به عضویت غیر فعال خود را با وجود این واقعیت هست که او پرداخت می شود هزینه های خود را به موقع اما هرگز زمان برای شرکت ایجاد کـــرده بود. اما این همه در مورد تغییر بود. او زیادی از بارکس می نویسد ساخته انجام گرفته و آنها را به صورت محلی با رفتن به مسافران فروخته می شود.

من می دانستم که او از دست رفته توسط در فعالیت های گروه خود شرکت نمی انجام گرفت اما من نمی دانم که چگونه به او توصیه به نیکوی و بدون هشدارات تکمیل بر روی فعالیت های ارتباط خود را. همه تایم شناس به جلسه و اعضای برای به اشتراک گذاشتن تجارب خود را برای به انجمن اکثریت آنها رونق بود در حالی که دیگران که در آن در مورد آن را به بزرگ و شکستن به موفقیت هست. در حالی که برخی از اعضای گروه در کار می کـــردند به منبع برای بازار، ارتباط ایجاد پیوند بزرگ با دیگران کسب و کار در نواحی و مناطق مختلف برای اتصال به اعضای خود بود. کسب و کار به کسب و کار (B2B) اتصالات به طور خاص مشغول به کار بودند برای کسانی که این ایده را پذیرفته بودند. محصولات که در آن در حال ابداًح و بهبود یافته به دیدار مختلف و به سرعت در حال تغییر نیازهای بازار، اعضای خود را سازماندهی و نوزاد را به مشاهده و احساس بازارهای مختلف دنبال. همه این ها ممکن بود، به عنوان آن را به بعد پدید آمده هست، با توجه به اعضای & # 39؛ از خود گذشتگی به انجمن و مشارکت فعال خود را. هر جا که اعضای شرکت کـــردند، آنها یک فرصت برای یادگیری و یا کشف ایده ها و فرصت های جدید هست.

در واقع آنها بهره برداری انجام گرفت کسب و کار شبکه به طور تکمیل وجود آنها نمی دانستند که آن چنین بود. من زیادی و ایده های مرتبط در مورد چگونه به منبع بازارهای خارجی و الزامات ورود به آنها به دست. من حتی کسی که آماده هست تا به من راهنمایی در روند نخستیه نفوذ بود کـــردم. بعد من دانش در شبکه های کسب و کار با جهستین به اشتراک گذاشته، باور زیاد نیکو هست که او از هشدارات را برای موفقیت او و کسب و کار خود مورد نیاز هست. شبکه های کسب و کار پویا هست و تجربه یک نفر بر روی یک ایده داده ممکن هست لزوما توسط فرد دیگری تکرار شود و یا ممکن هست را نه از اثر همان زمانی که در یک سناریوی مختلف هستفاده شود. عوامل زیاد زیادی در شبکه های کسب و کار اعمال می شود. برخی از کسب و با تلاش زیاد کمی از صاحبان و یا مدیران خود موفق حالی که دیگران نیاز زیادی از تلاش برای موفقیت.

افزایش از زمان، یک کسب و کار در یک بازار در حال گسترش راه اندازی خواهد انجام گرفت که معمولا با بازار گسترش و حتی با تلاش کمی در حالی که که در یک بازار بالغ راه اندازی نیاز به تلاش برای سودآور و در حال رانجام گرفت نگه داشته شود. سرمایه گذاری در یک بازار رو به کاهش تا نه تنها نیاز به مقدار زیادی از تلاش بلکه منابع باقی می ماند در عمل، چه رسد به باقی مانده سودآور هست. هر تعداد که متداوم عاقلانه به انجام تحقیقات بازار، تکنیک های پژوهش هستفاده ممکن هست جامع زیرا مناطق کلیدی ممکن هست از سمت چپ. مهارت های شبکه کسب و کار قوی در مفید آمده هست به ویژه هنگامی که یکی از زمان کافی برای بخرچ تحقیقات گسترده ندارد. اگر چه زیادی از آقام خواهد آمد تا با تعاریف متنوعی از شبکه های کسب و کار، آن را به آسودهی می توانید به عنوان ارتباط با هم افراد (اشخاص) که از طریق اعتقاد و ارتباط ساختمان تبدیل به هر دو راه رفتن و صحبت تبلیغات برای یکی دیگر شرح داده شود. شبکه کمک به هشدار یک حزب دیگر و بالتصویر. اشکال مختلفی از پیوند اما تمرکز باید بر روی آن که مفید و به سرمایه گذاری کسب و کار مفید می باانجام گرفت وجود دارد.

برای موفقیت در کسب و کار شبکه، صاحب یک کسب و کار یا مدیر باید یک یا تعدادی از موارد زیر را انجام.

  • تبدیل انجام گرفتن به معروف به عنوان یک منبع غالب برای دیگران هست. تسلط شما قابل مشاهده را حفظ خواهد کـــرد. هنگامی که شما به عنوان یک منبع محکم سرخانومش، زیادی از آقام در نظر خواهد تبدیل به شما برای کمک، پیشنهادات، ایده ها، و هر شکل دیگری از کمک. همانطور که آنها با شما به اشتراک گذاشتن آنچه آنها می خواهند از طریق، شما به آسودهی انتخاب کنید تا مسائل که می تواند توسعه و پیشرفته به نفع سرمایه گذاری کسب و کار خود را.
  • پیشنهاد برای نگه داشتن موقعیت داوطلب در گروه ها و سازمان. این یک راه عالی برای باقی مانده قابل مشاهده و خدمت به گروه هایی که شما و یا کسانی که فاقد افراد مدبر کمک کـــرده هست. هنگامی که شما با یک سازمان مرتبط شوند، وظایف و سرمایه گذاری خود را هماهنگ با سازمان و پایان تلاش در سازمان & # 39 قرار تبدیل خواهد انجام گرفت؛ بازدید کنندگان کار در کسب و کار شما را منتصویر کند. همه ویژگی های مثبت افراد کمک میکند شما و تلاش های خود را تحسین و نفع آن به سرمایه گذاری خود را.
  • دارای درک روشنی از آنچه شما انجام و به همین دلیل، برای چه، و چه چیزی باعث انجام این کار شما آن را خاص و یا متفاوت از دیگران انجام همان چیزی که. به منظور دریافت ارجاع، برای بار نخست شما باید درک روشنی از آنچه شما انجام به طوری که شما به آسودهی می توانید به دیگران بیان. متداوم هوشیار باشند و با سنگ تیز کـــردن توانایی های خود را به عنوان به مناطق که شما می توانید آقام در کمک به خصوص اگر و زمانی که آنها به شما می گویند.
  • متداوم به یاد داشته باشید که شبکه باید واقعی و معتبر باانجام گرفت، اعتماد سازی و روابط، و گسترش کمک به دیگران هست. در حال رانجام گرفت یک لیست بزرگ از آقام و مخاطبین هست از هر گونه ارزش به شما و یا کسب و کار شما نیست. تماس با ما باید از آقام شما آماده برای کار با و برای هستفاده برای نشان می دهد آف نیست باانجام گرفت.
  • درخوهست سوالات باز در مکالمات شبکه. این به این معنی هست که سوالات با بله ساده و یا پاسخ اجتناب شود. این شکل از پرسش باز می شود تا بحث و نشان می دهد که شما شنوندگان علاقه مند به آنها هستند و شما کمک می کند جمع آوری هشدارات افزایش به عنوان آقام شما را با توضیح ایده و درگیری خود مشغول اند.
  • شناخت اهداف و مقاصد خود را به شرکت در & # 39؛ شبکه & # 39؛ جلسات به طوری که شما می توانید گروه هایی که کمک خواهد کـــرد که شما آنچه شما به دنبال انتخاب کنید. برخی جلسات افزایش در یادگیری، برقراری ارتباط، و یا داوطلبانه و نه در ایجاد ارتباطات کسب و کار هست. به عنوان یک فرد کسب و کار، شما باید تلاش برای برای چه خواهد انجام گرفت اهرم کسب و کار شما را نگاه کنید.
  • مشاهده گروه به عنوان زیادی که ممکن هست که جرقه علاقه خود را و متوجه لحن و نگرش آنها. زیادی از گروه اجازه خواهد داد که شما را به بازدید تعدادی از بار قبل از پیوستن به. در همان اندازه که شما ممکن هست خود را مکلف به جایی تعلق داشته، شما باید از پایان مزایای و معایب متعلق به یک گروه خاص ارزیابی به طوری که شما پیوستن به (که) که ایجاد تاثیر مثبت به رانجام گرفت کسب و کار خود را.
  • قادر به بیان آنچه که شما به دنبال برای و چگونه دیگران ممکن هست به شما کمک کند به طوری که اگر خوهسته برای کمک شود شما می توانید مطمئن شوید که چگونه به. این تمرکز را نشان می دهد.
  • پیگیری از طریق سرعت و کارآمد در ارجاع که شما داده می شود. زمانی که آقام شما ارجاع به، اقدامات خود را بازتاب در آنها می باانجام گرفت. همچنین اطمینان حاصل شود برای پیگیری مراجعات که شما بدهد.
  • فراخوان آقام شما را ملاقات که ممکن هست از آنچه شما انجام بهره مند شوند، و یا از شما شما می توانید بهره مند شوند و بیان هست که شما لذت می برد آنها ملاقات. بپرسید اگر شما می تواند با هم و به اشتراک گذاشتن ایده افزایش هست.

در حالی که شبکه های کسب و کار یک ابزار کلیدی برای رانجام گرفت و گسترش آنهایی که کسب و کار هست، آن هست که تنها از مراقبت نباید انجام شود تا با دقت آن را با ایده های کسب و کار دیگر و توابع مخلوط. یک ذهن کارآفرینان متداوم باید باز باانجام گرفت برای کشف و جذب محیط کسب و کار برای اطمینان از شیوه فعلی به کسب و کار اعمال می شود. با میل به تعالی، هر شخص یا نهاد مفید برای فرد کسب و کار تا زمانی که سودمندی خود را به دقت شنود گذاشته هست.