resimkoy

 شبکه راه خود را به نشویل موزیکسازی کسب و کار، به طور طبیعی!

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

شبکه در کسب و کار نشویل موزیکسازی زیاد حیاتی هست. آن را می توانید تعیین اگر شما & # 39؛ خواهید موفقیت و یا شکست. اما اگر به عنوان بزرگ به عنوان موزیکسازی خود هست skils آقام خود را به همان اندازه بد؟ بعدش چی انجام گرفت؟

Mmeeting آقام جدید برای بیان دنبال ایجاد یک رابطه شغلی خود را و یا networking- کسب و کار مفید می تواند یک مشکل بزرگ برای برخی از انواع هنری، زیادی از آنچه تمایل به خجالتی و / یا منزوی از طبیعت هست. اگر شما & # 39؛ یکی از آنها، هستآسوده، شما & # 39؛ در مورد به دیدن چیزهایی در نور های مختلف. در این مقاله ما & # 39؛ خواهید در آثار چگونه شبکه در جامعه موزیکسازی نشویل، چگونه می توان آن را بدون دردسر انجام، و نگاه کنید که چگونه شما می توانید این کار کار را انجام حتی اگر شما به دور از موسیقی منطقه، ایالات متحده آمریکا خانومدگی

نخست، اجازه دهید & # 39؛ را به ترس از آن برای کسانی از شما که به طور طبیعی اجتماعی نیست: حضور در احزاب به "دیدن و دیده می شود" اختیاری و در حال اجرا در اطراف نشویل تلاش برای دیدار با افراد مشهور هست تکمیلا احمقانه هست. به نظر من، به همان اندازه به عنوان احمقانه برخی از مشاوره در مورد این موضوع هست مانند "سعی کنید به بیرون رفتن هر شب و دیدار با پنج نفر جدید" به عنوان یکی مقاله را من خواندم به تازگی ترانه سرایان نوپا نشویل به انجام نصیحت. هر یک از ۳۵ آقام شما را ملاقات یک هفته خاص حتی نام خود را به یاد داشته باشید؟ و اگر این کار داشته باشید که کارت کسب و کار شما آنها را تحویل داده، به احتمال زیاد در توده ای از صدها نفر دیگر بروید و فراموش شود. کیفیت، کمیت نیست قوانین.

توصیه من، و آنچه را که برای من کار کـــرده هست، به آگاهی از عوامل شبکه به عنوان شما را در مورد خانومدگی روزانه خود را، انجام آنچه می آید به طور طبیعی. خودت باش. می دانم که آقام به طور کلی و درمان آنها همه با احترام. در نشویل به نظر می رسد هر فرد چهارم را به موسیقی و & # 39؛ ممکن دست کم گرفته. آقا کنترل آفات ممکن گیتار، گارسون در رستوران ممکن هست یک تنظیم ابزارهای ضبط های حرفه ای خود و ممکن هست مطالعه برای تبدیل انجام گرفتن به یک مهندس ضبط. به جای اتلاف تایم تلاش برای دیدار با "زمان بزرگ" بچه ها، به آقام به ظاهر متوسط ​​دانم. آنها به ناچار شما را به مخاطبین خود معرفی و احتمالا ممکن هست حرکت تا تعداد پله در نردبان موسیقی در زمان، شما را به همراه داشت.

زیادی از موارد من & # 39؛ کسی این مکان که تبدیل به یک معامله زیاد بزرگ تر از من در ابتدا متوجه ملاقات کـــرد. بانوی کار کـــردن در باغ خود را در جاده دوچرخه، تو در تبدیل به لورتا لین & # 39 سوار؛ دختر. یک کارگر مراقبت های بهداشتی که offhandedly من گفت که او "آواز می خواند خیلی" تبدیل به آواز خواندن برای یکی از بزرگترین گروههای موسیقی در خانه در نشویل، یک بار معامله برچسب خود را خود حال و وینس گیل & # 39 بوده هست؛ بازدید کنندگان خواننده پشتیبان گیری نخستیه برای سال. من & # 39؛ ملاقات ناشران موزیک، زیادی از نواخانومدگان جلسه برتر در نشویل و دیگر هشدارات تماس صنعت فقط انجام چیزی که طبیعی من، نه با عمدا تلاش برای دیدار با آقام هست. در زمان برخی از این تماس های شما آشنایان و دوستان نیکو تبدیل خواهد انجام گرفت. اگر آنها به شما آنها & # 39 دوست دارید؛ به شما یک شات در کار با آنها. از هر فرصتی به طور جدی می شود و برای خروج موفقیت آمیز در پیش توسط حد عالی رساندن مهارت های شما روزانه آماده انجام گرفته هست. قطعا در چنین پیشنهادات پیگیری به جای انتظار برای یک تماس.

بنابراین اگر شما در آیووا و یا آلاسکا خانومدگی می کنند و نمی تواند حرکت می کند؟ چگونه می تواند به شما کار راه خود را نشویل نردبان موزیک BIZ اگر شما در این مکان خانومدگی نمی کنند؟ من باور دارم که یک بار شما تعداد موزیک امضا انجام گرفته توسط ناشران و یا علاقه و حتی جدی از یکی، آن & # 39؛ زمان را به سفرهای کوتاه دو یا سه روز در طول تمرکز بر ملاقات با تماس چاپ و نشر خود، دموی ضبط با هستفاده از گیمکنان جلسه طرفدار (حتی اگر شما & # 39؛ MOT تولید کننده، شرکت در جلسات ضبط!) و انجام همکاری نوشتن، حتی اگر آن & # 39؛ با اعتبارات ترانه سرایان وجود ندارد، که می تواند هر روز را تغییر دهید. همچنان به تقویت این روابط از راه دور. اینترنت یک راه طولانی به سوی ساخت که اتفاق می افتد هست.

و & # 39؛ تقریبا چگونه موزیک این مکان را کاهش دهد، آقام برای مشاغل مربوط به موسیقی هستخدام در این مکان، و پایان آثار صنعت این مکان. گام به گام به شما کرم راه خود را در، ارائه خود را به عنوان شما بروید (امیدوارم!). متداوم آماده و بهترین کار خود اما خودتان را از اشتباهات شما & # 39 ضرب و شتم نیست؛ مجدد ملزم به ایجاد و یا هر فرصت دمیده انجام گرفته هست. اگر شما تایم خود را به دنبال در آینه دید عقب تنها مکانی که شما می توانید موفقیت هست به عقب. تمرکز بر که در آن شما & # 39؛ رفتن، که در آن شما & # 39؛ بوده هست.

من تو را دیدم که بر روی اینترنت توسط یک نواخانومده که به تازگی گفت: "نشویل لیگ های بزرگ هست، هر کس لب به لب خود را بر روی صفحه گرامافون به آنها واگذار دیر یا زود." شما تقریبا به طور قطع یک یا دو قدم اشتباه، زمانی که شما به طور تکمیل خجالت بی کفایتی خود را (متایم!) انجام گرفته ای خواهیم داشت. فقط کار، بهبود و (بدون دردسر!) شبکه نگه می دارد. در تجربه من اگر شما بینی خود را به سنگ چاقو تیز کنی و چشم خود را بر روی این جایزه، به هر دنبال شما تنظیم می توانید و به دست خواهد نگه می دارد.