resimkoy

شال

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

۱۶ منطقهیور ۱۳۹۶ – کتابخانه ملی:  ۱۸۹۴۸و

شالخواننده: حجت اشرف زاده

موزیکساز: حجت اشرف زاده

ترانه‌سرا: مرتضی نجفی

تنظیم‌کننده: علی دینه

عکاس: حمید منتظری

طراح: بهار ایروانی