resimkoy

سهمیه ویژه طرح جدید ترافیک برای رویدادنگاران

۲۳ دی ۱۳۹۶

به نقل resimkoy، احمد مسجدجامعی با اشاره به پیشنهاد منطقهدار پایتخت در خصوص اجرای طرح ترافیک جدید، اظهار کـــرد: در این خصوص هنوز منطقهداری پایتخت (معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقهداری پایتخت) لایحه‌ای را به شورا نداده هست و این موضوع فقط در یکی از جلسات اعضای شورای منطقه پایتخت با معاون منطقهدار بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

وی تصریح کـــرد: در حال حاضر نمی‌توان در خصوص طرح مد نظر منطقهداری پایتخت نظر داد دلیل که باید منتظر ارسال لایحه منطقهداری باشیم و در نهایت با بررسی همه جوانب بتوانیم نظر بدهیم.

مسجدجامعی بیان کـــرد: با توجه به صحبت‌های ارائه انجام گرفته از سوی معاون حمل ونقل‌وترافیک منطقهداری پایتخت اینگونه به نظر می‌رسد طرح اشاره انجام گرفته دارای جنبه‌های مثبتی هست که به صورت حتم این موارد همراه با نقاط ضعف احتمالی توسط شورای منطقه پایتخت بررسی خواهد انجام گرفت.

عضو شورای منطقه پایتخت بیان کـــرد: رویکـــرد شورا در این دوره افزایش آسودهی منطقهوندان هست و چنانچه طرح اشاره انجام گرفته در این رهستا باانجام گرفت قطعا مورد موافقت اعضای شورا خواهد بود.

وی با تاکید بر اختصاص سهم ویژه به گروه‌های خاص افزود: رویدادنگاران از این دست گروه‌ها هستند و در سال‌های گذشته تسهیلاتی برای این گروه از جامعه در طرح ترافیک پیش بینی انجام گرفته و قطعا در طرح جدید هم تسهیلات لازم پیش بینی می‌شود.

مسجدجامعی گفت: اختصاص سهمیه ویژه به رویدادنگاران با تعرفه معقول از پلن‌های شورای منطقه پایتخت برای رویدادنگاران خواهد بود که قطعا در لایحه منطقهداری نیز این موضوع باید دیده شود.