resimkoy

سهام عدالت یا قلک دولت؟!

۹ آبان ۱۳۹۶

به نقل رویدادنگار resimkoy، سال‌ههست که برگه‌های پرس انجام گرفته‌ای با ظاهر نه تعدادان زیبا در دست عده‌ای از آقام کشور که به اصطلاح مشمولان سهام عدالت هستند، با همین عنوان قرار دارد. هر از تعداد گاهی با اخباری ضد و نقیض مبنی بر پرداخت سود سهام عدالت، آقام رهسپار سایت‌های اینترنتی و مراکزی غیرفعال می‌شوند که هشدارات متناقضی را دریافت می‌کنند.

هشداراتی اعم از اینکه هنوز به شما سود تعلق نمی‌گیرد، باید افزایش موجودی بدهید و یا اینکه ابداًً به شما سهام عدالت تعلق نمی‌گیرد!

این بار هم سامانه جدیدی راه‌اندازی انجام گرفته هست تا به مشمولین سهام عدالت پیشنهاد کند با پرداخت ۴۷۰ هزار تومان مبلغ باقی‌مانده سهام خود، صاحب ۱۵۰ هزار تومان سود شوید! از سال ۸۵ تاکنون این سامانه سعی دارد تا اندک سرمایه‌های مشمولین را به بهانه پرداخت سود جذب کند.

اکنون با گذشت حدود ۷ ماه از هشداریه پایگاه هشدار رسانی سهام عدالت مبنی بر ثبت شماره‌ی شبای بانکی و تکمیل مرحله ثبت هشدارات عده‌ای افزایش سرمایه داده‌اند و عده‌ای هم نه.

اما اکنون این سوال به ذهن خطور می‌کند، مگر قرار بر این نبود که سهام عدالت با رعایت نخستویت دهک‌های پایین در اختیار پایان آقام کشور قرار بگیرد؟! آیا نخستویت با شاغلان و بیمه انجام گرفتگان هست که حقوق بگیر هستند و چرخ خانومدگی آن‌ها می‌چرخد؟! یا کسانی که برای تهیه یک عدد نان دچار مشکل هستند؟

اما مسئله دیگری که از هر جهت حائز اهمیت هست اینکه دلیل باید بعد از گذشت ۱۱ سال از آغاز این طرح همچنان برای اختصاص این سهام دچار مشکل باشیم؟ این چه سهامی هست که امروز که صحبت از پرداخت سود آن انجام گرفته باید سهام را تکمیل خرید؟! در حقیقت سهامی که وجود نداشته چگونه سود ده بوده؟!

یک روی این ماجرا رویداد خالی انجام گرفتن دست دولت و حساب کـــردن روی جیب آقام که قصه جدیدی نیست و، اما روی دیگر آن دلسوزی از اعماق وجود مسئولین برای آقام هست که زودتر صاحب کل سهام شوند و تکلیفشان روشن شود!

در بند نخست هشداریه سامانه سهام عدالت (www.samanese.ir) که همه مشمولان با آن مواجه می‌شوند، قیدانجام گرفته: این سامانه برای مشاهده صورت‌حساب و تسویه بدهی مشمولین سهام عدالت هست. اما آقام فکر می‌کنند این سامانه برای پرداخت سود به آن‌ها طراحی انجام گرفته هست!

سهام عدالت از ابتدا قرار بود مرحله به مرحله به دهک‌های جامعه تعلق گیرد؛ تا هم کمکی به افزایش رونق بازار بورس شود و هم به‌نوعی آقام و دهک‌های مختلف جامعه به‌قول‌معروف آب‌باریکه‌ای برای معیشت خود داشته باشند.

اما اکنون بعد از گذشت حدود ۱۱ سال از آغاز این طرح، هنوز مشمولین (که عده قلیلی هستند) بعد از مراجعه به سامانه دریافت سود، با صدور قبضی مبنی برافزایش موجودی مواجه می‌شوند!

با طرح دنبالمند کـــردن یارانه‌ها قیمت‌ها به اصطلاح ابداًح انجام گرفت، اما دولت هنوز برای پرداخت یارانه نقدی بامشکل مواجه هست. همچنین مصادیقی از این دست کارت سوخت هوشمند بود که با راه اندازی این طرح فقط قیمت سوخت ابداًح انجام گرفت و کارت سوخت فراموش انجام گرفت.

به نظر می‌رسد برگه‌های سهام عدالت هم از این قاعده مکرر دولتی‌ها مستثنی نباشند و به سرنوشتی مشابه دچار شوند.
انتهای پیام/