resimkoy

رکوردشکنی دو نواخانومده در اجرا با یک خواننده / مهرداد معافی و احمد امین پور زیاد از ۹۰۰ اجرا در کنار فرزاد فرزین و گروه شوک

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

رکوردشکنی دو نواخانومده در اجرا با یک خواننده / مهرداد معافی و احمد امین پور زیاد از 900 اجرا در کنار فرزاد فرزین و گروه شوکبه نقل resimkoy تعداد اجراهای مهرداد
معافی ( نواخانومده سازهای گیتار الکتریک و آکوستیک ) و احمد امین پور (نوزانده سازهای
کوبه‌ای ) که از سال ۸۸ تاکنون به‌صورت ثابت در حال همکاری و هنرنمایی در گروه شوک
به خوانندگی فرزاد فرزین هستند ، از مرز ۹۰۰ اجرا عبور کـــرد . این در حالی هست که این
گروه همواره دست‌خوش تغییر انجام گرفته هست و افراد زیادی به آن وارد و از آن خارج انجام گرفتند اما
این دو نواخانومده همچنان پای ثابت نواخانومدگان این گروه هستند.

به صورت حتم قابل‌ذکر هست که نواخانومدگان زیادی
ازجمله این دو نواخانومده،تعداد اجراهایشان حتی ممکن هست از ۱۰۰۰ اجرا نیز عبور کـــرده باانجام گرفت
اما منظور در این مکان تعداد اجراها تنها با یک خواننده هست که ۹۰۰ اجرا در نوع خود بی‌نظیر
هست.

این دو نواخانومده در صحبتی کوتاه دلیل
تداوم این همکاری را در رفاقت سالم و این‌که متداوم یکدیگر را حمایت کـــرده‌اند و به پیشرفت
کارشان فکر کـــرده‌اند دانستند.

قابل‌ذکر هست که این تعداد اجرا بدون
محاسبه کـــردن اجراهای ارگانی و دولتی اتفاق نادر جای خوشحالی دارد و می‌توان به این
موضوع فکر کـــرد که همه‌چیز در موسیقی مادیات نیست.