resimkoy

رهبری کوته اغلب کشنده

۳۰ فروردین ۱۳۹۶

رهبری کوته چیست و چرا اینقدر خطرناک است؟ این یک بیماری است که در آن کسانی که در موقعیت جایی که آنها باید به عنوان رهبران رفتار می کنند، تنها به نظر می رسد که مسأله یا مسائل به طور مستقیم در دست، و تنها کوتاه مدت، راه حل های کوتاه اندیش در نظر است. این نوع رهبری اندیش نزدیک اغلب باعث ایجاد یک حس امنیت کاذب دلیل آن را ایجاد یک تعمیر کوتاه مدت که ممکن است نگرانی فوری رسیدگی، بدون در نظر گرفتن علت یا علل چالش ها، و انشعابات مدت طولانی تر است. این است که اغلب در سازمان که به صورت هم عضویت فرسایشی (و یا مسائل دیگر)، و یا چالش های مالی و / یا سختی شاهد بوده است. توماس جفرسون گفت: "مردی که تبلیغات به صرفه جویی در پول متوقف می شود مثل این است که یک مرد که یک ساعت متوقف می شود برای صرفه جویی در زمان است."

۱٫ بسیاری از سازمان ها در سال های اخیر شاهد رول عضویت خود را برای به دلایل مختلف کاهش دهد. رهبران کوته خاص این با اعطای کاهش عوارض و یا عضویت در رایگان، سرزنش شرایط، و یا بالا بردن هزینه ها و / یا هزینه به منظور برای درآمد رو به کاهش را جبران از پایه عضویت کوچکتر دریافت شدن پرداخته اند. اعطای کاهش و یا عضویت در آزاد ممکن است مصنوعی باد اعداد، و در نتیجه به یک سازمان یک حس امنیت کاذب، چرا که تجربه نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق این افراد مرتکب نشده، و اعضای باقی نمی ماند که آنها باید حق عضویت کمک، و غیره این است مراتب متفاوت از صرفا اعطای حق امداد رسانی به کسانی که در شرایط سختی است، که اغلب یک رویکرد عالی دراز مدت به ساخت اعضای متعهد و سپاسگزار. سرزنش هر چیزی ممکن است کسی احساس می کنند مسئولیت منحرف کرده اند، اما سرزنش است نه یک راه حل و نه یک صفت از یک رهبر واقعی. بالا بردن حق ممکن است به نظر می رسد مانند آن را درآمد افزایش دهد، اما در بسیاری از موارد، مگر اینکه آن است که توسط افزایش در ارزش درک شده همراه است، در واقع کاهش می یابد شماره عضویت و حتی بیشتر.

۲٫ به جای بررسی علل روند منفی، رهبران کوته بلافاصله مخارج را کاهش دهد. اغلب، این رویکرد سخت گیرانه ضد مولد است، چرا که اعضای احساس می کنند در حال گرفته از داده، و / یا بسیاری احساس می کنید که این سازمان بسیار ربط خود را از دست دلیل خدمات کاهش می یابد و / یا برنامه، و غیره، فراهم میشد. یک رهبر واقعی به نظر می رسد در تصویر بزرگ، به بررسی تمام جنبه های درآمد و هزینه، و آنها را در اولویت قرار، بر اساس نیازهای واقعی سازمان است. در مسائل مالی، این بدان معناست که برای تصمیم گیری از طریق یک روش صفر بودجه، که در آن هر هزینه است که در نگاه کرد، و تصمیم گیری به چه کار می کند و چه چیزی نیست، نیازها چیست ساخته شده، و بهترین راه برای رسیدن به ماموریت این سازمان است.

بسیاری از رهبران کوته به عنوان ناجی مورد ستایش قرار داد زمانی که آنها را رفع کوتاه مدت خود را. با این حال، کسانی که دنبال رهبری سازمان متوجه است که در دراز مدت آنها اغلب به گروه فاجعه بار است.