resimkoy

رهبران: ارزیابی شرایط سازمان شما

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

چه ممکن است درست باشد، برای یک گروه، اغلب بی ربط، برای دیگری! هر رهبر جدید می شود به یک نوع متفاوت از مخلوط، که در آن برخی از سازمان اغلب در حالت دور سالم تر از دیگران هستند محوری! از آنجا که طرح اقدام نهایی فرد، باید به ترکیبی از نیازهای، نگرانی ها، اولویت ها و اهداف می شود، این تفاوت ها باید به دقت مورد بررسی، و در نظر گرفته، در شروع. در حالی که یک ممکن است قادر به عمدتا آدرس Long – ملاحظات مدت، در مورد یک گروه، او اغلب باید با پاکسازی سازمانی و سازماندهی مجدد با یکدیگر به منظور آن را آماده آغاز،،، و آن را به شکل مناسب، در حال حاضر، قبل از جسارت رو به جلو. بدیهی است، این اغلب ایجاد مجموعه خود را از چالش ها، اما آن را نیز ارائه فرصت، به آن دسته از رهبران به اندازه کافی عاقل و هوشیار، متوجه آنها، و امکان استفاده! در این مقاله به روش حفظی با دقت استفاده کنید، به بحث و چرا از آن هر رهبر جدید بسیار مهم است، دشمن، برای شروع در آغاز، و ارزیابی CONDITION این سازمان، قبل از توسعه برنامه های خود را.

۱٫ انتخاب؛ خلاقیت: هنگامی که یکی آغاز، با چشمان خود – گسترده – باز، او را درک نقاط قوت و ضعف این گروه، تاریخ، میراث فرهنگی، و ماموریت. بر اساس این، و این که آیا گروه قوی و پر رونق است. خوب است، اما می تواند برخی از بهبود استفاده می کنند؛ و یا در یک مارپیچ رو به پایین، رهبران واقعی انتخاب خود در نظر بگیرند، و می دانند که انتخاب آنها را، است که اغلب بسیار مهم! فرصت بوجود می آیند، اگر به جای تمرکز بر مشکلات، یکی در این چالش ها طول می کشد، با خوبی – خلاقیت در نظر گرفته، به جای همان – قدیمی، همان – قدیمی

۲٫ گزینههای. فرصت ها؛ موانع؛ اهداف: نحوه به موانع واکنش نشان می دهد، اغلب موفقیت خود را تعیین می کند! کدام گزینه ممکن او را، و چرا؟ آیا او برای فرصت های آماده، و او را به استفاده از آن است که خود را حاضر و یا خود را ایجاد می کنید؟ رهبران واقعی تحقق اهداف خود و اهداف، و به دنبال راه حل های عملی

۳٫ تفاوت های ظریف: یکی باید تفاوت های ظریف خاص از گروه خود را درک کنید، به طوری که به خود موقعیت، قادر به پرداختن به آنها به درستی! راه حل باید در هماهنگی با ماموریت، چشم انداز، هدف، میراث فرهنگی و تمرکز سازمان خاص!

۴٫ حفر کردن عمیق؛ ارائه: در اغلب اوقات، کسانی که در موقعیت های رهبری، تبدیل شدن به رهبران کوته، و موفق به قادر به دیدن نیاز به مقابله با چالش های به شیوه ای پایدار، به جای قرار دادن یک گروه – کمک های اولیه، در خونریزی! برای جلوگیری از این گرایش، رهبران واقعی به طور مداوم به حفر کردن عمیق، و وعده های خود را!

۵٫ ایده؛ ایدئولوژی: ما اغلب گروه شاهد، با کمبود واقعی، رهبری کیفیت! رهبران مربوطه ایده، که در پایداری بر معرفی، در ایدئولوژی کلی از سازمان است.

۶٫ به موقع؛ روند: فقط زمانی که یکی از درک آنچه که در با گروه، او این است که رهبری، او روند شناسایی، و قادر به استفاده از آنها، به نفع سازمان باشد. هیچ جایی برای تعویق وجود دارد، و یک رهبر واقعی به طور مداوم باید ادامه، در چاه – در نظر گرفته، به موقع

۷٫ ابتکارات؛ تخیل: وقتی که یکی از تحقق بخشیدن به آنچه مورد نیاز است، او خودش را در موقعیت، قادر به معرفی طرح های مربوطه، به هر دو حل چالش های حال حاضر (آدرس مسائل جاری)، و همچنین به دنبال زنده، راه حل های پایدار! این به این معنی در اختیار داشتن به مراتب بیشتر از صرفا برخی از دانش است، اما ترکیبی از مهارت ها، عقل و تخیل!

۸٫ سازمان یافته: اگر شما می خواهید برای رسیدن، شما باید آماده سازی، و رویکرد هر سناریو، در یک روش سازمان یافته

۹٫ نیاز: رهبران واقعی را درک کنند، رهبری حقیقی به طور مداوم باید در نیازها، اهداف و اولویت های سازمان و کسانی که او در خدمت تمرکز! چگونه می توان انجام این کار، اگر او را کاملا نمی داند اوضاع و احوال

یک رهبر بزرگ کسی که دارای می باشد – هنوز، نگرش مثبت، استعداد برتر، پشتکار، باز – ذهن، و توانایی عینی در نظر گرفته و ارزیابی CONDITION از گروه او نشان و در خدمت! شما روش رهبری در آن به شیوه ای؟