resimkoy

راکبیلی پیانو بازیکنان ساخته شده است سهم بزرگ به راکبیلی موسیقی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

هنگامی که بسیاری از طرفداران مدرن راکبیلی فکر می کنم در مورد این ژانر، تصویری که به ذهن می آید این است که احتمالا یک گروه سه تکه که متشکل از یک درامر، یک ایستاده با کف دست زدن نوازنده بیس و یک خواننده که همچنین گیتار سرب برق. که صف راکبیلی معمولی در دوران مدرن است. اما پیانو یک نقش محوری در موسیقی راک ابیلی از خیلی زود در بازی. اجازه دهید یک نگاهی به اعمال راکبیلی که پیانو یک جنبه مهم از صدای خود

  1. جری لی لوئیس : این یکی آشکار! جری لی، "قاتل"، معروف برای شوخی های پیانو خود را دیوانه و سبک است. لوئیس به عنوان یک مرد جلسه در استودیو ممفیس رکوردینگ سرویس سام فیلیپس آغاز شده و پیانو در بسیاری از نسخه های اولیه در سان رکوردز بازی (که فیلیپس نیز متعلق به.) قبل از اینکه طولانی فیلیپس در ضبط خود را از دست نداد لوئیس یک شات و او بهترین از آن ساخته شده . لوئیس بازی کرد و مثل یک مرد وحشی عمل می کرد و واقعا پیانو را به آتش کشیدند – به معنای واقعی کلمه در حداقل یک مورد! در سبک و بازی خود را به او نمایش دهنده و کمال بود. لوئیس تعیین استاندارد برای بازیکنان سنگ و پیانو رول به دنبال برای سال آمده است.
  2. آل بزرگ داونینگ : آل بزرگ یک بیت از یک نادر در سال های اولیه خود بود. او یک پسر ساده کشور از ایالت اوکلاهما که به تنهایی آموخت به بازی پیانو در قدیمی، نیمه کاربردی نشسته که کسی پدر و مادرش بود. او شروع به پخش موسیقی کشور است، که برای یک موسیقیدان سفید نادر نیست، اما برای یک مرد سیاه و سفید (در واقع، فقط یک پسر جوان در حدود ۱۴ وقتی که او برای اولین بار آغاز متوجه شدن) موسیقی کشور واقع غیر معمول بود. او همچنین برداشت تا مقدار زیادی از R & B بازیکنان پیانو و R & B بازی خود که در نهایت او را فرود یک فرفره بازی با بابی پو و گربه پو بود. در نهایت گربه پو باند راکبیلی ملکه واندا جکسون شد و آنها را به طور گسترده با او سفر کرد و همچنین بازی در برخی از ضبط تاب خوردن ترین او مانند "بیایید با هم یک حزب". نواختن پیانو داونینگ یک بخش بزرگی از صدا واندا شد. داونینگ ادامه پخش موسیقی و با هنرمندان بی شماری تا به مرگ او در سال ۲۰۰۵٫ بازی
  3. سانی برگس و پیسرز : سانی برگس و باند خود را پیسرز یکی از وحشی ترین اعمال در راکبیلی بود. علاوه بر پیانو، در زمین شامل یک ترومپت – تا آنجا که من می دانم، آنها تنها گروه راک ابیلی به ویژگی های است که ابزار بود. پیسرز، پیانیست کرن کندی بود که شد فیلیپس رفتن به پیانیست یک بار جری لی ضربه هم بزرگ. در نهایت کندی در یک جلسه با برگس نشسته و دو تا آخر عمر دوست شد. سبک کندی بسیار شبیه لوئیس و متناسب با درندهخویی از برگس "عمل کاملا بود.
  4. جری لی "نوازش" اسمیت : بله؛ یکی دیگر از بازیکنان پیانو به نام جری لی. اسمیت دیگری از بازیکنان جلسه پیانو سام فیلیپس تبدیل شد و در بسیاری از ضبط خورشید از سال ۱۹۵۷ تا سال ۱۹۵۹٫ سبک خود را شبیه به دیگر جری لی بود ظاهر شد و دو شناخته شده به عنوان نوآوران در "پمپاژ پیانو" صدا از روز تبدیل شده اند. او در پرونده های Billy لی رایلی، وارن اسمیت، آس کانن و دیگران بازی اگر چه او اغلب در ضبط خود را اعتبار نیست، چرا که جوان و ساده و بی تکلف بود و به اتحادیه نوازندگان تعلق ندارد. گاهی اوقات لوئیس اعتبار شد و بار دیگر نام جیمی ویلسون استفاده شد.
  5. چارلی ریچ : غنی یکی دیگر از نام بزرگ که تا به حال خود را در آغاز سان رکوردز است. او یک پیانو بسیار ملودیک تر و کشور صدایی به ضبط راکبیلی خود و البته به هر حال به یک ستاره موسیقی کشور در سال های بعد به ارمغان آورد.

موسیقی که این مردان ساخته شده با خود پیانو هر بیت به عنوان راکبیلی به عنوان سوابق که بدون پیانو ساخته شد است. پیانو ابعاد مختلف به موسیقی راک ابیلی به ارمغان آورد و این پیانیست تعداد زیادی از شوخی های دیوانه به مرحله راکبیلی آورده!