resimkoy

راه های زیادی برای ارتقاء کتاب شما با موفقیت

۱۷ تیر ۱۳۹۶

در این نقطه از کسب و کار شما، احتمالا شما تولید مقدار زیادی از محتوای با کیفیت بالا. با یک شانس کمی و مهارت زیادی، تعداد زیادی از آقام در حال خواندن مطالب شما هستند و با آن ارتباط برقرار می کنند. بنابراین، گام بعدی شما چیست؟ نیکو، اگر محتوای شما به طور موثری کار کند، گام بعدی شما این هست که یک ابزار فوق العاده موثر ایجاد کنید و به طور موثر آن را ارتقا دهید. تایم آن هست که یک کتاب را بنویسید.

هنگامی که کتاب خود را نوشته اید، باید آنرا به طور موثری تبلیغ کنید

نخستین چیزی که باید به آن بپردازید دقیقا همان چیزی هست که شما امیدوارید از کتاب خارج شوید، اگر آن را بنویسید. شما نباید از کتاب خود به عنوان راهی برای غنی انجام گرفتن فکر کنید. شما باید این ابزار را در نظر بگیرید که به شما کمک می کند تا پیشرفت نیکوی در کسب و کار خود داشته باشید. به صورت حتم، کتاب شما مانند ساخت یک کازینو فانتزی در صحرای نوادا هست. اگر شما در مورد کازینو خود به کسی هشدار ندهید، هیچ بازدید کننده ای دریافت نمی کنید. شما می توانید این تقارن را به کتاب خود وصل کنید. اگر شما آن را ترویج نکنید، هیچ کس از وجود آن مطلع نخواهد انجام گرفت و هیچ کس چیزی را که شما نوشته اید بخواند.

کتاب شما باید بخشی از هستراتژی بازاریابی محتوای شما باانجام گرفت. در واقع، برای شما زیاد حیاتی هست که بدانید بخش حیاتیی از هستراتژی شما هست. حقیقت این هست که اگر بخواهید به طور موثری کتاب الکترونیکی خود را ترویج کنید، باید به روش خاص و هستراتژیک خاصی دست یابید که نتایجی را که شما دنبال می کنید، به دست می آورید. اگر شما صحیح کتاب خود را ارتقا دهید، تعدادی از افراد درگیر خواهند انجام گرفت. رویکـــرد شما برای ترویج کتاب خود باید سازمان یافته و همکاری باانجام گرفت. پس از همه، شما می خواهید "کرم محصول" را جذب کنید.

  • ریخته گری گسترده ترین شبکه: نخستین گام شما این هست برای پخش گسترده ترین شبکه امکان پذیر هست. این بدان معنی هست که شما برای کیفیت کاهشی می روید. حیاتی این هست که شما در این مکان درک کنید که انتخاب مقدار زیاد از کیفیت به شما در همه زمان ها خدمت نمی کند. در واقع، آن را به شما افزایش از زمان به خدمت نیست. با این حال، هنگامی که شما در ابتدای فرایند ارتقاء کتاب خود هستید، ممکن هست روش زیاد موثری برای کسب و کار شما باانجام گرفت. هنگامی که شما در ابتدای فرایند ارتقاء کتاب هستید، همانطور که در این مرحله هستید، ممکن هست بخواهید فرایند خود را پر کنید و از آن فراتر ببرید تا مطمئن شوید که این بهترین هستراتژی برای شما و کسب و کار شما هست. در حقیقت، در این مرحله افزایشین اهمیت را دارد. اگر بعدا سعی کنید هستراتژی خود را ابداًح کنید، پیچیده تر خواهد انجام گرفت. این نقطه ای هست که در آن شما نیاز به ایجاد افزایش buzz در مورد کتاب خود را. ضروری هست که کتاب خود را یک تماس قوی به عمل (CTA) قوی بدانید، زیرا دقیقا همین هست.
  • راه هایی برای اطمینان از اینکه کتاب الکترونیکی شما یک CTA هست: روش هایی برای اطمینان از اینکه کتاب شما به عنوان یک CTA عمل می کند تا توجه افزایشی را به خود جلب کند و همچنین خوانندگان افزایشی مانند انتشار نخستین کتاب در SlideShare ؛ داشتن کسی بخشی از کتاب را با صدای بلند بخواند؛ ایجاد یک وبینار در اطراف کتاب (از جمله نفوذگران، هشدارات نام تجاری، و غیره)؛ قرار دادن برخی از هشدارات کتاب خود را در Instagram؛ شکستن کتاب خود را به فصل، که شما می توانید به عنوان وبلاگ های فردی ارسال؛ درخوهست از نفوذگران خود را به دوستان و همکاران خود را در مورد کتاب خود را؛ از صاحبان کسب و کار دیگر بخواهید از شما دعوت کنید یک پست وبلاگ حیاتیان را در مورد موضوع کتاب خود بنویسید؛ ایجاد وزوز از طریق انفجار ایمیل؛ و دادن برخی از مواد تبلیغاتی (به عنوان مثال، کارت پستال) در مورد کتاب خود را.
  • مرحله بعدی یکی هست که در آن شما یک شبکه بی روح را گیم می کنید: مرحله دوم متفاوت از مرحله نخست هست. چیزی که شما قطعا نباید انجام دهید این هست که در کارهایتان انجام شود. این نمی تواند افزایش از حقیقت باانجام گرفت. شما هنوز هم کارهای زیادی انجام می دهید. در حقیقت، در بعضی موارد، این یک بخش زیاد دشوار تر از روند هست تا قسمت نخست. در این مرحله، شما به دنبال هدایت (که شما در نهایت می توانید به مشتریان تبدیل کنید). شما ممکن هست تعجب کنید که چگونه می توانید از کتاب خود هستفاده کنید تا این اتفاق بیفتد. شما می توانید کتاب خود را به پایان مواد بازاریابی خود اضافه کنید، ترکیبی از بهترین مطالب خود را برای ارائه به چشم انداز خود ایجاد کنید، یک پیوند به صفحه اصلی خود را ارسال کنید، یک پیوند را به طور مستقیم به کتاب خود اضافه کنید، و کتاب خود را در یک مخخانوم بنویسید خوانندگان شما می توانند دسترسی داشته باشند. شما همچنین باید احساس آسودهی کنید و از افراد دیگر بپرسید که درمورد کتاب شما چه رویداد هست و از آن به عنوان جایزه (انگیزه بزرگ) برای مسابقات که شما اجرا می کنید هستفاده کنید.
  • اکنون شما در مرحله آخر هستید: این مرحله هست که در آن شما محصولات و / یا خدمات خود را به فروش می رسانید. این جایی هست که معامله را میبینی. شما می توانید کتاب خود را در مواد نخستیه تبلیغاتی خود قرار دهید، آن را به چشم انداز که شما احساس می کنید ممکن هست در حصار شامل، و چاپ کتاب خود را و چشم انداز خود را ترک (هنوز هم زیادی از افرادی که ترجیح می دهند یک کتاب چاپی به یک الکترونیکی وجود دارد.

نتیجه گیری

راهنمایی هایی که در این مکان ارائه انجام گرفته اند، به طور بالقوه موثر هستند. با این حال، شما تنها کسی هستید که واقعا دقیقا همان چیزی را که کسب و کار شما نیاز دارد را درک می کند. اگر بخواهید از بخشی از نکات هستفاده کنید، شانس زیاد نیکوی هست که آنها کار خواهند کـــرد. شما فقط باید بدانید که کدامیک برای شما معقول تر هست. کتاب شما یک ابزار هست که می تواند به افزایش منطقهت و اعتبار شما کمک کند و می تواند شما را به عنوان یک متخصص موضوع بفروانجام گرفت. در کنار آن خطوط، شما باید به طور جدی در نظر گرفتن بررسی کتاب تا جلو. آنها برای موفقیت شما ضروری هستند و نباید نگران باشید که از آنچه نیاز دارید بپرسید.