resimkoy

راه من و یا راه دانشگاه هاروارد: راه حل مبتکر

۲۰ خرداد ۱۳۹۶

مقدمه

درست هست که افرادی که با یک وضعیت مواجه که در آن اقدامات خود را می تواند وجود خود را در یک شرکت را (و یا تیم، و غیره) منسوخ، ممکن هست به اعمال متوسل که خرابکاری بهترین منافع شرکت به منظور محافظت از موقعیت خود. به همین دلیل هست ممکن هست که شرکت هایی که می تواند یک محصول واقعا "آشوبگر" نوآورانه را، اغلب انجام این کار نیست. در عوض، آنها را "ارتقاء جزئی" به بازار که با هر کس دیگری را ارتقاء جزئی به رقابت بپرداخانومد.

حل مشکلات با تفکر جدید

مشکل دیگری که ممکن هست رخ دهد چیزی انیشتین هست که اغلب گفت: زمانی که او در مورد چگونه یک مشکل جدید می تواند با تفکر هست که ایجاد مشکل حل نمی شود صحبت کـــرد. او معتقد بود که آن را طول می کانجام گرفت یک راه جدید برای فکر کـــردن به آمده تا با ایده تکمیلا جدید هست. این کمی متفاوت از آنچه به نظر می رسد موضوع اصلی در مشکل با "سندرم معضل مبتکر" هست؛ با این حال احساس آن هست که فقط به عنوان معتبر هست. با وجود یک باور رایج که "یک تکنولوژی جدید هست که جایگزین یک موجود به طور معمول در بخش که در آن تکنولوژی فعلی در حال حاضر ساکن توسعه یافته می شود"، آن را ممکن هست درست باانجام گرفت این هست که بگوییم بخش هست که منافع خود را در که فن آوری نمی تواند آمد تا با یک رویکـــرد جدید به یک مشکل به سادگی زیرا آنها دارای طرز فکری هست که برای این مشکل که باید حل شود منجر انجام گرفته هست.

احساس می کنم که احتمالا یکی از بهترین راه های کاهش تاثیر منفی بخش تیراندازی خود را در پا آنها به عنوان جلوگیری از ساخت خود را از طریق توسعه یک تکنولوژی تکمیلا جدید که پاکسازی نیاز به ادامه وجود بخش خود را (از مرگ ۳٫۵ "درایو فلاپی دیسک بی ربط به عنوان مثال بزرگ هست، و مورد بحث در را کریستنسن، معضل مبتکر. ) هست که مطمئن شوید همه درگیر هست "بر روی پلت فرم همان".

اطمینان از کار دشوار دریافت غرامت معقول

به منظور انجام این کار، مدیران / رهبران واقعا نیاز به کار دشوار برای اطمینان از آقام نوشتن خود را "بلیط یک راه به سرزمین هیولا منسوخ" خود را درک کنند که وجود خود، ادامه وجود خود لازم هست، لازم ، قدردانی خواهد انجام گرفت و به درستی برای جبران می شود.

ما نیاز به کاهش ترس از دست دادن یکی از کار هست. ما نیاز به کاهش ترس از تبدیل انجام گرفتن به کار برکنار انجام گرفته و بنابراین مجبور به بازآموزی.

ما نیز نیاز به توجه اضافی به هسترس در دست، و سعی کنید برای کاهش هسترس منفی به همان اندازه که ممکن هست.

نصب یک شبکه ایمنی

اگر کارکنان فهمند دلیل آنان مهندسی مجدد یک تکنولوژی هست که می تواند به تخصص فعلی خود منجر از رده خارج، و این شرکت دارای یک تور ایمنی در حال حاضر در قرار هست که کارکنان آگاه هستند و احساس منصفانه هست، پس از این کمک خواهد کـــرد که آنها را به کار به سمت هل دادن به جلو با یک تکنولوژی قانع کننده جدید که "مختل" صنعت، به عنوان جزئی "ارتقاء" مخالف نظام.

مارتن Albarda از معاونت کل رسانه ارتباطات و بازاریابی هستراتژیک برای کوکا کولا احساس، هنگامی که در حال توسعه پلن های بازاریابی برای جام جهانی فوتبال ۲۰۰۲ در ژاپن / کره، که زیاد حیاتی بود تا مطمئن شوید که همه از هزاران نفر از آقام کار بر روی بازاریابی گرم می دانستند که کار بعدی خود حال حاضر در محل بود، و آنها را به صورت حرکت رو به بالا و بعد به چیزی یک بار این پروژه تکمیل انجام گرفته بود. بدون انجام این کار، کارگران در پروژه بازاریابی ممکن هست توسعه یافته، و یا طولانی مدت توسعه و یا حتی آن را بدون دانش خود را خرابکاری به سادگی زیرا آنها ترس نمی دانستند چه در فروشگاه در فردا قرار دارد برای آنها. هنگامی که این خالص در جای خود بود، هر کس قادر به تمرکز ۱۰۰٪ بر روی کاری که در دست بود.

اگر آقام مسئول نوآوری مخل آگاه باشید که از مرگ کسب و کار فعلی خود را نمی خواهد از مرگ هستند آنها حرفه ای، و که آنها چیزی تضمین انجام گرفته به حرکت بر روی، این یک مقدار زیادی از هسترس که منفی می تواند تحت تاثیر قرار دهد که آنها چگونه از پاک کـــردن خود فکر می کنم کاهش می دهد.

معضل مبتکر

از آنجا که نوشتن "معضل مبتکر"، کریستیانسن جلوتر رفته هست و برای راه حل به مشکلات او نور بر ریخته هست نگاه کـــرد. کار با پژوهشگر دیگری، مایکل E. ها Raynor، آنها را با برخی از راه حل که آنها در کتاب جدیدتر خود، منتشر کـــرده اند آمده "راه حل مبتکر هست." *

"به منظور به اعتماد به نفس هست که مدیران مهارت های مورد نیاز برای موفقیت در یک ماموریت جدید، باید انواع و اقسام مشکلات آنها در گذشته با کشتی بررسی توسعه داده اند. این به عنوان حیاتی نیست که مدیران موفق با مشکل عنوان آن را برای آنها را به با آن کشتی و توسعه مهارت ها و شهود برای نحوه ملاقات با چالش موفقیت را در کنار هم در اطراف. " (کریستیانسن و ها Raynor، 'راه حل مبتکر.)

چگونه به نوبه خود معضل نوآور را به راه حل را به عنوان نوآور در

 1. دنبال فقط آن دسته از مشتریان و بازار هست که نگاه غیرجذاب به هر رقیب هست. اگر یک ایده هست حفظ (نسخه بهبود یافته از محصول در حال حاضر در دسترس و محبوب) نسبت به حتی یک رقیب تنها، این ایده نمی خواهد به عنوان یک اختلال موفق می شوند.
 2. سعی کنید به رقابت در برابر nonconsumption: مشتریانی که در حال حاضر قادر به هستفاده از محصولات در حال حاضر در دسترس در پایان، یا اینکه آنها می توانید آنها را ندارند و یا خیلی بی تجربه به هستفاده از آنها هستند. این بازار دارای پتانسیل ترین زیرا این مشتریان محصول خود را به داشتن هیچ چیز در پایان مقایسه، و خیلی هیجان زده خواهد انجام گرفت به خرید آن حتی اگر آن را پایین تر از حال حاضر موجود محصولات.
 3. اگر هیچ nonconsumers در دسترس وجود دارد، کشف امکان سنجی از یک اختلال کم پایان به جای: مشتریانی که می توانید پایان قابلیت آنها در حال حاضر مجبور به پرداخت هزینه و خواهد انجام گرفت که قیمت حق بیمه پرداخت برای محصولات به روز رسانی هستفاده نمی کند. اگر این امکان پذیر هست یا نه، و شما یک تایم صنعت نمی شود، در این ایده سرمایه گذاری نیست.
 4. هنگام جستجو برای ایده های با پتانسیل مخرب، راه هایی برای کمک به مشتریان از آسوده تر انجام می شود و ارزان چه آنها در حال حاضر در تلاش برای انجام هست. آیا مشکلات جدیدی به وجود نمی برای مشتریان را حل کند – آنها نمی خواهند reprioritize چه چیزی در خانومدگی خود حیاتی فقط به خاطر اینکه محصول خود را در دسترس هست.
 5. آیا بازار بخش نیست با توجه به داده به آسودهی در دسترس مانند نوع محصول، قیمت، و یا دسته جمعیتی. بخش بازار در راه هست که آینه شغل که مشتریان در حال تلاش برای انجام.
 6. سازمان دیده بان در پایان کم از بازار برای تغییر در اساس رقابت – این که در آن فرصت های جدید معمولا نهفته هست.
 7. تمرکز بر صلاحیتهای در حال توسعه که در آن پول خواهد انجام گرفت در فردا، نه روی مهارت هایی که شما را در گذشته موفق ساخته انجام گرفته هست. سود فردا خواهد انجام گرفت در نقطه در خانومجیره ارزش که در آن محصول یا خدمات هست به اندازه کافی نیکو نیست و در عین حال ساخته انجام گرفته هست.
 8. آیا به قضاوت ضربه محکم و ناگهانی خود را در مورد صلاحیتهای اصلی شرکت خود را تکیه می کنند زمانی که تعیین که در آن یک سرمایه گذاری جدید باید "خانومدگی" و چگونه باید آن را ساختار. منابع، فرفرداا، و ارزش هایی که اجازه می دهد کسب و کار اصلی خود را به رانجام گرفت ممکن هست به نیکوی جلوگیری از ایده های جدید از موفقیت.
 9. مطمئن شوید که شرکت کانال که محصول جدید خود را توزیع همچنین پروسه و ارزش دارند – با شیوه های درست و انگیزه – به فعال کـــردن موفقیت
 10. مدیران در سازمان شما که به طور مداوم نتایج در گذشته تحویل داده ممکن هست دست کم در ارائه موفقیت در کسب و کار جدید رانجام گرفت ماهر. در هنگام انتخاب تیم مدیریت جدید برای سرمایه گذاری خود را، اطمینان از آنها در حال حاضر با همان نوع از مشکلات آنها به احتمال زیاد به برخورد آنها به عنوان راهنمای سرمایه گذاری جدید خود دست و پنجه نرم کـــرده ام.
 11. تصور نکنید که هستراتژی نخستیه خود را با هستراتژی "حق" برای یک اختلال بالقوه هست. ایجاد یک طرح برای سرعت بخشیدن به ظهور یک هستراتژی معقول از نظر محصولات، مشتریان، و پلن های کاربردی – و جبران ناانجام گرفتنی در هر هستراتژی سرمایه گذاری قبل از شواهد که کار می کند وجود دارد.
 12. بی تاب برای سود هست، اما بیمار برای رانجام گرفت هست. سال پایدار از ضرر و زیان قابل توجهی در اعتقاد به این که آن کمک خواهد کـــرد یک کسب و کار جدید بزرگ و سودآور تبدیل انجام گرفتن به یک ایده بد هست. خوهستار سودآوری اوایل سال ها زیان که از دنبال هستراتژی اشتباه برای یک مدت طولانی آمده را ذخیره کنید – و کمک به تیم خود را ضربه بر یک هستراتژی تکمیلا عملی با سرعت افزایشی.
 13. نگه دارید شرکت شما در حال رانجام گرفت در حالی که آن قوی و سودآور هست. اختلال نیاز به یک باند طولانی قبل از صعود شیب دار امکان پذیر هست. انتظار تا رانجام گرفت شرکت های بزرگ را کند می کند اغلب فشار برای رانجام گرفت را افزایش می دهد زیاد سریع – که می تواند به اشتباهات بزرگ و اغلب کشنده منجر شود

* کلیتون کریستنسن M.، مایکل E. ها Raynor، 'راه حل مبتکر: ایجاد و حفظ رانجام گرفت موفق'؛ دانشکده تجارت هاروارد؛ سال ۲۰۰۳٫

نتیجه گیری

همانطور که مشاهده می، ضروری در این قاتل، اقتصاد کسب و کار سریع هست به طور مداوم و به طور مداوم چرک محدودیت، و گسترش توانایی های خود را فراتر از فقط "ارتقاء سیستم جزئی". هر کس و موسوم به Aibo خود (سونی سگ رباتیک) در حال تلاش برای پیدا کـــردن / ایجاد و حفظ یک مزیت چنین ارتقاء کوچک هست. در نهایت یک شرکت دیگر همراه خواهد آمد و آن را بهتر، سریع تر و ارزان تر از آن سازمان ها و آنها یک بار دیگر در پشت بسته می شود، به جای آن که منجر.

این هست که دلیل در آن هست در حال به طور فزاینده حیاتی برای اخلال در محیط با فشار دادن همه افراد سازمان را به عنوان انجام گرفتید (و پایدار) خلاق به عنوان امکان پذیر هست. تایم آن هست که برای شرکت ها برای جلوگیری از ترس از اشتباه بودن، و اشتباه برای پیدا کـــردن راه حل برای مشکلات که در حال رفتن به رخ می دهد، به جای آن که در حال حاضر رخ داده هست (و رقابت برای حضور انجام گرفته هست).

گیم گرفتن تا یک گیم سرگرم کننده نیست. بیایید پیش از منحنی حفظ و اخلال در صنعت از طریق نوآوری مخل. مثال های بالا شما نشان دهد چگونه.