resimkoy

 راهنمای نهایی برای نوشتن سرمقاله نامه بزرگ فروش

۲۲ تیر ۱۳۹۶

اگر میخواهید عناوین حرفهای بزرگ را بنویسید که چشم انداز ایده آل شما را در راههای خود متوقف کند، بنابراین دیگران را بخوانید و تکمیلا از شما بخرند، سپس این پست یکی از حیاتیترین چیزهایی هست که تا به حال خوانده اید.

درست هست که حیاتیترین قسمت نامه هر نامه چیست؟

گلوله؟

مشتریان؟

بستن

نه، نه و نه مجدد. در عوض، عنوان فروش خود را درج کنید.

اکنون، می دانم آنچه را که فکر می کنید …

چطور می توان یک چیزی را به عنوان عنوان کوچک خود را تنها حیاتی ترین چیز در کپی خود را؟

نیکو، نگاهی به آن می اندازیم:

حیاتی نیست که پیشنهاد شما چقدر نیکو هست، چگونه یک دهستان را که نوشتن می کنید، چقدر احساسات شما را قوی می کند، اگر کسی کپی خود را نخواند.

بنابراین نخستین "پیروزی" که شما باید در هنگام نوشتن کپی کنید، چشم اندازهای شما را در حقیقت خواندن آن هست.

شما این کار را از طریق تیتر خود انجام می دهید.

با من تا کنون؟

نیکو هست. حرکت کـــردن

اکنون، چگونه یک تیتر نامه نامه فروش عالی بنویسید؟

خب، در این مکان افزایشین آقام این کار را انجام میدهند:

آنها یک فایل کشیدن از بزرگترین سرفصلها را از طریق تاریخ ساختند.

نیکو تا کنون.

چیزی هست که به جای هستفاده از این سرفصلها به عنوان الهام بخش نوشتن سرفصلهای خود، آنها به معنای کلمه ای کلمه را کشیدند.

آنها فقط اضافه کـــردن و تفریق تعداد کلمه در این مکان و آنجا، به طوری که آن را به محصول خود و یا بازار خود اعمال می شود. و آن این هست.

در مقابل آن، شما ممکن هست فکر کنید که آن را هوشمندانه هست.

اگر آن را یک بار کار کـــرد، مجدد کار خواهد کـــرد، درست هست؟

خب، خیلی سریع نیست

شما می بینید، این دلیل وجود ندارد که این عنوان به نیکوی کار کـــرده باانجام گرفت. و این به این می رسد:

نویسندگان کپی رایت که آنها را نوشت، بازار خود را بیرون می شناختند.

به طور خاص، آنها دو چیز را می دانستند:

۱) چقدر بازار محصولات خود را می دانند.

(این شامل چه چیزی محصول، مکانیزم درگیر و چقدر رضایتبخش یک مشکل یا تمایل بود.)

۲) چگونه متوجه انجام گرفتید که بازار آنها مشکلی دارد یا مایل هست آنها ممکن هست در آن زمان تجربه کـــرده باانجام گرفت.

در کتاب "تبلیغ دستیابی به موفقیت"، یکی از بزرگترین کپی رایتنران پایان تایم، یوجین شوارتز، این وضعیت را "آگاهی از وضعیت بازار" نامید.

و او گفت که باید تیتر خود را با توجه به وضعیت فعلی بازار مورد نظر خود بنویسید.

اگر شما این کار را نکنید، سربرگ تیکت فروش شما با چشم اندازهایتان به خانه نخواهد رسید …

و افرادی که در غیر اینصورت از شما خریداری نمیکنند، بقیه کپی خود را نخواندهاند.

کدام یک درد سلطنتی در پشت هست، درست هست؟

به هر حال، ۵ حالت مختلف از آگاهی شما باید آگاه از وجود دارد. (آن را دریافت کنید؟)

اینها هستند:

مرحله ۱: چشم انداز شما محصول شما را می داند و می خواهد آن را بپردازد، اما هنوز به خرید آن نیامده هست.

مرحله ۲: چشم انداز شما محصول شما را می داند اما هنوز نمی خواهد آن را خریداری کند.

مرحله ۳: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست، اما در مورد تمایل وی که محصول شما را تحقق می بخانجام گرفت، آگاه هست.

مرحله ۴: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست، اگرچه او نیاز دارد که باید انجام شود.

مرحله ۵: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست و او از هیچ نیازی یا میل به آنچه که محصول شما مربوط نیست مرتبط نیست.

نگاه:

شما باید مشخص کنید که چه مرحله ای از آگاهی مخاطبان شما در آن لحظه وجود دارد.

دلیل؟

از آنجا که شما باید از یک فرمول مختلف برای هر مرحله هستفاده کنید.

این فرمول ها چیست؟ اجازه دهید به شما بگویم …

مرحله ۱: چشم انداز شما محصول شما را می داند و می خواهد آن را بپردازد، اما هنوز به خرید نرسیده هست.

این یکی آسان هست.

همه شما واقعا باید در عنوان خود را انجام دهید، نام محصول محصول و قیمت مقرون به صرفه هست.

افرادی که در این مرحله از آگاهی هستند، پس از آن خریداری خواهند انجام گرفت.

به عنوان مثال، همه می دانند که آیفون چیست. و میلیون ها نفر که می خواهند یکی را داشته باشند، هنوز به خرید نرسیده اند.

اگر آی فون یک عنوان بنویسد که چیزی را ساده به عنوان:

"IPhone (به هر آخرین مدل): در حال حاضر در دسترس قیمت در نیمه"، آقام به آن گله.

چیز افزایش هست، اکثر محصولات در این دسته قرار نمی گیرند. و اگر آنها این کار را نکنند، پس از این که این ده ها مجموعه از پوسترها، این نوع تیترا بدتر از توپهای من می شود.

در مورد این فکر زیبا، اجازه دهید حرکت کند …

مرحله ۲: چشم انداز شما محصول شما را می داند اما هنوز نمی خواهد آن را خریداری کند.

اکنون چیز کمی پیچیده تر هست …

اما خیلی افزایش نیست.

در این مکان، شما فقط نیاز به تقویت تیتر خود را در یکی از ۷ روش زیر هست:

۱) تقویت میل شما در فردا برای خروجی محصول شما می تواند به او کمک کند.

۲) تصویر محصول خود را در عمل، در ذهن چشم انداز خود را تیز کنید.

دیوید Ogilvy & # 39؛ مشهور Rolls-Royce & # 39؛ عنوان آگهی یک نمونه عالی از این هست:

"در ساعت ۶۰ دقیقه با صدای بلند در این رولز رویس جدید از ساعت الکتریکی می آید."

اکنون شما می توانید تصور کنید رانندگی Rolls-Royce صاف به عنوان فورا، درست هست؟

تصویر ها شگفت انگیز.

۳) تاکید کنید که چه موقع و چه کسی می تواند از محصول شما هستفاده و بهره مند شود.

به عنوان مثال، من هرگز با Netflix ناآسوده نانجام گرفتم.

تا آن زمان، زمانی که سفر کـــردم در اطراف تایلند رفتم و می خوهستم فیلم هایی را در زمان خاموش انجام گرفتنم ببینم.

فکر نکـــردم که قادر به دریافت Netflix در تلفن من باشم.

اما حدس بخانوم چه؟ من یک پیام را دیدم که یک پلن موبایل Netflix وجود داشت و من می توانم فیلم ها را از هر نقطه از جهان پخش کنم.

به صورت حتم من پس از آن ثبت نام کـــردم، چون دیگر مجبور به تماشای فیلم در اتاق خواب من در انگلستان نانجام گرفتم – هر زمان که خوهستم، می توانستم آنها را در هر نقطه از جهان تماشا کنم.

۴) اسناد جدید یا اثبات هایی را که کیفیت / کارآیی محصول شما را تقویت می کند، تأکید می کند.

۵) مکانیسم جدیدی را در محصول خود ذکر کنید که آن را بهتر از قبل انجام می دهد.

۶) مکانیسم جدیدی را در محصول خود ذکر کنید که محدودیت قبلی آن را برطرف می کند.

به عنوان مثال اگر یک عنصر با نام تجاری جدید در یک آبجو وجود داشته باانجام گرفت که مانع از انقباض انجام گرفت، این شرکت احمقانه نخواهد بود که آن را در تیتر خود ذکر کنید!

۷) در نهایت شما ممکن هست بخواهید تصویر چشم انداز خود را از محصول خود تغییر دهید تا آن را از رقابت و / یا وارد بازار جدید کنید.

لوکوزاد این کار را انجام داد.

هنگامی که آنها بیمار بودند، آنها نوشیدنی بودند. سپس آنها را مجدد به عنوان یک نوشیدنی انرژی که می توانید روزانه داشته باشید، قرار دهید.

نابغه

درست هست که این مرحله "مرحله ۲" بر روی سطح آگاهی انجام انجام گرفته هست.

اجازه دهید به مرحله ۳ برسیم …

مرحله ۳: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست، اما در مورد میل شما که محصول شما را تحقق می بخانجام گرفت، آگاه هست.

به یاد داشته باشید:

اگر چشم انداز شما هنوز محصول شما را نمی داند و نمی داند چه چیزی می تواند برای او انجام دهد، در تیتر خود آن را ذکر نکنید.

آن را دریافت کـــردید؟

نیکو هست.

در عوض، شما باید با DESIRE چشم انداز خود را آغاز کنید.

نسخه بدن شما باید نشان دهد که میل شما می تواند انجام شود.

و در نهایت، شما باید آنها را نشان دهید که محصول شما بهترین / تنها راهی هست که می تواند این میل را برآورده کند.

بعد.

مرحله ۴: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست، اگرچه او نیاز دارد که باید انجام شود.

این شبیه به "مرحله ۳" هست، بنابراین ما به این مقدار تایم صرف نمی کنیم.

در این مکان، شما می خواهید نیاز و یا راه حل آن را در عنوان خود بنویسید.

سپس شما می خواهید حقیقتا نمک را به زخم بچرخانید تا بتوانید آن را بیان کنید، با این که چشم انداز خود را متوجه خواهید انجام گرفت که به اندازه کافی او نیاز به یک راه حل برای نیازش دارد.

و همانطور که قبلا نیز شما محصول خود را به عنوان راه حل ارائه می دهید.

مرحله ۵: چشم انداز شما از محصول شما آگاه نیست و او از هیچ نیازی یا میل به آنچه که محصول شما مربوط نیست مرتبط نیست.

درست هست، این همان جایی هست که یک کپی رایت نویس برتر، پول خود را به دست می آورد.

اگر تیتر تیتر فروش شما می تواند به افرادی که در این رده قرار دارند، تجدید نظر کند، باید یک میلیون فروش افزایش و پول افزایشی در بانک خود دریافت کنید.

چيزي هست که چطور انجام ميدهيد؟

نیکو، همانطور که ممکن هست حدس بخانومید، نمیتوانید محصول خود را ذکر کنید.

همچنین نمیتوانید میل خود را ذکر کنید – آنها هنوز از آن آگاهی ندارند.

قیمت؟ قطعا نه. در این مرحله، قیمت نیز بی اهمیت هست.

پس چه کار میکنی؟

شما با (drulroll لطفا) …

بازار خود را آغاز کنید!

بله، هنگامیکه در این مرحله از آگاهی در بازار قرار می گیرید، ابتدا باید از بازار خود بیرون بیایید تا بتوانید آگهی خود را شناسایی کنید.

اگر آنها حتی با آن شناسایی نکنند، آنگاه آنها را نخوانده اند. واقعیت

سپس، تنها پس از اینکه شما از طریق سربرگ خود با تبلیغات خود شناسایی کـــردید، در کپی اصلی خود موارد زیر را انجام دهید:

ابتدا باید آنها را از مشکل مطلع کنید یا میل.

سپس آنها را درک کنید که یک راه حل وجود دارد.

و در نهایت، همانند قبل، مطمئن شوید که PRODUCT خود را به عنوان راه حل واضح مشاهده می کنید.

به هر حال، همه اینها ممکن هست در ابتدا شما را غرق کند. من مطمئنم

این زیاد حیاتی هست.

اما اگر بتوانید تنها یکی از جنبههای copywriting را به تنهایی اداره کنید، کپی شما بهتر از ۹۰ درصد از رقبای شما را تبدیل میکند.

معنی پول افزایشی برای شما.