resimkoy

راجع به امکانات دفاعی خودمان مذاکره نخواهیم کـــرد

۳۰ مهر ۱۳۹۶

راجع به امکانات دفاعی خودمان مذاکره نخواهیم کـــرد

به نقل resimkoy، سردار سیدمسعود جزایری نقل کردگوی ارانجام گرفت نیروهای مسلح طی نقل کردانی اظهار داشت: دکترین سیاسی و دفاعی ایران مبتنی ساخت و هستحکام درونی نظام اسلامی هست و مباحث بیرونی روی آن تاثر نمی‌گذارد.

وی افزود: این هستراتژی در طول سال‌های گذشته پاسخ داده هست و بعد از این هم پاسخ خواهد داد و قدرت‌های پوشالی مانند آمریکا نمی توانند تاثیری بر آن بگذارند.

سردار جزایری با اشاره به غیر قابل مذاکره بودن توان دفاعی کشورمان، تاکید کـــرد: بدون تردید این مقوله خط قرمز جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح هست.

نقل کردگوی ارانجام گرفت نیروهای مسلح خاطرنشان کـــرد: تجربه تاریخی نشان داده هست در زمانه‌ای که قدرت‌های گرگ صفت مشابه رژیم صهیونیستی و آمریکا وجود دارند، باید قوی بود.

وی ادامه داد: هرگز ما توان دفاعی و نظامی‌ خود را تحت تاثیر مذاکرات و مراودات دیپلماتیک قرار نخواهیم داد.

سردار جزایری با تاکید بر غیر قابل مذاکره بودن صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با وجود تهدیدات طرف غربی، اضافه کـــرد: بلوف‌های سیاسی و فشارهایی که وارد می‌شود برای جلوگیری از رانجام گرفت توان دفاعی کشور هست که ما بدون توجه به آنها راه خود را ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کـــرد: در جهان امروز، جمهوری اسلامی با دشمنان شروری مثل آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل مواجه هست و باید برای دفاع خود صنعت نظامی اش را گسترش دهد؛ مبتنی بر این واقعیت، طبیعی هست که راجع به امکانات دفاعی خودمان مذاکره نخواهیم کـــرد و عصبانیت دشمن را درک می کنیم.

سردار جزایری در ادامه تصریح کـــرد، مسئله انرژی هسته ای با مسئله موشکی و دفاعی تفاوت دارد و این دو مقوله از هم جدهست. در حوزه موشکی ریشه توانمندی های ما توقف پذیر نیست و پیشرفت های موشکی در همه سطوح و بردهای مختلف شده و محدودیتی را در این حوزه نمی پذیریم. ضمن آنکه هیچ قرارداد بین‌المللی در خصوص ایجاد محدودیت برای موشک وجود ندارد ولذا تکنولوژی و برد موشک های ایران که متکی به داخل هست، عنصر دفاعی موثری هست که به صورت حتم توان اصلی آنها در میدان عمل روشن خواهد انجام گرفت.

جزایری در ادامه درباره حضور مستشاری ایران خاطرنشان کـــرد: حضور مستشارهای ایرانی در بعضی کشورهای ناحیه بنا به درخوهست حتمی آن دولت ههست و تکمیلاً قانونی بوده و تا زمانی که آن دولتها تشخیص بدهند ما از کمک به آنها دریغ نخواهیم کـــرد.

سردار جزایری خاطرنشان کـــرد، متأسفانه آمریکا و رژیم شرور آن، بزرگترین منبع تروریستی در جهان هست و جهان بایستی با این غده سرطانی مبارزه ای قاطع و درازمدت داشته باانجام گرفت.

نقل کردگوی ارانجام گرفت ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه باید از دولت آمریکا به عنوان رژیمی تروریست پرور و شرور یاد کـــرد، افزود: در واقع حضور سربازان آمریکایی در ناحیه برای حمایت از جنگ نیابتی هست که راه انداخته اند.

وی تأکید کـــرد: بارها اعلام کـــردیم آمریکایی ها باید مراقبت تکمیل نسبت به رفتارشان در ناحیه به خصوص در خلیج فارس داشته باشند و بارها به آمریکایی ها تذکر داده انجام گرفته که مراودات بین‌المللی را رعایت کنند اما چنانچه بخواهند زیاده خواهی کنند بدیهی هست که جمهوری اسلامی با آنها برخورد می کند.

سردار جزایری افزود: ما اعلام کـــردیم اگر سپاه وارد لیست گروه های تروریستی شود پایان تلاش آمریکا برای ما حکم نیروهای تروریست خواهد داشت و همان رفتاری که با تروریست ها داریم با آنها هم خواهیم داشت؛ اما این نکته هم حیاتی هست که صدها هزار نیروی امریکایی در ناحیه ما حضور دارند.

نقل کردگوی ارانجام گرفت نیروهای مسلح در پایان گفت: خوهسته های آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی در مورد ناحیه و به خصوص سوریه غیرقانونی و غیرمشروع هست و ما در رهستای خوهست دولت و آقام این کشورها به آمریکا اجازه چنین کاری را نمی دهیم.

جزایری گفت: اگر دولت قانونی سوریه و آقام مقاوم این کشور قرار بود بر سر موجودیت خود مذاکره کنند، پنج سال مقاومت شرافتمندانه نمی کـــردند. امروز که سوریه طعم شیرین پیروزی را می چانجام گرفت، چنین پیشنهادهایی مضحک به نظر می رسد.

انتهای پیام/