resimkoy

دیدار «نجفی» با «قالیباف»

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

دیدار محمد علی نجفی با محمد باقر قالیباف
به نقل resimkoy به گرازش از رویدادگزاری فارس، زهرا نژاد بهرام منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی منطقه پایتخت اشاره کـــرد و گفت: در این جلسه جناب آقا نجفی نامزد نهایی منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی منطقه پایتخت برای منطقهداری حضور داشت.

وی با بیان اینکه اعضای شورای پنجم دیدگاه و نگرانی‌های خود را نسبت به منطقه و منطقهداری مطرح کـــردند، گفت: جناب آقا نجفی نیز رویکـــردهای خود را اعلام کـــرد.

نژادبهرام افزود: نجفی گفت که امروز قرار هست با محمدباقر قالیباف دیدار کند و این نشان‌دهنده همدلی مدیران فعلی با مدیران فردا هست.

منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی منطقه پایتخت گفت:‌جناب آقا نجفی باید پلن کوتاه و میان مدت خود را در حوزه مسائل منطقهی بیان کند و قرار هست در این زمینه از کارشناسان بهره بگیرد.

وی ادامه داد: در جلسه امروز حیاتیترین چالش‌های پیش رو در منطقهداری برسی انجام گرفت و نحوه همکاری شورا و منطقهداری در خصوص فوری‌ترین کارهای سه ماهه فردا اعم از پلن و بودجه، منطقهسازی، محیط زیست، اجتماعی به بحث و تبادل نظر گذاشته انجام گرفت.

انتهای پیام/