resimkoy

دلیل نوشتن بد شعر

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

برای رابطه نیکو با خودتان

شما می توانید ارسال شعر بد، می توانید به شما نیست؟ دلیل این کار را؟ در این مکان سه ​​دلیل عبارتند از:

۱٫ اگر شما فکر می کنم آن را ندارد به قافیه یا هر نیکو، شما یک شعر هر زمانی که شما توسط ترس زده، زده در روده ارسال، در قلب برای نیکو یا بد بدتر میشه.

۲٫ اگر شما ارسال برخی، شما یکی از معدن به عنوان خوانده انجام گرفته.

۳ (در زیر) سپس شما یک رابطه صمیمانه با من شروع خواهد انجام گرفت.

. شما به زودی پس از آن خواهد کشف آنچه در پایان روابط خود را واقعا برای شما حیاتی هست.

زیادی از آقام تصور میکنند که شعر دشوار به درک و یا خسته کننده هست. برخی از اشعار دانشگاهی خسته کننده هست زیرا آنها به سادگی نشان دادن فضل و دانش. اما اشعار در مورد تجارب کمی حیاتی یا عجیب و غریب هست که اعتصاب شاعر فوق العاده به شنیدن می باانجام گرفت. برخی بهتر از تک گویی از شناخته انجام گرفته کمیک ایستاده هست.

شعر دوست دارد یک احساس قوی و شجاعت آن را بیان با قدرت از این احساس. هیچ عقب نگه. مهر و موم صاف کـــردن از لحظه ای.

هنگامی که شما ارسال شعر بد شما احساس جلال خانومده هست. شما بهبود پایان روابط خود را.

در نهایت، شما ممکن هست مجدد نوشتن را روشن کنید و اشعار خود را به برخی از مسائل واقعا نیکو هست.

شعر نمی خواهد شما پول را، اما آن را به شما را ثروتمند خواهد ساخت. در این مکان یکی از معدن که مرا آزاد هست. ببینید اگر شما می توانید بگویید که چگونه آن مرا آزاد. اگر شما هر گونه سوال، ارسال به من. evycole@hughes.net

هوس توسط Evelyn کول

من می خواهم برای قرار دادن کاسه آب نبات / به هستقبال هر حیاتیان / انواع شیرینی / چکیدن با انحطاط

به ارائه شراب قرمز با پاهای / برگ پر انگور، Retsina، میگو ایتالیایی / کیک میوه هویج، شیب آتش اینکاها

و سالاد شاداب / آماده خدمت / اسفناج، مارچوبه، پسته / همه افزایش دهنده غرایز جنسی تازه

[۱۹۴۵۹۰۰۱سرد] گوشت خوابانده / آماده به کوره برای هر سلیقه / از نادر به لهستیک / توفو ادویه دار برای برخی از

یک قفسه پر از کیک من فقط پخته / با تکمیل پوسته / تیرامیسو و مخا موس TOO / و clafoutis زردآلو

من یک ولع مصرف برای آب نبات من نمی خورد / شور و شوق برای پخت و پز دروغ دیگر نمی خواهد تماس / آرزوی پول آن را به دور /

دلیل؟

یک ولع مصرف لطفا / به سهولت

دلیل؟ ویار و هوس را به / خانومدگی می کنند؟

آه، آیا من نیاز به قرار دادن / و یا می میرند؟

~ ~ ~

که بند گذشته من را شگفت زده کـــرد.

در این مکان چیزی هست که ایالات متحده ملک الشعرا سابق، هستنلی کونیتز، می گوید در مورد شعر هست. آن وحشی و فوق العاده هست.

اشباع با ضربه هستنلی Kuntiz از "بهم تابیدن و بافتن"

"بنابراین زیادی از خانومدگی خلاق هست به منبع آن در وابسته به عشق شهوانی. نخستین ضربه به انجام گرفتت وابسته به عشق شهوانی هست، اما پس از آن یکی بازتابنده می شود – یک انسان فلسفی، کاشف – و پس از آن به عنوان یکی رانجام گرفت می کند پیرتر و پیرتر یک نیاز به تجدید که انرژی مرتبط با ضربه وابسته به عشق شهوانی وجود دارد

"شاعر بدون میل جنسی قوی تقریبا ناگزیر میباانجام گرفت. به رده ضعیف تر؛ مانند یک شاعر می تواند حمل کـــردن یک اثر فنی با درجه ای از شکوفایی، اما شعر به عنصر احساسی غالب در روند خانومدگی تجسم هست. شعر باید با ضربه اشباع شود و این بدان معنهست که شروع کـــردن به بافت زیاد تجربه. چگونه می توان این عنصر وجود داشته باشند از شعر بدون نازک انجام گرفتن از شعر هست؟

"هست که قطعا یکی از مشکلات در هنگام ساخت یک شعر تصور می شود تولید منطقی. تسلط دلیل، به عنوان در قرن هجدهم شعر، کاهش قدرت شعر.

"دلیل مطمئنا تا به جای خود، اما آن را نمی توان غالب هست. احساس هست به مراتب حیاتی تر در ساخت شعر. و زبان خود را تا به یک ابزار مبنی بر لذات جسمانی؛ نمی توان آن را یک به طور تکمیل منطقی. در ریتم و صدا، برای مثال، زبان هست که از ظرفیت فراتر دلیل؛ آن همه مانند گیم وابسته به عشق شهوانی.

"این طبیعت ضربه زیبایی، پذیرش زیبایی هست. این که آیا شما در حال راه رفتن را از طریق باغ و یا خواندن یک شعر، یک حس تحقق وجود دارد. شما از طریق یک خانومجیره تکمیل رفته از تجربه، در حال تغییر و برقراری ارتباط با هر مرحله و با هر خط به طوری که شما با پدیده زمان به خودی خود مرتبط هست. ضربه وابسته به عشق شهوانی به تجربه انسانی که ما هرگز از آن می شود، حتی در سن اساسی هست. "

بنابراین، خواننده عزیز، برو جلو و نوشتن شعر کـــرد.

کپی رایت ۲۰۰۶ مجوز شاعرانه کول