resimkoy

 دلیل شما فرض می کنید که زیادی از آقام هرگز اهداف خود را در خانومدگی خود به دست نمی آورند؟

۲۳ تیر ۱۳۹۶

دلیل شما فکر می کنید که زیادی از آقام هرگز اهداف خود را در خانومدگی خود به دست نمی آورند؟

دلیل …

به این دلیل که هرگز اهداف را تعیین نمی کنند یا انگیزه ای برای اقدام ندارند.

محققان دریافتند که تنها یک در پنج آمریکایی که به سن ۶۵ سالگی می رسند، به امنیت اجتماعی وابسته نیستند. بعضی از افرادی که به امنیت اجتماعی وابسته هستند، شامل حرفه های با درآمد بالا مانند پزشکان و وکلا می باشند.

خانومدگی پر از حواس پرتی، هرج و مرج و هسترس هست، زمان زیادی را برای اکثر آقام برای پلن ریزی برای فردا فراهم می کند. ما در طول هفته کار می کنیم و پس از آن هزینۀ بدست آمده را در تعطیلات آخر هفته صرف می کنیم. اگر شما منتصویر شوید، ممکن هست احساس کنید که پولی را برای مواردی که نیازی ندارید هدر ندهید، همچنین خستگی و از دست دادن زمان افزایشی از انتظار در صف وجود دارد.

آخر هفته رفته هست، ما فقیرتر هستیم و ما آرام نیستیم.

شما در روز دوشنبه صبح کار می کنید، خسته و برانگیخته می شوید. شما احساس میکنید که باید کار دیگری را دنبال کنید، زیرا پول افزایشی برای پوشش هزینههای اضافی نیاز دارید. ما متوقف نمیشویم و اهداف را پلن ریزی یا تعیین نمیکنیم، در عوض ما در سایتهای کاری به دنبال این تخمک طلایی هستیم. & # 39؛

چالشی بزرگ از یک منبع قدرتمند و طبیعی – ذهن انسان.

آیا بهتر نخواهد بود که یک انسان بماند؟ و داشتن یک شخصیت؟ زمان صرف انجام گرفته برای هستآسوده و به دست آوردن کنترل خانومدگی خود را.

نویسنده سایبرنتیک روانشناسی، دکتر ماکسول مالت، می گوید هنگامی که یک دنبال را تنظیم می کنید، ذهن شما افزایش متمرکز می شود. تمرکز توجه شما را به فرصت هایی که ممکن هست به طور معمول از دست داده هست، باز کنید. ذهن شما تصحیح می کند تا بتوانید روی دنبال قرار گیرید. دقیق تر دنبال، بهتر هست تصحیح و فرصت های افزایشی ظاهر می شود.

نکته ای که باید به خاطر داشته باشید، مغز ما نمیتواند تفاوت بین واقعیت واقعی که واقعا رخ داده هست و آنچه که ما تصور می کـــردیم را بیان نکنیم. بنابراین، اگر دنبال شما روشن و صحیح باانجام گرفت، مغز شما مانند آن عمل خواهد کـــرد.

تایمی ماشین دیگری خریدید؟ شما آن را از نمایندگی انتخاب کـــردید. شما یک اسباب گیم جدید با یک بچه احساس میکنید، احساس نیکوی هست.

شما به طور تکمیل در مورد خرید جدید خود تمرکز کـــرده اید، ذهن شما پایان اندیشه ها و احساسات شما را ثبت می کند.

چه اتفاقی می افتد؟

کل جهان ماشین شما را رانندگی می کند!

تنظیم اهداف

اکنون برای نوشتن یک بیانیه دنبال، تایم بگذارید. آن را در نخستین فرد بنویسید، با هستفاده از ضمایر مانند "من"، "من"، "من" و "من". بیانیه های دنبال خود را کوتاه و به نقطه ای نگه دارید. مفتخر باشید مثبت فکر کن. به عنوان مثال، "امروز من اعتماد به نفس خود را با اظهارات مثبت و اقدامات مثبت بهبود می بخشم."

به خاطر داشته باشید که افزایش اهداف خود را مشخص می کنید، بهتر هست شانس خود را برای رسیدن به آنها. این تکنیک های زیر ممکن هست برای شما مفید باانجام گرفت …

• از اهداف سطح بالا خود، حیاتیترین اهداف خود را آغاز کنید.

• شکستن اهداف سطح بالا به اهداف زیر. این اهداف بلند مدت خود را ایجاد خواهند کـــرد.

• با مقاصد زیر شروع کنید و یک دوره زمانی مانند یک هفته یا یک ماه را تنظیم کنید.

• مدت زمانی که اهداف بلندمدت می تواند شش ماه، یک سال یا پنج سال باانجام گرفت.

• با هستفاده از زمان بندی خاص ea، به شما کمک می کند موفقیت خود را اندازه گیری کنید.

• تعیین اهداف که به شما الهام بخش هست، اما همچنین واقع بینانه و قابل دستیابی هست. مجموعه ای از اهداف را به طوری که شما گام به گام قرار دهید. به این ترتیب، آن را آسان تر به عنوان آنها را تنظیم کنید.

• ایجاد اهداف قابل اعتماد با اعتماد به نفس و انگیزه شما کمک می کند.

• اهداف خود را با یک فرد یا گروهی که اهداف مشابهی دارند، به اشتراک بگذارید. این تقویت عالی هست.

• موفقیت اهداف خود را با پاداش جشن بگیرید.

• اهداف خود را در جایی که می توانید به آسودهی به آنها دسترسی پیدا کنید.

• اهداف خود را حفظ کنید. آنها را با افراد منفی که احتمالا شما را تشویق نمی کنند، به اشتراک نگذارید. آنها را با افراد مثبت که به نیکوی می شناسید به اشتراک بگذارید و از آنها حمایت کنید.

آیا صبر کنید تا ۶۵ سالگی بمانید. دلیل امروز از آن هستفاده نمی کنید؟

تنظیم اهداف نیاز به کار دارد، آن یک راه قدرتمند و آسان برای کمک به شما در رسیدن به چیزی هست که شما در خانومدگی می خواهید.

Take away

با فهرستی از آنچه که در خانومدگی شما می خواهید شروع کنید.

نوشتن اهداف پایین، خرید یک کتاب یادداشت

به اهداف SMART فکر کنید –

خاص – اجتناب کنید و من افزایش پول میخواهم. خاص باشید من می خواهم ۵۰،۰۰۰ پوند در سال به دست آورم.

قابل سنجش – چگونه شما را در راه درست می دانید؟ چگونه می خواهید ۵۰ کیلوگرام کسب کنید.

موافقت انجام گرفت – آیا این امکان پذیر هست

واقع بینانه – آیا آن مربوط هست.

زمان – زمانبندی شما چقدر هست و پیشرفت شما چگونه هست.

برای نکات عملی افزایش به http://www.slideshare.com/

بروید