resimkoy

 دلیل دیابت بد برای جنسیت هست؟

۷ تیر ۱۳۹۶

دیابت برای جنس بد هست دلیل که زمانی که آن را کنترل می شود، آن را نه تنها عوارض انجام گرفتید را به عملکـــرد طبیعی بدن، بلکه می تواند اثرات ویران کننده ای بر خانومدگی جنسی شما داشته باانجام گرفت. اگر این وضعیت در اوایل دستگیر شود، پیامدهای جنسی زیاد حیاتی هست. خشکی واژن می تواند به عنوان یک نتیجه از عوامل دیگر باانجام گرفت، اما دیابت می تواند به انجام گرفتت به خشکی واژن کمک کند. در طول مداخله جنسی این ناآسودهی را برای هر دو طرف ایجاد می کند. خشکی واژن می تواند مداخله جنسی را دردناک کند، وضعیتی به نام نوروپاتی. با توجه به ترس از درد، شما می توانید با همسر خود نگرانی داشته باشید. اگرچه می توان آن را با یک روان کننده ضد برطرف کـــرد، با پزشک خود مشورت کنید تا خانومدگی جنسی شما را نجات دهید.

آسیب های آلوده به سران عصبی توسط دیابت به طور عمده بر ناحیه تناسلی تاثیر می گذارد. ناحیه تناسلی بدن را از لذت جنسی لذت می برد و زمانی که آن را تحت تاثیر قرار می دهد، به وضوح نشان می دهد که دیابت برای جنس بد هست. این می تواند به هسترس برای هر دو طرف کمک کند، زیرا کلمه رضایت جنسی فقط تخیل و یا فانتزی می شود. این به این دلیل هست که احساسات پوست در اطراف ژنیتال، کاهش یا ناپدید می شوند. این باعث می شود خانوم برای رسیدن به ارگاسم زیاد دشوار باانجام گرفت. این نیز بر آقا تاثیر می گذارد، زیرا او ممکن هست فکر کند که عمل جنسی او تمایل دارد. او بر او تأکید می کند که نمی تواند شریک خانومدگی خود را در هنگام دخالت جنسی احساس کند. خانوم احساس فشار برای رسیدن به اوج لذت جنسی، اما فایده ندارد. این خانوم و شوهر را در موقعیت بی دست و پا قرار می دهد. این وضعیت می تواند یک حلقه مرگ را به یک رابطه جنسی تکمیل در یک خانوم و شوهر متصل کند.

دیابت می تواند باعث ایجاد اختلال نعوظ در خانومدگی جنسی انسان شود. این یک ضربه مرگ بر خانومدگی جنسی فرد هست، به این معنی هست که شما نمیتوانید بازرسی مورد نیاز را انجام دهید که می تواند نفوذ جنسی را امکان پذیر کند. یک آلت تناسلی آقاانه یا ملایم نمیتواند به هر خانوم نفوذ کند. برای مداخله جنسی به موفقیت در نفس کشیدن از واژن نیاز به یک آلت تناسلی دشوار و دشوار هست. با این وجود سطح قند خون با عملکـــرد طبیعی مکانیسم بدن تداخل می کند. سیگنال های عصبی از مغز به آلت تناسلی فرستاده می شود که باعث عجله خون به آلت تناسلی می شود. این باعث می شود که زیادی از خونریزی های خون به خون منجر شود که آلت تناسلی را دشوار کند. با غروب دیابت، متداوم بدن برای انجام چنین عملکـــرد طبیعی دشوار هست. دیابت برای جنس بد هست، بنابراین بررسی منظم توصیه می شود.

دیابت که به ندرت کنترل می شود، می تواند به انجام گرفتت باعث کاهش سطح تستوسترون در فرد شود. این یک هورمون جنسی آقاانه هست که مسئول درایو جنسی تابشی هست. کاهش یا کاهش سطح هورمون حیاتی باعث کاهش میل جنسی آقا از زمان اعلام این که دیابت برای جنس بد هست. یک شخص ممکن هست همه چیز را از دست بدهد. جنسیت یک نوع ورزش برای فرد مبتلا به دیابت می تواند سطح قند خون را به میزان زیاد یا کاهش دهد. فقدان تعادل و ثبات در سطح قند خون متداوم در خانومدگی جنسی یک فرد پیامد زیاد حیاتیی خواهد داشت. دیابت ممکن هست همراه با بیماری های دیگر نیز همراه باانجام گرفت. این باعث می شود هر دو آقا و خانوم به حساسیت به عفونت مخمر. این اتفاق می افتد زمانی که سطح قند خون به درستی مدیریت نمی شود. عفونت مخمر باعث درد هنگام ادرار کـــردن برای آقاان و همچنین درد در هنگام رابطه جنسی برای آقاان و خانومان می شود.