resimkoy

 درک چه MPLS شبکه هست

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

تعداد پروتکل برچسب سوئیچینگ، اغلب به عنوان شبکه MPLS اشاره انجام گرفت، یک طرح عملیات های فن آوری هست که اغلب برای بالا بردن سرعت جریان ترافیک در شبکه های هستفاده می شود. این را از طریق سازماندهی شبکه برای هستفاده بهتر از راههای شبکه در دسترس انجام می شود، در نتیجه کاهش ترافیک در اتصالات کند. این نوع راه اندازی برای اتصالات آهسته و سریع هر دو هستفاده می شود. در این طرح، ایده این هست که طراحی سوگند داده های معقول برای هر تابع یا دنباله داده هست.

سیستم اجازه می دهد تا برای انتقال داده ها آسان تر با از دست دادن هشدارات حداقل. دخالت در انتقال داده ها نیز حذف انجام گرفته هست، اگر تکمیلا در معادله حذف نانجام گرفته هست. احتمال ذخیره سازی داده ها هست، که یک علت شناخته انجام گرفته برای شوم ترافیک بالا و اتصال به شبکه کند، نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.

MPLS تساوی از مفهوم اداره ترافیک افزایش در شبکه های. این توسط IETF یا نیروی ضربت مهندسی اینترنت ساخته انجام گرفته هست. این برای نخستین بار به عنوان یک تکنولوژی تجربی هست که با دنبال بهبود ترافیک دست زدن در اینترنت آغاز انجام گرفته هست. با توجه به افزایش تقاضا برای اینترنت، اتصالات سرور در حال تبدیل انجام گرفتن افزایش و افزایش محبوب هست. سیستم های انتقال داده ها نیز شروع به شکست در حفظ مقدار بار روزانه از داده ها.

MPLS دارای مزایای زیادی. که یکی از آنها در کسب و کار و بازاریابی این صنعت هست. این روزها تقاضا برای اتصالات شبکه در کسب و کار بزرگ هست. برای این که یک کسب و کار را به اجرا هموار، بارهای روزانه داده ها باید توان ارسال و دریافت و پردازش انجام گرفته هست. این می تواند به سرعت پایمال یک اتصال معمولی که اتصال کند به کمک فن آوری های مانند MPLS هستفاده نمی کند.

در این تکنولوژی شبکه های کامپیوتری، داده هست با توجه به معیارهای مبتنی بر گیمابی هشدارات برچسب. داده ها نیز با توجه به آدرس های IP کامپیوتر دسترسی به داده وارد انجام گرفته هست. پس از آن، داده ها از طریق هستفاده از نقاط دسترسی مختلف جایگزین. این در قالب روتر که برای این کار از پیش تعیین انجام گرفته انجام گرفته هست. این فرایند از برچسب سوئیچینگ هست که به دنبال نسبتا اساسی و مستقیم به جلو هست.

این فرایند، هر تعداد ممکن هست صدای دشوار به درک برای مبتدیان در جهان از شبکه های کامپیوتر، در میلی ثانیه به پایان رسید. سرعت از روند مزیت اصلی این تکنولوژی تا کنون زیاد از دیگران هست. این معقول و کارآمد هست دلیل که هشدارات به محل نهایی با حداقل تاخیر و از دست دادن داده منتقل انجام گرفته هست.

این تکنولوژی زیاد زیادی از پیاده سازی امروز. این می تواند در همان شبکه و یا در شبکه های مختلف اجرا شود. این می تواند پایان انواع داده ها، از جمله ویدیو، صدا و متن در همان زمان انتقال. همانطور که به دیگر شیوه های انتقال داده مخالف، ترمیم داده ها در شبکه های MPLS نیز ممکن هست. احتمالات را برای شکست شبکه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد، و همچنین.

به طور خلاصه، یک شبکه MPLS زیادی از پلن های در زمینه کسب و کار آنلاین هست. مزیت های اصلی را می توان در پلن های کاربردی خود را بر روی پلت فرم آنلاین دیده می شود، اما تعدادی از مزایای در ارتباطات راه دور وجود دارد. همه در همه، این فن آوری یک بخش ضروری از مدیریت ترافیک، که اجازه می دهد تا برای دست زدن به هشدارات سریع تر و تاخیر به حداقل برسد.