resimkoy

درس پرشین – نوشتن ملودی های خود را

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

معمولا بسیاری از مردم را به بازی آکورد به آهنگ استفاده الت موسیقی شبیه گیتار است. اما، آیا شما می دانید که شما می توانید ملودی بیش از حد بازی! خوانده شده در و من به شما نشان دهد که چگونه شما می توانید ملودی خود را!

یک نوع الت موسیقی شبیه می توان به بازی آکورد به آهنگ استفاده می شود بلکه به بازی ملودی. حالا من به شما یک راه برای نوشتن ملودی های خود را و همچنین بهبود مهارت های خود را به عنوان یک آهنگساز نشان می دهد!

در C تنظیم

من فرض کنیم که الت موسیقی شبیه گیتار خود را تنظیم و در این درس من مقاله من و نام توجه داشته باشید در تنظیم C پایه. این به این معنی است که برای اولین بار از رشته خود را با بالاترین زمین به A، رشته دوم به E، رشته سوم به C و رشته چهارم تا G. برخی از افراد لحن الت موسیقی شبیه گیتار خود را در D به این معنی که رشته ها به یک گام طیف بالاتر تنظیم .

بدانید یادداشت بر روی رشته سوم

ما با یادگیری توجه داشته باشید C در رشته سوم آغاز خواهد شد. شما می توانید این یادداشت را با کشیدن رشته بدون فشار دادن اخم بازی کند. توجه داشته باشید بعد به یادگیری توجه داشته باشید D. به بازی این توجه داشته باشید شما نیاز به فشار پایین اخم دوم در رشته سوم است. شما می توانید رشته ها با انگشت شست دست راست خود را بازی کند.

زمان به سرودن

حالا که شما دو نت را در اختیار خود شما می توانید شروع به تمرین آهنگسازی. شاید شما فکر می کنم که دو نت مادی بیش از حد کمی به سرودن اما این یک تمرین بسیار خوبی برای شروع ساخت بسیاری از دو نت است. شما می توانید ریتم و تعداد دفعاتی بازی توجه داشته باشید متفاوت است.

یادداشت بیشتر

خوب، اگر شما سعی کرده اند به استفاده از این دو نت برای ایجاد ملودی و ریتم شما در حال حاضر دارای سه یادداشت تر است که شما می توانید استفاده کنید. آنها در رشته دوم هستند. E است در رشته دوم باز، F است در فرت اول و در فرت سوم شما G. پیدا حال حاضر شما باید در مجموع از پنج یادداشت به استفاده کنید برای ایجاد ملودی های خود را.

من پیشنهاد می کنم که شما سعی کنید برای یادگیری نام توجه داشته باشید به شما به عنوان به عنوان آمادگی برای آهنگ شما به زودی یاد بگیرند به بازی بازی. راهنمایی نیز به استفاده از سمت چپ انگشت دست خود را به بازی کردن یادداشت بر روی فرت اول، انگشت وسط خود را برای اخم دوم و به همین ترتیب.

بدانید مریم کرده بود بره کوچولو

این ملودی را می توان با یادداشت شما آموخته اند ایفا کرده است. .

EDCDEEEDDDEGG

EDCDEEEEDDEDC

سعی کنید به شکل توسط خودتان چه مدت یادداشت های فردی باید

در اینجا ملودی است C-عمده مقیاس

در رشته اول شما توجه داشته باشید A در رشته باز، B در رشته دوم و C در رشته ثالث. حالا شما می توانید مقیاس C-عمده از رشته سوم باز به اخم سوم در رشته اول بازی کند. در اینجا یادداشت با شروع با C در رشته سوم عبارتند از:

CDEFGABC

این به این معنی است که شما را یادداشت به اندازه کافی برای نوشتن بسیاری از انواع ملودی و همچنین آهنگهای محبوب

[

شما می توانید بسیاری از الهام بخش نمونه بازی الت موسیقی شبیه گیتار در اینترنت پیدا کنید. بسیاری از بازیکنان اوکه کلیپ در یوتیوب به عنوان مثال. با تلاش برای نوشتن ملودی های خود را بر روی الت موسیقی شبیه گیتار خود را به شما خواهد شد هر دو انگشت خود را، مغز و قلب خود را تمرین!