resimkoy

خرید شما اول سنتور چوبی – راهنمای خرید برای مبتدی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

آموزش چگونه به بازی ساز یکی از تجربه های ارزشمند آن است که هر فردی می تواند با پر برکت است. این که آیا شما در حال یادگیری نواختن پیانو، گیتار، ویولن، سنتور چوبی یا طبل، هیچ احساس در جهان است که می تواند به عنوان هیجان انگیز و شگفت انگیز است به عنوان بازی موسیقی زیبا از ابزار خود را وجود دارد.

سنتور چوبی یک ابزار مشترک از بسیاری از دانش آموزان هدف به استاد است. سنتور چوبی برای مبتدیان ندارد به یک موضوع پیچیده. در واقع، سنتور چوبی است از میله های چوبی که در راه شبیه کلید های پیانو تنظیم تشکیل شده است. زیلوفون مدرن ویژگی های امروز طنین انداز لوله که در آن میله های چوبی نصب شده اند. موسیقی تولید شده است که میله ها با یک پتک بدتر میشه.

صداهای مختلف

برای خرید یک سنتور چوبی برای مبتدیان می تواند یک کار گیج کننده است، به ویژه از انواع بسیاری از زیلوفون در دسترس وجود دارد خارج وجود دارد. این زیلوفون همه در تنظیم خود متفاوت است، تعدادی از کلید، طول و حتی تعداد زیادی از مردم که باید بازی کند. به عنوان مثال، Akadindas ویژگی های ۱۰ تا ۲۰ کلید و می تواند با دو تا چهار نفر بازی کرد. در همین حال، Embaires 12 فوت سنتور چوبی طولانی است که ویژگی های ۲۱ کلید و می تواند به عنوان بسیاری از شش نفر بازی است.

صدای حق

هنگامی که آن را به خرید سنتور چوبی برای مبتدیان می آید ، به یاد داشته باشید به انتخاب یکی است که بارها گسترده ای است. گسترده تر از میله های زندان هستند، آسان تر از آن خواهد شد را برای شما به ضربه به هدف خود و تولید صدا است. میله ای به خصوص برای کودکان مناسب هستند. اگر شما به واقع خرید یک سنتور چوبی برای یک کودک، پس از آن یکی که با استفاده از مواد با دوام مانند چکش لاستیکی و کلید ساخته شده از چوب های جنگلی، بنابراین شما می توانید از شکستگی جلوگیری از را انتخاب نمایید. حفظ است نیز یک عامل مهم در نظر بگیرند. حفظ اشاره به توانایی از کلید برای تولید یک صدای بدون پژواک.