resimkoy

حیوانات است که در درختان ما

۷ خرداد ۱۳۹۶

تکیه

درختان در حیاط ما هستند که رکن اصلی است که دارای تعادل ظریف از حضور حیات وحش با هم. بسیاری از حیوانات بر روی درختان سالم ما تکیه می کنند آنها را با ارائه سرپناه، غذا، و حتی مسیرهای حمل و نقل، و بدون درخت، هیچ کدام از این حیوانات را در این نزدیکی هست می شود به غنی سازی محیط زیست ما و زندگی ما است. بیشتر در مورد برخی از حیوانات وحشی است که اقامت در درختان ما یاد بگیرند.

پستانداران

اولین حیوان بسیاری از مردم از که آن را به حیات وحش جنگل می آید فکر می کنم شاد و خرم سنجاب کوچک در. این پستانداران کوچک سرگرم کننده استفاده درختان ما به سرپناه، برای کمک به آنها ایجاد لانه برای بالا بردن جوان خود را، و آنها را با ارائه مواد غذایی مانند بذرها. اما سنجاب ها تنها پستاندارانی هستند که به شدت به نفع از درختان نیست. پرواز سنجاب، صاریغ، راکون، خفاش ها، و دیگران را به اقامت در درختان است. حتی پستانداران عنوان بزرگ به عنوان گوزن تغذیه از میوه بلوط، و آهو نیز تنه درخت برای کمک به حذف پوشش مخملی در شاخ خود و حضور خود را به سایر گوزن اعلام استفاده کنید.

پرندگان

فقط در مورد هر پرنده وحشی در حیاط مزایای ما را از درختان است. آنها در ساخت لانه و بالا بردن جوان خود در آنها، آنها را برای مواد غذایی در آنها علوفه، و آنها به دنبال سرپناه از عناصر در شاخه های خود را. بدون درختان اطراف، بیشتر پرندگان بعید به اقامت در یک منطقه هستند، و کسانی که می تواند مخرب به زیستگاه های انسانی به دلیل آنها در حال ساخت خانه های ما به گزینه های درخت. پرندگان کمک به کنترل جمعیت حشرات، پراکنده دانه، و به طور کلی جهان ما به مکانی بهتر با آهنگ های شاد خود را. درختان سالم ما آنها را تشویق به پیدا متری ما به مکانی راحت است.

حشرات

این که آیا شما برای حشرات مراقبت یا نه، آنها برخی از حیوانات که از آن بهره مند هستند ما درختان و درختان ما می تواند از آنها بیش از حد بهره مند شوند! درختان گل جذب زنبور عسل، پروانه ها، پروانه ها، و دیگر حشرات در حال پرواز است که مصرف شهد. این حشرات کمک به گرده افشانی درختان و مسئول اکثریت قریب به اتفاق از میوه هایی که بر روی درختان، از جمله سیب، گلابی، گیلاس، و میوه های خانواده مرکبات رشد می کنند. در وحشی، زنبور عسل حتی کهیر خود در درختان ساخت به طوری که آنها می توانند عسل خود را تولید و بالا بردن جوان خود. میزبان از دیگر حشرات نیز درختان به عنوان منابع سرپناه، راه حمل و نقل، و منبع غذا استفاده کنید. این حشرات کمک به زنده و در حال اجرا هموار، و درختان ما کمک به آنها برای انجام این کار نگه داشتن اکوسیستم اطراف ما.

حفاظت از درختان شما

یکی از بهترین کارهایی که شما می توانید برای حیات وحش در منطقه خود است برای کمک به حفظ درختان خود و سلامت خود انجام دهید. یک سرویس حرفه ای درخت سالانه بیرون می آید و بعد از طوفان های بزرگ به اطمینان حاصل شود که این درختان خود را در بهترین حالت خود به وابستگان خود را کوچک کند. آنها همچنین می توانند به حفظ درختان مدیریت با ارائه خدمات هرس، که می تواند کمک به نوک درختان ساده تر برای استفاده پرندگان تودرتو کمک کند. اگر یک درخت خطرناک می شود و نیاز به حذف، حذف تیم درخت حرفه ای خود را در می آیند و با خیال راحت آن را حذف. اگر شما از فضا، بپرسید که آیا آنها خواهد سیاهههای مربوط بزرگتر از درخت برای حیوانات به پناهگاه در ترک کنند. اکثر خدمات درخت محلی بیش از شاد برای وادار ساختن چنین درخواست.