resimkoy

حقیقت درباره 'چگونه به محل شرط بندی بر روی مورد علاقه "سیستم مسابقه اسب

۲۷ فروردین ۱۳۹۶

آقای محمد علی (نه بوکسور) خالق است چگونه به محل شرط در مورد علاقه "اسب شرط بندی سیستم مسابقه. من برای اولین بار در مورد او در یک کتابفروشی بارنز و نوبل در هارتفورد کانکتیکات شنیده می شود. من در یک جدول نشسته بود جرعه جرعه قهوه هنگامی که یک نجیب نشسته در جدول کنار من متوجه من بود خواندن کتاب در مسابقه اسب و یک گفتگو با من آغاز شده است.

به عنوان گفتگو پیشرفت من به زودی متوجه او ساخته شده زندگی خود را به عنوان یک توپ زن حرفه ای است. او به من نشان داد که سیستم او با استفاده بود 'چگونه به محل شرط بندی مورد نظر توسط آقای علی. در آن زمان من می دانستم که مطلقا هیچ چیز در مورد اسب مسابقه و کتاب را که از کتابفروشی خواندن یکی از اولین من تا به حال در مورد آن را برداشت بود. من شرایط اولیه به دست؛ پیروزی، محل، نمایش، trifecta، کل زبان ویژه مرتبط با PUNTING.

جیمز لاندو، نجیب زاده در کنار من نشسته، اقدام به من بگویید که سیستم مسابقه اسب محمد علی فوق العاده است دلیل آن ساده است و بسیار رایج سیستم مسابقه حس می کند. او توضیح داد که سیستم مورد هشت قوانین سختگیرانه بود. اگر شما می توانید خود را به تنها شرط بندی در مسابقه اسب است که به دنبال این هشت قوانین خاص نظم و انضباط سپس شما می توانید زندگی در شرط بندی اسب

آقای را. Landou به من توضیح داد که او [how to place bet on favorites] سیستم را از اینترنت دریافت کنید و آن را به یک فایل PDF فورا دانلود بود. او همچنین توضیح داد که ۵۰ $ سیستم مسابقه اسب می آید با یک ضمانت برگشت پول ۶۰ روز است. در آن زمان من بود از ساختن یک نسبتا مناسب و معقول را تمیز فرش بافته زندگی. با این حال من متنفر آنچه من برای یک زندگی.

بدیهی است با توجه به موقعیت که من در بود (که من متنفر آنچه من برای یک زندگی) و تنها با شروع به سرگرم ایده انجام PUNTING به برخی اضافی پول به همراه گفتگو با آقای جیمز لاندو حال حس کنجکاوی من به اندازه کافی به جایی که من آدرس وب شرط بندی برای [how the place bet on favorites] سیستم در جیب من است و هنگامی که به خانه رسیدم که روز زمان نگاهی به وب سایت جلب شد.

وب سایت خود را که در هر صفحه از وب سایت به گفتن یک کمی در مورد آنچه هر فصل از 'چگونه به جای سیستم شرط بندی است در مورد اختصاص داده شده کاملا دقیق است. من اقدام به دانلود سیستم مسابقه. یکی از چیزهایی که توجه من رو به سمت راست دور سیستم مسابقه اسب بود با مجموع توپ زن اسب تازه کار در ذهن طراحی شده است. این شروع می شود را با تعریف واژه های مختلف مربوط به مسابقه اسب و اصول اولیه از مسابقه اسب. این کتاب اقدام به فاش کردن که چرا اکثر مردم موفق به تولید سود سازگار با مسابقه اسب. دلیل اصلی برای که فقدان یک سیستم و یک فقدان نظم است.

به عنوان آقای جیمز لاندو به من توضیح داده شده بود هشت قوانین خاص که یک نژاد اسب باید به شدت به در غیر این صورت شما نمی پایبند وجود دارد محل شرط بندی. من حدس می زنم مشکل اصلی این است که اکثر افرادی که درگیر شدن با مسابقه اسب مشکل قمار یا اعتیاد به قمار و آنها یک مشکل انضباط خود خواهند داشت. این افراد به نظر می رسد برای عمل از هر نوع حتی اگر آن عمل بد سیمی شود.

یکی دیگر از ویژگی یا مشخصه 'چگونه به محل شرط بندی در مورد سیستم مسابقه اسب که من واقعا دوست بود کل سیستم بسیار شد محافظه کار در رویکرد خود. این طراحی شده است، بنابراین شما می توانید به مسیر مسابقه با تنها ۱۵ $ برو به طوری که خطر کلی بسیار کم است.

خط پایین استراتژی است که در این PUNTING کتاب های الکترونیکی حس مشترک است بسیار است. شما تنها در یک مورد علاقه فوق العاده که می گذرد همه هشت آزمون شرط می بندم. ساده ولی موثر. من می توانم به اثر من در حال حاضر شده اند با استفاده از این سیستم برای مدتی گواهی و آن را یک سیستم است که من می توانم ادامه خواهد داد و به تکیه بر برای یک درآمد اضافی قابل توجهی را برای سالهای زیادی را به آمده است.

همچنین به یاد داشته باشید این را می توان در مسابقات استفاده شد شما در واقع به مسیر بروید، اما شما همچنین می توانید آن را به شرط آنلاین نیز استفاده کنید و چندین شناخته شده سایت های قمار آنلاین که به شما اجازه به محل شرط مسابقه تجربه مانند وب سایت لاین وجود دارد.

همه در همه "چگونه به محل شرط در مورد علاقه" می شود یک جامد دو تا شست از من.