resimkoy

حضور ناظری‌ها در کاخ نياوران

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

آخرین تمدید تابستانی آواز پارسی

کنسرت آواز پارسی حافظ ناظری و هستاد منطقهام ناظری، بر اساس اشعار حماسی شاهنامه فردوسی، که با هستقبال پرشور و زیاد از ده‌هزارنفری مخاطبان، در چهار شب و در سالن وزارت کشور برگزار انجام گرفت؛ منطقهیورماه برای سومین بار تمدید می‌شود.

حضور ناظری‌ها در کاخ نياورانبه نقل resimkoy بنا بر اعلام روابط عمومی اجرا؛ از نکات
پروژه‌ی جديد آواز پارسی می‌توان به نخستین اجرای حافظ ناظری به‌تنهایی و بدون همراهی
پدرش در قسمت نخست پلن اشاره كرد. در قسمت‌های دیگر این کنسرت، دهستان “ضحاک”
توسط پدر و پسر، به‌نوعی متفاوت و با لحنی حماسی به اجرا درمی‌آید. کنسرت آواز
پارسی ناظری‌ها، بر اساس موزیکسازی بر روی اشعار شاهنامه، و بادنبال حفظ آواز ایرانی
به‌دوراز الحان عربى، ابتدا قرار بود که برای ادای دین به شاعر نامدار ایرانی، فردوسی،
نخستین گام خود را از منطقه قوچان در هستان خراسان رضوی بردارد، که این کنسرت بنا به دلایلی
با حواشی زیاد لغو انجام گرفت.

در اجرای
آواز پارسی در تالار وزارت کشور، متأسفانه باوجود هماهنگی‌های لازم مراسم امضا آلبوم
نانقل کرد با حضور حافظ ناظری به دلایل نامشخصی کنسل انجام گرفت و طرفداران از این بابت ابراز
ناآسودهی داشتند. به همین دليل باوجود پایان دشواری‌ها، ناظری‌ها برای کم انجام گرفتن اعتراضات،
محل برگزاری کنسرت را از سالن وزارت کشور به کاخ نیاوران تغییر دادند و برای اجراهای
تمدیدی این کنسرت، پلن ویژه‌ای برای مراسم امضا و ديدار با مخاطبان بعد از اپایان
اجرا در نظر گرفته‌اند.

سومین تمديد
کنسرت آواز پارسی حافظ ناظری و هستاد منطقهام ناظری نهم و دهم منطقهیورماه، در کاخ نياوران
پایتخت برگزار خواهد انجام گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهيه بلیت به آدرس اینترنتی
www.tik8.com مراجعه
فرمایند.