resimkoy

حضور خانومان در گیم ایران-سوریه در ورزشگاه آزادی؟

۱۱ شهریور ۱۳۹۶

بلیت‌فروشی گیم تیم‌های ملی ایران و سوریه آغاز انجام گرفته هست.

به نقل رویدادآنلاین؛ بلیت فروشی مسابقه تیم های
ملی ایران و سوریه آغاز انجام گرفته که در صفحه این سایت، گزینه ای هم برای خرید
بلیت توسط خانومان دیده می شود. اما فدراسیون فوتبال در این رابطه شفاف سازی
کـــرد تا خانومان بلیت این دیدار را نخرند.

تصویر: خرید بلیط گیم ایران و سوریه توسط یک خانم

حضور خانومان در گیم ایران-سوریه در ورزشگاه آزادی؟

به نقل سایت حتمی فدراسیون
فوتبال،محمد حسین حمیسی درباره شایعات منتشرانجام گرفته پیرامون بلیط فروشی دیدار
ایران و سوریه گفت:چنین بحثی صحت ندارد.هیچ پلن ای برای حضور بانوان در
مسابقه وجود ندارد و شایعات منتشرانجام گرفته در این باره را قویا تکذیب می کنیم.

وی
افزود: تاکید می کنم روند بلیط فروشی کمافی السابق انجام می گیرد و هیچ
تغییری در آن صورت نگرفته هست.لذا کلیه شایعات در این باره به دور از
واقعیت هست.