resimkoy

حداقل بدهی دولت به منطقهداری پایتخت ۱۰ هزار میلیارد تومان هست

۱۵ مهر ۱۳۹۶

حداقل بدهی دولت به منطقهداری پایتخت ۱۰ هزار میلیارد تومان هست

به نقل resimkoy به گرازش از منطقهایران، مجید فراهانی عضو کمیسیون پلن و بودجه شورای اسلامی منطقه پایتخت، ری و تجریش درباره تعیین تکلیف بدهی های دولت به منطقهداری این منطقه اظهار داشت: بین منطقهداری و دولت اختلاف نظرهایی در رابطه با میزان بدهی های دولت به منطقهداری وجود دارد که در این باره ارقام زیادی به گوش می رسد.

وی افزود: اعضای کمیسیون پلن و بودجه شورای منطقه پایتخت تاکنون از میزان بدهی دولت به منطقهداری مطلع نیستند.

به نقل کرد عضو شورای منطقه پایتخت حداقل بدهی دولت به منطقهداری ده هزار میلیارد تومان هست که در کمیسیون مشترک بین منطقهداری، دولت و مجلس در دست بررسی قرار دارد.

فراهانی تاکید کـــرد: رقم های زیادی پیرامون بدهی دولت به منطقهداری پایتخت نقل کرد انجام گرفته هست اما عددی که مورد تایید قرار دارد و کسی نیز نمی تواند بر روی آن ایرادی بگیرد همان ۱۰ هزار میلیارد تومان هست که فعلا در حال پیگیری هست.

انتهای پیام/