resimkoy

جوانب مثبت و منفی از NTP سرور

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

یک سرور NTP سرور زمان شبکه مورد استفاده برای همگام ساعت کامپیوتر بر روی یک شبکه از اطلاعات است. بسیاری از سیستم های فن آوری امروز که شامل تراشه های کامپیوتری اغلب زمان خود را از چنین سرور NTP دریافت خواهید کرد. همگام سازی به این سرویس دهنده هم دارای مزایای بسیاری اما همچنین می تواند اشکالاتی دارند. بودن از این مزایا آگاه و منفی به منظور مطمئن شویم که یک سیستم شما با استفاده از است تا به تاریخ با زمان دقیق مهم هستند

مزایا:

همگام سازی با اینترنت:

با استفاده از یک سرور NTP تضمین می کند که زمان را با دقت بین دستگاه های خود را و اینترنت مشاهده می شود. در این روز در سن، تمام دستگاه های ما انتظار می رود برای نمایش زمان سازگار با اینترنت از ساعت به ساعت، که برای همه ما از چرخ دنده فنی ما مورد نیاز است که قادر به رابط به درستی با یک و دیگر. زمان می تواند به طور قابل توجهی از یک دستگاه متصل به اینترنت را به دیگری متفاوت اگر آن را برای سرورهای NTP نیست

مجموع هماهنگ سازی سیستم:

هنگامی که تمام فن آوری در داخل یک ساختمان و یا شبکه همزمان به NTP همان سرور، شانس داشتن چند بار متفاوت مجموعه بر روی دستگاه های فردی حذف شده است. سرورهای NTP می توانید اطلاعات زمان خود را به بسیاری از رایانه در یک زمان ارسال، تضمین این که کل سیستم ساختمان ها، شبکه ها، دانشگاه ها، و غیره در حال اجرا در همان زمان

امنیت پیشرفته:.

سرور NTP می تواند داخلی را به یک فرض. در این وضعیت، یک مرکز می تواند خود را کمتر به عنوان یک سیستم های هک یا حمله در نظر بگیرید. یک سرور NTP داخلی می تواند نیاز به اتصال به اینترنت که در آن کل سیستم آسیب پذیر به حملات اینترنتی و ویروس ها می شود از بین بردن. در جهانی که حملات سایبری هستند تصاعدی در حال رشد، یک ساعت سرور NTP می تواند ایده آل در سطح داخلی

منفی:

پایین سرور:

درست مثل هر وب سایت و یا سرور اینترنت، گاهی اوقات یک شبکه NTP می تواند سقوط و یا تعطیل برای یک دوره از زمان. مانند بسیاری از مشکلات، این خرابی غیر منتظره می باشد و مدت زمان آنها می تواند متفاوت باشد. هنگامی که این سرویس دهنده پایین، داده های زمان متوقف خواهد کرد به تمام دستگاه های که ممکن است همگام سازی را به آنها منتقل می شود. در طول این زمان، کسانی که دستگاه ممکن است شروع به رانش از زمان درست و موفق به مطابقت ساعت دستگاه دیگری است که همان سرور استفاده می شود. هنگامی که با داشتن یک زمان دقیق برای فن آوری خود با استفاده از یک منبع زمان متناوب و یا سرور پشتیبان گیری برای همگام سازی با ممکن است توصیه شود بسیار حیاتی است

همه سرور تضمین دقیق زمان:

اگر چه بیشتر شبکه های NTP هستند دقیق و قابل اعتماد است، نه همه داده های زمان دقیق انتقال. اشتباهات می توانید که آیا انسان یا فن آوری است. NTP ممکن است در یک منطقه زمانی مختلف اجرا و یا شکست برای تنظیم ساعت تابستانی، به عنوان مثال. در حالی که سرور NTP بسیار قابل اعتماد برای دقیق، مهم است که مطمئن شوید که سرور مورد استفاده قرار گرفته است برای منطقه زمانی خود را و برای چه مکان خود را مشاهده DST یا نه حسابداری.

اگر یک سرور NTP مسیر شما است به دنبال را برای هماهنگ سازی زمان، فراموش نکنید که برای حفظ این جوانب مثبت و منفی در ذهن است. شبکه NTP یک منبع مشترک و احترام برای هم بدون در نظر گرفتن برخی از اشکالاتی است. این یک گزینه عالی زمانی که با درخواست حق استفاده می شود. برای یک جایگزین قابل اعتماد و امن برای نگه داشتن زمان، در نظر با استفاده از یک NTP به عنوان منبع هم هر روز خود را برای تجهیزات فنی.