resimkoy

جهانیشدن و ارتباط آن با صنعت بیمه در هند

۶ خرداد ۱۳۹۶

مقدمه

کلمه "ترس" است تنها چهار حروف مانند عشق اما هر دو از آنها را الکترونیکی معنای بسیار متفاوت است. هر چه انسان (malor زن) می کند برای عشق خانواده های آنها همیشه با پس زمینه از ترس شروع می شود. به طور کلی پس از چند بار ما را درخواست شده است که خودشان ما را، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ما وجود ندارد، اما ما در پرسیدن و نه پس از انجام کاری برای آن را نگه دارید. وقت با ارزش است، آن را هرگز برای هیچکس متوقف می شود و ما در جهان از عدم قطعیت زندگی؛ عدم اطمینان از کار، عدم اطمینان از پول، عدم اطمینان از اموال و مانند این داستان می رود مداوم برای تمام زندگی یک مرد است.

یک بخش بیمه پر رونق است اهمیت حیاتی برای هر اقتصاد مدرن است. اول، چون تشویق می کند عادت صرفه جویی، دوم به دلیل آن را فراهم می یک تور ایمنی به کار شهری و روستایی و افراد مولد. و شاید مهمتر از آن را تولید وجوه نامرئی بلند مدت برای ساخت و ساز زیرساخت ها است. ماهیت کسب و کار بیمه گونه ای است که جریان نقدی از شرکت های بیمه ثابت است در حالی که پرداخت به تعویق افتاده است و احتمال مربوط می شود.

این ویژگی های مشخصه از کسب و کار خود را می سازد شرکت های بیمه بزرگترین سرمایه گذاران در توسعه زیرساخت های طولانی بارداری پروژه های در تمام کشورهای توسعه یافته و مشتاق. این قانع کننده ترین دلیل که چرا بخش خصوصی (و خارجی) شرکت ها، که عادت بیمه به نفع جامعه و مصرف کننده پخش خواهد شد به فوریت در این بخش حیاتی از اقتصاد مورد نیاز است. باز کردن بیمه به بخش خصوصی از جمله مشارکت خارجی به فرصت ها و چالش های مختلف در هند شده است.

بازار بیمه عمر

بازار بیمه عمر در هند یک بازار توسعه نیافته که تنها با شنود گذاشته شد است دولت متعلق به LIC تا زمان ورود شرکت های بیمه خصوصی. نفوذ محصولات بیمه زندگی ۱۹ درصد از کل ۴۰۰ میلیون نفر از جمعیت بیمه بود. دولت متعلق به LIC بیمه به عنوان یک ابزار مالیاتی به فروش می رسد، نه به عنوان یک حفاظت دادن محصول می باشد. اکثر مشتریان درک با انعطاف پذیری و یا شفافیت در محصولات بیمه شده با ورود از شرکت های بیمه خصوصی قوانین بازی تغییر کرده است.

۱۲ شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه زندگی در حال حاضر نزدیک به ۹ درصد از بازار به لحاظ درآمد حق بیمه گرفت. حق بیمه کسب و کار جدید از ۱۲ بازیکن خصوصی به روپیه ۱۰۰۰ کرور در ۲۰۰۲- ۰۳ نسبت به سال گذشته سه برابر شد. در همین حال، با توجه به دولتی کسب و کار جدید حق بیمه LIC است کاهش یافته است.

محصولات نوآورانه، بازاریابی هوشمند و توزیع تهاجمی. که ترکیبی WHAMMY سه برابر را فعال کرده نوپای شرکت های بیمه خصوصی به ثبت نام مشتریان هندی سریعتر از هر کس تا به حال انتظار است. سرخپوستان، که همیشه بیمه عمر به عنوان یک دستگاه صرفه جویی در مالیات را دیده اند، در حال حاضر به طور ناگهانی به بخش خصوصی تبدیل و خوراکی محصولات ابتکاری جدید در ارائه.

محبوبیت رو به رشد از شرکت های بیمه خصوصی در راه های دیگر مشهود است . آنها ضرب سکه در سوله های جدید که آنها معرفی کرده اند. شرکت های دولتی هنوز هم بخش مانند اوقاف و سیاست پول تسلط. اما در کسب و کار سالیانه و یا حقوق بازنشستگی محصولات، شرکت های بیمه خصوصی در حال حاضر بیش از ۳۳ درصد از بازار چنگ. و در طرح بیمه واحد مرتبط محبوب آنها را به یک انحصار مجازی، با بیش از ۹۰ درصد از مشتریان.

بیمه خصوصی نیز به نظر می رسد به ثمر رساند شود بزرگ در دیگر ways- آنها متقاعد کردن مردم را از سیاست های بزرگتر. به عنوان مثال، اندازه متوسط ​​یک سیاست بیمه عمر قبل از خصوصی سازی حدود روپیه ۵۰۰۰۰ بود. که به حدود ۸۰۰۰۰ روپیه افزایش یافته است. اما شرکت های بیمه خصوصی در پیش رو داریم در این بازی و متوسط ​​اندازه از سیاست های خود در حدود روپیه ۱٫۱ هزار روپیه ۱٫۲ lakh- راه بزرگتر از متوسط ​​صنعت.

دلگرم شده سریعتر از انتظار موفقیت خود را، تقریبا تمام خصوصی بیمه ها به به سرعت حمل و نقل فاز دوم طرح های توسعه خود را. بدون شک موضع تهاجمی از شرکت های بیمه خصوصی در حال حاضر پرداخت سود سهام غنی. اما یک LIC دوباره جوان نیز در تلاش برای مبارزه با عقب برای خواستگاری مشتریان جدید است.

امروز بیمه

در سال ۱۹۹۳، کمیته مالهوترا، به رهبری وزیر دارایی سابق و RBI فرماندار RN مالهوترا، به منظور بررسی تشکیل شد صنعت بیمه هند و توصیه مسیر آینده آن است. این کمیته رسیده تا با هدف تکمیل اصلاحات در بخش مالی تنظیم شده بود.

با راه اندازی بیمه تنظیم مقررات توسعه (IRDA) اصلاحات در بخش بیمه آغاز شده است. این لازم شد اگر ما به عنوان نفوذ بیمه ما مقایسه و در هر حق بیمه سرانه ما بسیار پشت سپس بقیه جهان است. جدول فوق می دهد آمار برای سال ۲۰۰۰٫

با افزایش درآمد سرانه به ۶٪ برای ۱۰ سال آینده و با بهبود در سطح آگاهی تقاضا برای بیمه انتظار می رود که رشد می کنند.

همانطور که در یک شرکت مشاوره مستقل، مانیتور گروه تخمین زده است روپیه فرم رشد. ۲۱۸ میلیارد روپیه. ۱۰۰۳ میلیارد سال ۲۰۰۸٫ برآورد به نظر می رسد دست یافتنی به عنوان عملکرد ۱۳ بازیکن بیمه زندگی در هند برای سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ (تا اکتبر، بر اساس حق بیمه سال اول) روپیه است. ۶۶،۶۸۳،۰۰۰ بودن LIC بزرگترین سهم را با روپیه ۵۹،۱۸۷ میلیون نفر است. که از هم اکنون LIC است ۲۰۵۰ شعبه در ۷ مناطق با تیم قوی از ۵،۶۰،۰۰۰ عوامل.

تأثیر جهانی شدن

در حالی که شرکت های بیمه ملی یک کار ستودنی در گسترش حجم کسب و کار انجام داده اند ، باز کردن بخش بیمه به بازیکنان خصوصی یک ضرورت در بستر جهانی شدن از بخش مالی بود. اگر سنتی کالاها زیربنایی و نیمه دولتی از صنایع از قبیل بانکداری، خطوط هوایی، مخابراتی، قدرت و غیره، باید حضور قابل توجهی در بخش خصوصی، ادامه حالت انحصار در ارائه بیمه غیرقابل دفاع بود و در نتیجه، جهانی شدن بیمه شده است که قبلا مورد بحث انجام شده است. تاثیر آن به در قالب ایجاد فرصت و چالش های مختلف دیده می شود.

رنگ معرفی بازیکنان خصوصی در صنعت افزوده است به صنعت کسل کننده است. طرح های گرفته شده توسط بازیکنان خصوصی بسیار رقابتی است و رقابت بسیار زیاد به در زمان انحصار بازار LIC داده اند. از آنجا که ظهور بازیکنان خصوصی در بازار صنعت مراحل جدید و نوآورانه گرفته شده توسط بازیکنان در بخش دیده می شود. بازیکنان جدید کیفیت خدمات بیمه بهبود یافته است. به عنوان یک نتیجه LIC پایین سال را دیده اند، به کاهش در زندگی حرفه ای آن است. سهم بازار در میان بازیکنان خصوصی توزیع شد. اگرچه LIC هنوز هم دارای ۷۵ درصد از بخش بیمه ماهیت آینده از این بازیکنان خصوصی به اندازه کافی به رقابت بیشتر به LIC در آینده ای نزدیک است. LIC سهم بازار از ۹۵٪ (۲۰۰۲-۰۳) به ۸۱٪ (۲۰۰۴-۰۵) کاهش یافته است. این شرکت زیر برقرار بقیه سهم بازار از صنعت بیمه

جدول – ۱

تأثیر جهانی شدن

نام از سهم بازار پخش کننده های (٪)

LIC 82.3

ICICI محتاط ۵٫۶۳

BIRLA SUN LIFE 2.56

BAJA ALLIANZ 2.03

SBI زندگی ۱٫۸۰

HDFC استاندارد ۱٫۳۶

TATA AIG 1.29

MAX نیویورک ۰٫۹۰

Aviva به ۰٫۷۹

OM KOTAK MAHINDRA 0.51

ING VYASA 0.37

AMP SANMAR 0.26

METLIFE 0.21

حال حاضر سناریوی جهانی شدن

در نبرد سختی به گسترش سهم بازار زندگی بخش صنعت بیمه خصوصی متشکل از شرکت های بیمه ۱۴ زندگی در ۲۶٪ ۳٪ از سهم بازار را به دولت متعلق به زندگی شرکت بیمه (LIC) در زندگی خانوادگی از دست داده اند صنعت بیمه در ۲۰۰۶-۰۷٫ با توجه به آمار منتشر شده توسط بیمه تنظیم مقررات و سازمان توسعه، حق بیمه کل این ۱۴ شرکت تا ۹۰٪ به روپیه ۱۹،۴۷۱٫۸۳ کرور در ۲۰۰۶-۰۷ از Rs 10، ۲۵۲ کرور به ضرب گلوله کشته شده است.

LIC با مجموع بسیج حق بیمه از روپیه ۵۵۹۳۴ کرور قادر به حفظ سهم بازار ۷۴٫۲۶٪ در طول دوره گزارش شده است. در مجموع صنعت بیمه عمر در اولین حق بیمه سال است ۱۱۰٪ به روپیه ۷۵، ۴۰۶ کرور در طول ۲۰۰۶-۰۷ رشد کرده است. ۲۰۰۶-۰۷ عملکرد چند شگفتی در رتبه بندی در میان بخش خصوصی شرکت های بیمه زندگی انداخته است. کسانی که تازه مانند تکیه زندگی و SBI زندگی رشد عظیم از بیش از ۳۸۱٪ و ۲۱۰٪ بود در طول سال نشان داده است. تکیه زندگی تبدیل شده است که یکی از پنج شرکت برتر سال با حق بیمه روپیه ۹۳۰ کرور در طول سال به پایان رسید.

اگرچه ICICI محتاط بیمه عمر به عنوان بخش خصوصی این شرکت بدون ۱ بیمه عمر در طول سال باقی مانده است. Bajaj آلیانز ICICI محتاط از نظر سهم ماهانه بازار مارس را گرفت، برای اولین بار. سهم بازار باجاج در میان بازیکنان خصوصی در غیر تک حق بیمه برای ماه مارس در ۲۹٫۱٪ در مقابل ICICI محتاط است ۲۳٫۸ درصد بوده است. باجاج ۴٫۶ درصد سهم بازار نقطه در میان بازیکنان بخش خصوصی برای FY07 به دست آورد.

در میان دیگر بازیکنان خصوصی، SBI زندگی و تکیه زندگی همچنان خوب، هر یک به دست آوردن ۴ درصد از سهم بازار در FY07. رشد SBI زندگی را از طریق افزایش سهم از حق بیمه اولیپ رانده شد. یکی دیگر از پیشرفت های قابل توجه از ۲۰۰۶-۰۷ عملکرد گسترش بازارهای خرده فروشی توسط comapnies بیمه عمر بوده است. بیمه باجاج Alliannz زندگی اضافه شده است ۲۰ هزار سیاست در حالی که ICICI محتاط بیش از ۱۹ هزار سیاست در طول سال گسترش یافته است.

با بیشترین تعداد سیاست های بیمه عمر در نیروی در جهان، بیمه اتفاق می افتد به یک فرصت بزرگ در شود هند است. این یک کسب و کار در حال رشد در میزان ۱۵-۲۰ درصد در سال است و در حال حاضر است از سفارش از ۴۵۰ میلیارد روپیه همراه با خدمات بانکی، می افزاید: حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. مجموعه حق بیمه ناخالص است نزدیک به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی و بودجه موجود با LIC برای سرمایه گذاری ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی.

با این حال، نزدیک به ۸۰ درصد از جمعیت هند است بدون پوشش بیمه عمر در حالی که بیمه درمانی و غیر بیمه عمر همچنان به زیر استانداردهای جهانی باشد. و این بخشی از جمعیت نیز به عنوان سیستم های امنیتی اجتماعی و حقوق بازنشستگی ضعیف به سختی و با هر گونه امنیت درآمد سن. این خود نشاندهنده این است که پتانسیل رشد برای بخش بیمه بسیار زیاد است.

یک بخش بیمه به خوبی توسعه یافته و تکامل یافته برای توسعه اقتصادی مورد نیاز است که آن را فراهم وجوه بلند مدت برای توسعه زیرساخت ها و در همان زمان تقویت خطر گرفتن توانایی. تخمین زده می شود که بیش از ده سال آینده هند نیاز به سرمایه گذاری از سفارش از یک تریلیون دلار آمریکا است. بخش بیمه، تا حدی، می تواند سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت را قادر به حفظ رشد اقتصادی کشور است.

بیمه یک موضوع فدرال در هند است. دو قانون حاکم بر سکتور بیمه Act- 1938 و IRDA Act- 1999. بخش بیمه در هند تبدیل شده است یک دایره کامل از یک بازار رقابتی باز به ملی و بازگشت به بازار آزادسازی دوباره وجود دارد. ردیابی تحولات در بخش بیمه هند نشان می دهد که گردش ۳۶۰ درجه را شاهد بیش از یک دوره تقریبا دو قرن

نقاط عطف مهم در کسب و کار بیمه عمر در هند

۱۹۱۲: زندگی هند تضمین شرکت . قانون تصویب به عنوان اولین قانون برای تنظیم کسب و کار بیمه عمر

۱۹۲۸: در شرکت های بیمه قانون هند تصویب به دولت برای جمع آوری اطلاعات آماری در مورد زندگی و بیمه غیر زندگی کسب و کار

۱۹۳۸: قانون پیش تثبیت و به توسط قانون بیمه با هدف حفاظت از منافع عمومی بیمه اصلاح

۱۹۵۶: ۲۴۵ شرکت های بیمه هندی و خارجی و جوامع اندیش توسط دولت مرکزی گرفته شده و در سطح ملی. LIC تشکیل شده توسط یک قانون از LIC قانون Parliament- 1956- با یک سهم سرمایه روپیه ۵ کرور از دولت هند.

در نبرد سختی به گسترش سهم بازارهای خصوصی صنعت بیمه عمر بخش شامل ۱۴ شرکت های بیمه زندگی در ۲۶٪ ۳٪ از سهم بازار را به دولت متعلق به زندگی شرکت بیمه از دست داده اند (LIC) در صنعت بیمه عمر داخلی در ۲۰۰۶-۰۷٫ با توجه به آمار منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات بیمه و توسعه حق بیمه کل این ۱۴ شرکت تا ۹۰٪ به روپیه ۱۹،۴۷۱٫۸۳ کرور در ۲۰۰۶-۰۷ از ۱۰ روپیه به ضرب گلوله کشته شده اند، ۲۵۲ کرور.

LIC با بسیج حق بیمه کل روپیه ۵۵۹۳۴ کرور قادر حفظ سهم بازار ۷۴٫۲۶٪ در طول دوره گزارش شده است. در مجموع صنعت بیمه عمر در اولین حق بیمه سال است ۱۱۰٪ به روپیه ۷۵، ۴۰۶ کرور در طول ۲۰۰۶-۰۷ رشد کرده است. ۲۰۰۶-۰۷ عملکرد چند شگفتی در رتبه بندی در میان بخش خصوصی شرکت های بیمه زندگی انداخته است. کسانی که تازه مانند تکیه زندگی و SBI زندگی رشد عظیم از بیش از ۳۸۱٪ و ۲۱۰٪ بود در طول سال نشان داده است. تکیه زندگی تبدیل شده است که یکی از پنج شرکت برتر سال با حق بیمه روپیه ۹۳۰ کرور در طول سال به پایان رسید.

اگرچه ICICI محتاط بیمه عمر به عنوان بخش خصوصی این شرکت بدون ۱ بیمه عمر در طول سال باجاج باقی مانده آلیانز ICICI محتاط از نظر سهم ماهانه بازار مارس را گرفت، برای اولین بار. سهم بازار باجاج در میان بازیکنان خصوصی در غیر تک حق بیمه برای ماه مارس در ۲۹٫۱٪ در مقابل ICICI محتاط است ۲۳٫۸ درصد بوده است. باجاج ۴٫۶ درصد سهم بازار نقطه در میان بازیکنان بخش خصوصی برای FY07 به دست آورد.

در میان دیگر بازیکنان خصوصی، SBI زندگی و تکیه زندگی همچنان خوب، هر یک به دست آوردن ۴ درصد از سهم بازار در FY07. رشد SBI زندگی را از طریق افزایش سهم از حق بیمه اولیپ رانده شد. یکی دیگر از توسعه قابل توجه این ۲۰۰۶-۰۷ عملکرد گسترش بازارهای خرده فروشی توسط شرکت های بیمه زندگی است. بیمه باجاج Alliannz زندگی اضافه شده است ۲۰ هزار سیاست در حالی که ICICI محتاط بیش از ۱۹ هزار سیاست در طول سال گسترش یافته است

فرصت

– در انحصار دولت است انگیزه کمی برای نوآورانه و یا ارائه می دهد طیف گسترده ای از محصولات. می توان آن را با فقدان برخی از محصولات از نمونه کارها LIC و عدم طبقه بندی خطر گسترده در چندین محصول GIC نظیر بیمه سلامت است. رقابت بیشتر در این کسب و کار شرکت های تحریک به ارائه چندین محصول جدید و طبقه بندی خطر پیچیده تر و گسترده

-.. این امر را نیز در خدمات بهتر به مشتریان و در نتیجه کمک به بهبود انواع و قیمت محصولات بیمه

– ورود بازیکنان جدید سرعت بخشیدن به گسترش زندگی و هم به طور کلی بیمه. گسترش بیمه خواهد شد از نظر نفوذ بیمه و اندازه گیری میزان تراکم در

– با ورود بازیکنان خصوصی، انتظار می رود که کسب و کار بیمه حدود ۴۰۰ میلیارد روپیه در هر سال در حال حاضر، بیش از ۲۰ درصد در سال حتی بدون در نظر گرفتن نسبتا تحت بخش های توسعه یافته از بیمه درمانی، قلم مهمتر، آن را نیز یک mobalisation بزرگ از بودجه که می تواند برای هدف توسعه زیرساخت است که یک عامل برای جهانی شدن بیمه در نظر گرفته بود استفاده اطمینان حاصل شود.

– و مهمتر از آن نیز یک moblisation بزرگ از بودجه که می تواند برای هدف توسعه زیرساخت است که یک عامل برای جهانی شدن بیمه در نظر گرفته بود استفاده اطمینان

– با اجازه دادن به برگزاری سهام حقوق صاحبان سهام توسط شرکت های خارجی یا خود و یا از طریق شرکت تابعه و یا نامزد مورد نظر خود بیش از ۲۶٪ از سرمایه پرداخت شده از شرکای هند را باید عمل منجر به مکمل های داخلی پس انداز و افزایش پیشرفت اقتصادی کشور. موافقتنامه از سرمایه گذاری های مختلف در حال حاضر ساخته شده است به بعد در این مقاله مورد بحث قرار گیرد

– تخمین زده شده است که رشد بخش بیمه بیش از ۳ بار رشد اقتصاد در هند است. بنابراین کسب و کار و یا داخلی شرکت تلاش خواهد کرد به سرمایه گذاری در بخش بیمه. علاوه بر این، رشد کسب و کار بیمه در هند ۱۳ برابر بیمه رشد در کشورهای توسعه یافته است. بنابراین طبیعی است، که شرکت های خارجی می شود پرورش تمایل بسیار قوی به سرمایه گذاری چیزی در کسب و کار بیمه هند

-. مهمترین نه کم فرصت های شغلی فوق العاده ای خواهد شد در زمینه بیمه است که سوختن مشکل ایجاد از روز حاضر مسائل امروز.

چالش قبل از INDUSTRY

شرکت عصر جدید کسب و کار خود را آغاز کرده اند که قبلا مورد بحث. برخی از این شرکت قادر به شناور ۳ یا ۴ محصول تنها بوده اند و برخی هدف قرار داده اند برای رسیدن به سطح ۸ یا ۱۰ محصولات. در حال حاضر، این شرکت ها را در یک موقعیت هر چالش به LIC و چهار شرکت دیگر فعال در بخش بیمه به طور کلی به همراه ندارد، اما اگر ما با کیفیت و استانداردهای محصولات که آنها صادر می بینید، آنها قطعا می تواند یک چالش در آینده خواهد بود . از آنجا که این چالش را در کل محیط زیست ناشی از جهانی شدن و آزادسازی صنعت چالش های زیر رو به رو است

– بیمه گر موجود، LIC و GIC، یک گروه بزرگی از مشتریان ناراضی با توجه به کیفیت پایین از خدمات ایجاد کرده اند . از این رو وجود خواهد داشت تغییر تعداد زیادی از مشتریان از LIC و GIC به شرکت های بیمه خصوصی

– LIC ممکن است مشکل از تسلیم شدن تعداد زیادی از سیاست، به عنوان شرکت های بیمه جدید آنها را با ارائه محصولات نوآورانه خواستگاری خواهد در قیمت های پایین

– مشتریان شرکت های بزرگ تحت طرح های گروه و طرح های صرفه جویی حقوق و دستمزد ممکن است وفاداری خود را از LIC به شرکت های بیمه خصوصی تغییر

– احتمال خروج از مدیران جوان پویا وجود دارد LIC به بیمه گر خصوصی، به عنوان آنها را بسته بالاتر از پاداش گرفتن

– LIC است overstaffing و با معرفی کامپیوتری کامل، تعداد زیادی از کارکنان مازاد خواهد بود. با این حال آنها نمی توانند retrenched شود. از این رو هزینه های عملیاتی از LIC نمی شود کاهش می یابد. این خواهد بود که یک نقطه ضعف در بازار رقابتی، به عنوان شرکت های بیمه جدید با دفتر لاغر و تکنولوژی بالا کار خواهد کرد برای کاهش هزینه های عملیاتی

– GIC و چهار شرکت تابعه آن در حال رفتن به رویارویی با چالش های بیشتر، به دلیل خود هزینه های مدیریت بسیار بالا به دلیل به کارکنان مازاد هستند. آنها می توانید تعداد آنها با توجه به قوانین خدمات را کاهش نمی دهد

– مدیریت ادعا خواهد فشار بر روی منابع مالی قرار داده است، GIC و شرکتهای تابعه آن از آن است که تا از واقعیت نیست

– LIC دارای بیش از ۶۰ محصولات و GLC دارای بیش از ۱۸۰ محصولات در زن سبک و جلف خود را، که از رده خارج در متن حاضر به عنوان آنها مناسب برای نیازهای در حال تغییر مشتریان است. نه تنها که آنها به اندازه کافی صالح برای تکمیل با محصولات جدید ارائه شده توسط شرکت های خارجی در بازار نیست

– رسیدن به انتظارات مصرف کننده در تاریخ همتراز با شرکت های خارجی مانند عملکرد بهتر و بسیار بهبود کیفیت خدمات به ویژه در این منطقه از حل و فصل ادعاها، موضوع سیاست های جدید، انتقال از سیاست ها و احیای سیاست در بازار آزاد بسیار دشوار است برای LIC و GIC است

– رقابت شدید از بیمه جدید در برنده شدن در مصرف کنندگان با چند -distribution کانال، که شامل عوامل، کارگزاران، واسطه شرکت ها، شعب بانک، گروه میل و بازاریابی مستقیم از طریق فروش تلفنی و علاقه خواهد

– بازار خیلی زود خواهد شد توسط یک تعداد زیادی از محصولات توسط نسبتا بزرگ آب گرفتگی تعداد شرکت های بیمه فعال در بازار هند است. حتی با طیف محدودی از محصولات ارائه شده توسط LIC و GIC، مصرف کنندگان در بازار اشتباه گرفته شود. سردرگمی های آنها بیشتر در برابر برای تعداد زیادی از محصولات در بازار افزایش خواهد یافت. سطح موجود آگاهی از مصرف کنندگان برای محصولات بیمه بسیار کم است. این است که چرا که تنها ۶۲ درصد از جمعیت هند با سواد است و کمتر از ۱۰ درصد تحصیل کرده است. حتی مصرف کنندگان تحصیل کرده در مورد محصولات مختلف از بیمه نادان هستند

– بیمه را به صورت یک مشکل حاد از جبران خسارت از مصرف کنندگان، نارضایتی برای نقص در محصولات و خدمات

– افزایش آگاهی خواهد تعداد موارد قانونی پر شده توسط مصرف کنندگان در برابر شرکت های بیمه به احتمال زیاد به افزایش قابل ملاحظه در آینده به ارمغان بیاورد

– چالش های عمده در canalizing رشد بخش بیمه هستند نوآوری محصول، شبکه توزیع، مدیریت سرمایه گذاری، خدمات به مشتریان و آموزش و پرورش

ملزومات برای پاسخگویی به چالش

– صنعت بیمه هند نیاز در بر داشت زیر برای دیدار با چالش های جهانی

– درک بهتر مشتری شرکت های بیمه را قادر خواهد ساخت طراحی محصولات مناسب، تعیین قیمت را به درستی و افزایش سودآوری

– گزیده ای از نوع مناسب از ترکیب کانال توزیع همراه با prud گوش و حلق و FOS کارآمد [Fleet On Street] مدیریت

– یک سیستم CRM کارآمد، که در نهایت مزایای رقابتی پایدار ایجاد و ساخت یک رابطه طولانی مدت

– بیمه باید دنبال بهترین شیوه سرمایه گذاری و باید یک شرکت مدیریت دارایی قوی برای به حداکثر رساندن بازده

– بیمه باید پایه مشتری در مناطق نیمه شهری و روستایی، که ارائه یک پتانسیل عظیمی را افزایش می دهد

– ترویج بیمه درمانی و با استفاده از الکترونیک خدمات واسطه گر برای افزایش کسب و کار.

نتیجه گیری

بنابراین، در آخرین بر اساس بالا بحث ما می توانیم که نیاز به ورود بخش خصوصی نتیجه قابل توجیه بر اساس افزایش بهره وری از عملیات است ، دستیابی به چگالی و بیمه پوشش بیشتر در کشور و برای بسیج بیشتر از پس انداز بلند مدت برای پروژه های زیربنایی بارداری طولانی است. در پی چنین رقابت آن را برای انحصارات دولتی (LIC و GIC) که آنها به سرعت تا درجه فن آوری خود را، خود را بازسازی در خطوط کارآمد تر و عمل شرکت اجرا به عنوان گسترده ای ضروری است. بازیکنان جدید باید به عنوان رقابت به شرکت های دولتی درمان نشود، اما آنها می توانند در دستیابی به هدف رشد کسب و کار بیمه در هند تکمیل می کند.

* مربی گروه بازرگانی، دانشگاه Bharathiar، کویمباتور-۴۶

ایمیل – buarticlecommerce@yahoo.com

** دکتری محقق، وزارت بازرگانی، دانشگاه Bharathiar، کویمباتور. ایمیل – parentbala@sify.com