resimkoy

جناح زشت به رقصنده

۲۱ تیر ۱۳۹۶

اگر میخواهید رقصنده باشید، متوجه خواهید انجام گرفت که این یک حرفه زیاد جذاب هست. این دو چیز در مورد آن باید بدانید. این به معنای آن نیست که شما را بسوزانید، اما به این معنا نیست که تایمی این چیزها به اطراف می آیند، تعجب نکنید.

۱٫ باله مانند مریم هست یا از آن نفرت دارید یا آن را دوست دارید. اگر به دانشکده رقص بروید تا بتوانید رقصنده شوید، احتمالا مجبورید باله را انجام دهید. و به احتمال زیاد هر روز شما وجود دارد. اگر عاشق این باشید که عالی هست، یک آرزو به حقیقت می پیوندد. اما اگر شما از آن نفرت دارید، به نیکوی می بایست با آن برخورد کنید زیرا این امر به شما کمک می کند تا حرفه ای خود را به دست آورید.

۲٫ شما یک کار ۹-۵ نخواهید داشت. فکر نمی کنم اکثر رقصندگان ۹ تا ۵ کار داشته باشند، اما فکر می کـــردم می خواهم یکی از آن ها را به شما بسپارم. شما ممکن هست ساعت های منظم داشته باشید اگر شما در یک کار قراردادی هستید، ۹-۵ رایج نیست.

تعداد روز کوتاه فقط تعداد ساعت کوتاه، و همچنین روزهای تکمیل و توسط تکمیل منظورم از غروب تا سپیده دم! بنابراین تعداد روز شما از خواب بیدار می شوید تا زمانی که افزایش دنیا تا به حال از خواب بیدار نانجام گرفته هست تنظیم شود. روزهای دیگر شما می توانید به عنوان یک دروغ به همان اندازه که می خواهید داشته باشید.

۳٫ شما باید پایان کار خود را ثابت کنید. برای مشاغلی که علاقه مند هستید باید مشاغل مورد علاقه خود را در مراسم رقص و ریخته گری خود قرار دهید. در مورد شنوایی، احتمالا مجبور هستید که رقص کنید و توانایی خود را ثابت کنید و حق دارید که هر کاری که انجام می دهید باانجام گرفت.

مگر اینکه منطقهت باور نکـــردنی ایجاد کنید، می توانید انتظار داشته باشید که پایان شغلی را که مورد نظرتان هست، بخوانید.

۴٫ رقصندگان معمولا حرفه ای کوتاه دارند اگر چه بعضی از آنها تا ۴۰ سالگی و فراتر از آن ادامه می یابند، افزایش آنها تا ۳۰ سالگی بسته می شوند. این صنعت همچنین تمایل دارد که جوانان را ترغیب کند، افزایش به سایر حرفه های مربوط به رقص مانند هنرمندان و معلمان پس از آن ادامه می دهند. بعضی حتی آژانس رقص خود را تنظیم می کنند و محصول جدید رقاصان را از طریق حرفه های خود تماشا می کنند.

۵٫ خیلی چیزها در آخرین لحظات می آیند تعدادین بار آزمایشی یا ریخته گری ممکن هست یک فرد اضافی یا ۲ نفر را داشته باانجام گرفت و یک ردیف دقیق در دقیقه داشته باانجام گرفت. یا تمرین اضافی نامیده می شود، زیرا رقصنده یا تولید کننده احساس می کند که کار افزایشی لازم هست.

۶٫ گاهی اوقات می توانید با یک موزیک کار کنید و یا جایی که آنها از همان موزیک ها در طول روز هستفاده می کنند. هر روز برای تعداد ماه یا حتی سال. شما از این موزیک ها بیمار خواهید انجام گرفت و پس از مدتی شما ممکن هست ذهنتان را رنج بکشی. یا هر زمان که بخواهید آن را بخوانید – این بار ۹۲۳۷ بار این ماه هست. هورا!

اگر هیچ یک از این تا کنون شما را ندیده هست، تبریک می گویید که عصب و شخصیت برای لذت بردن از حرفه ای به عنوان یک رقاص!