resimkoy

جزئیات وام ۳۰ میلیونی بانک رفاه برای باخانومشسته ها

۲۵ مرداد ۱۳۹۶

جزئیات دریافت وام سی ۳۰ میلیون تومانی بانک رفاه برای باخانومشستگان تامین اجتماعی و دانشگاه های علوم پزشکی

بانک رفاه در طرح کرامت ۹۶ به مستمری‌ بگیران و
باخانومشستگان سازمان تامین اجتماعی و باخانومشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی
تسهیلات پرداخت می‌کند.

جزئیات وام 30 میلیونی بانک رفاه برای باخانومشسته ها

متقاضیان
یاد انجام گرفته می‌توانند برای تهیه و تامین اموال و خدمات مورد نیاز همانند تهیه
مصالح ساختمانی برای تعمیرات واحد مسکونی، هزینه درمان، تحصیل، تهیه
جهیزیه، ازدواج فرخانومد، مسافرت‌های زیارتی و سیاحتی در قالب عقد مرابحه
حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال از این تسهیلات هستفاده کنند.

نرخ سود تسهیلات این طرح ۱۸ درصد و مدت بازپرداخت تسهیلات حداکثر ۴۸ ماه خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت هشدارات افزایش
می‌توانند به پایگاه هشدار رسانی بانک به نشانیwww.refah-bank.ir مراجعه و
یا با مرکز هشدار رسانی و پاسخگویی بانک (فراد) به شماره تلفن ۸۵۲۵-۰۲۱
تماس حاصل نمایند.