resimkoy

جذب صاحبان ایده و فناوری که فاقد مدرک تحصیلی

۲۷ آذر ۱۳۹۶

به نقل resimkoy به گرازش از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر مدیر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه در نظر دارد در پارک علم و فناوری خود از کسانی که صاحب ایده و ابتکار و دانش حرفه ای، هستند، اما مدرک دانشگاهی ندارند، دعوت کند تا از تجارب آنان برای محتوای تعلیمی هستفاده شود.

به نقل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرهاد رهبر در حاشیه برگزاری پانزدهمین گردهمایی سراسری معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در جمع رویدادنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعداد درصد از پژوهش‌های ارائه انجام گرفته در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی امسال منطبق با نیاز جامعه و بازار کار هست؟ گفت: قاعدتاً همه محصولاتی که امسال در نمایشگاه عرضه انجام گرفت، منطبق با نیاز بازار هست.

وی افزود: اگر هرکدام از این محصولات را تجزیه و تحلیل کنیم، خواهید دید که می‌تواند برای اشتغال جوانان و صاحبان حرفه مفید باانجام گرفت.

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اشکال اساسی که درباره محصولات دانش بنیان و فعالیت‌های پژوهشی وجود دارد، این هست که بین «پژوهش و محصول تولیدانجام گرفته» و «تجاری سازی و عرضه به بازار» حلقه مفقوده‌ای وجود دارد. تجاری سازی محصولات نیازمند تعداد گام هست که حیاتیترین آن مقیاس تولید محصول هست و باید بدانیم که دنبال از تولید این محصول چیست و بازار عرضه آن بازار داخلی هست یا ناحیه‌ای و بین‌المللی؟

دکتر فرهاد رهبر با بیان اینکه پرسش دیگر پیش از تولید محصول دانش بنیان، این هست که آیا این دانش فنی می‌تواند برای تولید محصول با سایر تولیدکنندگان مشارکت داشته باانجام گرفت؟ گفت: اگر پژوهشگر این موارد را مورد بررسی قرار دهد، در می‌یابد که بازار محصولش کجهست و ما چگونه می‌توانیم به تجاری سازی و بازاریابی این محصول کمک کنیم.

وی ادامه داد: دومین گامی که برای حمایت از پژوهشگران باید برداشته شود، این هست که ریسک پژوهش را کاهش دهیم. برای این کار باید منابع مالی در اختیار مخترعان و محققان محصولات دانش بنیان قرار گیرد تا یک پژوهشگر با کاهشین ریسک به فعالیت بپردازد.

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی، گسترش صندوق سرمایه‌های ریسک پذیر و ایجاد پل ارتباطی بین پژوهشگران و تولیدکنندگان را از عواملی دانست که منجر به حمایت از پژوهشگران و فروش محصولات دانش بنیان می‌شود.

دکتر فرهاد رهبر با بیان اینکه اکنون کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفت: متاسفانه عوامل گوناگون باعث انجام گرفته ۷۰ درصد ظرفیت‌های تولیدی بلاهستفاده بماند بنابراین پژوهش‌های کاربردی می‌تواند این ظرفیت بلاهستفاده را اشغال کـــرده و به اشتغالزایی کمک کند.

مدرک‌گرایی تبدیل به یک ضایعه انجام گرفته هست

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از مخترعان و نخبگان فاقد مدرک دانشگاهی، گفت: حمایت از نخبگان فاقد تحصیلات دانشگاهی، تجربه موفقی در دنیهست، اما متاسفانه در کشور ما مدرک‌گرایی تبدیل به یک ضایعه انجام گرفته و ما را گرفتار کـــرده هست.

وی با بیان اینکه زیادی از مخترعان فاقد مدرک دانشگاهی کشور فراموش انجام گرفته اند، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد در پارک علم و فناوری خود از کسانی که صاحب ایده و ابتکار هستند و دانش حرفه‌ای دارند، اما مدرک دانشگاهی ندارند دعوت کند تا در این مجموعه از تجارب آنان برای محتوای تعلیمی هستفاده شود.

دکتر فرهاد رهبر تاکید کـــرد: کسانی که صاحب ایده و ابتکار هستند و ایده آن‌ها می‌تواند به محصول تجاری سازی انجام گرفته تبدیل شود، قطعاً در پارک علم و فناوری و مراکز رانجام گرفت مورد حمایت دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند.

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه دنیای امروز از این نوع افراد برای همکاری‌های علمی دعوت می‌کند، گفت: به عنوان مثال فردی که صاحب ایده یا حرفه هست، در کنار کسی که دانش نگارش می‌داند، قرار می‌گیرد و یک تیم تشکیل می‌شود. در این تیم فرد صاحب ایده یا حرفه، تجارب خود را بیان و آموخته‌های خود را به صورت عملی نشان می‌دهد. سپس این تجارب و دانش، مستندسازی می‌شود و این مستندات به محتوا، پایان نامه یا رساله تبدیل می‌شود و منطبق با آن مدرک دانشگاهی به فرد می‌دهند.

دکتر فرهاد رهبر به سوال دیگری در خصوص نوع حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از دانشجویانی که رویکـــرد مسئله‌محور دارند، پاسخ داد و گفت: امسال در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی حدود ۱۶۰ محصول دانشگاه آزاد اسلامی ارائه انجام گرفته بود که یکی از این محصولات خودروی برقی هست که توسط واحد قزوین تولید انجام گرفته هست. درباره این خودرو مذاکرات زیادی شده تا بتواند هستانداردهای لازم را کسب کند.

وی افزود: علاوه بر این مذاکرات، با واحدهای تولیدی هم برای تامین قطعات این خودرو و تجاری سازی آن صحبت هایی انجام گرفته هست. قرار هست در مرحله ابتدایی ۱۰۰ دستگاه از این خودرو تولید شود که با توجه به این تعداد، قیمت قطعات خودرو گران پایان می‌شود و باید مذاکراتی صورت گیرد که از ظرفیت خالی تولیدکنندگان کشور برای تولید قطعات این خودرو هستفاده شود تا هزینه‌های تولید آن کاهش یابد.

دکتر فرهاد رهبر اضافه کـــرد: در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی برخی از پژوهشگران واحدهای دانشگاهی بودند که در یک حوزه فعالیت می‌کـــردند، اما از فعالیت‌های یکدیگر هشداری نداشتند که قرار انجام گرفت این پژوهشگران در کنار یکدیگر ساماندهی شوند تا بتوانند محصولاتشان را ارتقا داده و شرکت دانش بنیان راه اندازی کنند.

وی در پاسخ به سوال رویدادنگاری درخصوص نظام تعلیمی کشور گفت: فرهنگ تعلیم در تعلیم باید تغییر کـــرده و به رویکـــرد تعلیم برای پژوهش تبدیل شود که این موضوع نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی هست که با نقل کردرانی، انجام گرفتنی نیست.

مدیر دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: سالههست وضعیتی به وجود آمده هست که دانشجوی دکتری فارغ التحصیل می‌شود تا به عنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاه شود در صورتی که اکنون ۲۰ هزار فارغ التحصیل بیکار دکتری داریم که منتظر فراخوان جذب هیات علمی هستند.

حذف رشته‌های موازی در دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر درخصوص حذف رشته‌های موازی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: سالههست وزارت علوم برای آمایش رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی پلن ریزی می‌کند، اما تاکنون توفیق کاهشی حاصل انجام گرفته هست. ما در دانشگاه آزاد اسلامی برای اجرای این امر مصمم هستیم و طرحی را تحت عنوان «طرح تعامل اساتید در هستان ها» تدوین کـــرده ایم که اگر هستادی نتوانست در واحد خود ساعت‌های موظفی را پر کند، بتوان از او در دیگر واحدهای هستان هستفاده کـــرد.

وی در پایان خاطرنشان کـــرد: در کنار این طرح، یک طرح آمایش رشته‌ای هم داریم که اگر رشته‌ای در یک واحد دانشگاهی ارائه می‌شود، در شعاع ۳۰ تا ۴۰ کیلومتری آن واحد، این رشته تدریس نشود.