resimkoy

تمرین برای ساخت یک تیم فروش

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۳ کوشش و نکات واقعی – چگونه برای ساخت خود را مستقیم تیم فروش

۱٫ بازار خود، نه کسب و کار خود را. برندسازی شخصی ساخت شما مانند یک آهنربا هست. آقام آقام، نه کسب و کار را دنبال، و آنچه تساوی در افراد جدید به تیم خود هست، نه کسب و کار خود را. آنها مایل به دنبال کسی آنها اعتماد به نفس در، کسی که می فهمد که آنها واقعا و واقعا در مورد دستاوردهای خود اهمیت می دهد.

همانطور که توسط دیگران ذکر انجام گرفته هست، شما قصد به افراد هر فرصتی برای دانستن، مانند و به شما اعتماد. شما منحصر به فرد هستید، پس از آن کیفیت هستثنایی در خارج وجود دارد برای افراد دیگر به درک. رهستگو، زیاد مفید هست، سخاوتمندانه و واقعی و قبل از اینکه طولانی شما باید خودتان را تاسیس به عنوان نفر فردی می خواهم به دنبال داشته باانجام گرفت.

۲٫ اتصال به طور منظم. یک رهبر فوق العاده توسط باقی مانده در ارتباط با اعضای تیم خود را و هستخدام های جدید. تماس مکرر آنها را قادر می سازد تا با شما آشنا که ایجاد اعتماد، اعتماد به نفس، و احساس حمایت انجام گرفتن. همچنین، شما را وادار به آنها و همچنین توانایی ها و نقاط قوت شخصی خود مطمئن شوید، و شاید رهبران بالقوه شما قادر خواهید بود برای تعلیم به توسعه تیم های زیاد خود را تشخیص دهد. مطمئن شوید که رسیدگی به پایان سوالات خود را و واقعا آنها را از طریق موانع را تشویق کنند.

شما ممکن هست شبکه های اجتماعی که شما را با این کمک خواهد کـــرد، به عنوان مثال در حال توسعه یک صفحه فیس بوک برای خودتان، به طوری که شما می توانید در ارتباط باقی بمانند هستفاده کنید. صفحه فیس بوک خود را نیز اجازه می دهد تا اعضای تیم خود را در تعامل با و کمک به یک دیگر، که توسعه احساس دنبال مشترک هست. به یاد داشته باشید که بازاریابی مستقیم هست در مورد روابط.

۳٫ ارائه تعلیم به طور مداوم. شما دشوار کار می کـــرد برای به دست آوردن دقیقا همان جایی که شما هستند، و در طول این فرایند شما تسلط زیادی. فراهم می کند که آنها را تعلیم بر اساس تجربه خود را در رابطه با هر گونه تعلیم و پرورش کسب و کار شما ممکن هست ارائه دهد. در واقع، این مزیت قابل توجه اعضای تیم خود را از بودن در تیم خود را تجربه فردی و تخصص خود دریافت میکنید. همه آقام در مستقیم خوهسته بازاریابی فروش برای افزایش سود خود و ایجاد درآمد باقی مانده. اما نه تنها آنها راه برای فروش، کمک به آنها یاد بگیرند که چگونه به رهبران و همچنین تعلیم. نمایش آنها زیادی از تکنیک های شما افزایش کسب و کار خود، راه را به شما به دست به هستخدام و چگونه به تیم ساخت. سپس آنها را راه هایی برای تکرار موفقیت های خود را تعلیم.

ساختمان تیم بهترین روش اصلی برای افزایش درآمد اعضای تیم خود را خود را و هست. این تغذیه کسب و کار شما به اطمینان حاصل شود که آن را همچنان به گسترش با جذب افزایش آقام، و به آنها فضای کسب و کار دلگرم کننده هست. نام تجاری و بازار خود را با به اشتراک گذاشتن نقاط قوت و مهارت های مجزا خود را. این اجازه می دهد توسعه یک تیم هست که اختصاص داده انجام گرفته و اعتماد به نفس به سادگی زیرا آنها می دانند که آنها قادر به متداوم روی شما حساب. شروع به هستفاده از این سه هستراتژی چگونه برای ساختن تیم فروش مستقیم خود را و شما می خواهید برای دیدن کسب و کار شما رانجام گرفت می کنند.

برای موفقیت شما!

ترزا مارتینز