resimkoy

تمایز بین مقررات و ذخایر

۱۲ خرداد ۱۳۹۶

ذخایر

۱٫ این است که توسط debiting سود و تخصیص از دست دادن حساب ایجاد شده است.

۲٫ این ایجاد شده است برای دیدار با مسئولیت ناشناخته، و یا به تقویت موقعیت مالی شرکت و یا برای برابری سود سهام و غیره

۳٫ اندوخته ایجاد شده است تنها زمانی که سود در کسب و کار وجود دارد.

۴٫ می توان آن را در میان سهامداران به عنوان سود سهام توزیع شده است.

۵٫ ذخیره بدون در نظر گرفتن مقدار واقعی مورد نیاز به جز در مورد رستگاری از اوراق قرضه که مبلغ قطعی کنار گذاشته است ایجاد می شود.

۶٫ ایجاد ذخیره بستگی به سیاست مالی کسب و کار و اختیار مدیریت آن است.

۷٫ این است که معمولا در سمت مسئولیت ترازنامه نشان داده شده است آن را به عنوان یک ذخیره خاص نیست.

مقررات

۱٫ این است که توسط debiting سود و زیان به حساب ایجاد شده است.

۲٫ این ایجاد شده است برای دیدار با مسئولیت شناخته شده و یا یک پیشامد خاص، به عنوان مثال .. بینی برای بدهی های بد و تردید، و یا ارائه برای استهلاک و غیره

۳٫ مقررات صرف نظر از اینکه آیا سود و زیان در کسب و کار وجود دارد ایجاد می شود.

۴٫ آن را برای توزیع به عنوان سود سهام میان سهامداران در دسترس نیست.

۵٫ مقررات است برای یک مقدار مشخص و، بنابراین، مبلغ قطعی کنار هر سال قرار است برای دیدار با احتمالی شناخته شده ساخته شده است.

۶٫ ساخت یک ماده است که باید برای دیدار با مسئولیت و یا احتمالی شناخته شده است.

۷٫ ارائه است به طور کلی در سمت دارایی های ترازنامه نشان داده شده است.

تمایز بین ذخیره عمومی و ذخیره خاص

ذخیره عمومی

۱٫ این است که برای یک هدف خاص ایجاد شده است.

۲٫ این است که برای این منظور خاص، که برای آن ایجاد شد استفاده شده است.

۳٫ آیا سود یا بدون سود، باید آن را ایجاد می شود.

۴٫ لازم است برای ایجاد به منظور تعیین سود.

۵٫ این است که در سمت بدهی از حساب سود و زیان نشان داده شده است.

۶٫ سود خالص به دلیل آن کاهش می یابد.

خاص رزرو

۱٫ این است که برای هر هدف خاص، اما برای ملاقات احتمالی آینده ایجاد شده است.

۲٫ می توان آن را برای ملاقات با از دست دادن آینده استفاده شده است.

۳٫ این ایجاد شده است تنها زمانی که سود کافی وجود دارد.

۴٫ آنها را ایجاد می تنها زمانی که سود به عنوان مثال آنها بر سود وابسته است.

۵٫ این است که در سمت بدهی از حساب سود و تخصیص از دست دادن نشان داده شده است.

۶٫ تنها سود قابل توزیع به دلیل آن کاهش می یابد.

صندوق ذخیره

سود را کنار بگذارند و مورد استفاده در کسب و کار یک ذخیره است. اما سود را کنار بگذارند و سرمایه گذاری در خارج از کسب و کار یک صندوق ذخیره است. بنابراین، استفاده از اصطلاح "صندوق 'نشان می دهد

سرمایه گذاری ذخیره در خارج از کسب و کار.

غرق شدن صندوق

یک صندوق غرق شدن یک صندوق تا با مشارکت سالانه ساخته شده است. سهم در خارج از کسب و کار در اوراق بهادار به آسانی تحقق سرمایه گذاری. بهره دریافت بر روی سرمایه گذاری در اوراق بهادار همان مجددا سرمایه گذاری.

یک صندوق در حال غرق شدن ممکن است (من) برای جایگزینی دارایی های ثابت یا (ب) برای رستگاری از اوراق قرضه و یا بازپرداخت وام. صندوق غرق شدن برای جایگزینی دارایی ثابت ارائه است. اما یک صندوق در حال غرق شدن برای رستگاری فرم ها اوراق قرضه و یا بازپرداخت وام تخصیص سود است. صندوق غرق شدن نشان دهنده مقدار سرمایه گذاری در خارج از کسب و کار.

تمایز بین صندوق ذخیره و غرق شدن صندوق

صندوق ذخیره

۱٫ سرمایه گذاری برای دوره مشخص است.

۲٫ آن را همیشه از سود قابل تقسیم ایجاد می شود.

۳٫ بهره دریافت در سرمایه گذاری به نمایندگی صندوق ذخیره نمی ممکن است دوباره سرمایه گذاری.

غرق شدن صندوق

۱٫ سرمایه گذاری برای یک دوره محدود است.

۲٫ این است که همیشه به عنوان مثال، از سود بخش پذیر نیست غرق شدن صندوق برای جایگزینی دارایی است بینی برای استهلاک، آن را باید ایجاد شود حتی اگر هیچ سود وجود دارد.

۳٫ در صورت غرق شدن صندوق، بهره همیشه دوباره سرمایه گذاری.