resimkoy

تلویزیون خشونت و آثار آن بر کودکان ما

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بسیاری از ما آمار شگفت آور در مورد اثر خشونت تلویزیونی بر روی کودکان ما را بخوانید. و ما ممکن است در یکی از دو اردوگاه ایستاده: تلویزیون است فقط یک واکنش به جامعه – طرح ریزی از راه زندگی است. یا تلویزیون است که موثر بر و تشویق خشونت در این جهان است.

در هر صورت، می توان آن را قند پوشیده نیست. خشونت همواره برخی از نقش در جامعه ما بازی آن است که آیا بین افراد خواستار اراده خود و یا در مقیاس بزرگتر است – دولت با استفاده از نیروی بی رحم. بنابراین به یک معنا تاریخی، این مهم است که درک تاثیر خشونت و آنچه ما به دست آوردید. این درس تاریخی جای خود را دارند و زمینه خود را، اما آنچه من از صحبت کردن بیشتر glamorizing از خشونت است. این که آیا آن زندگی تقلید هنر و یا هنر زندگی تقلید، آن را واقعا مهم نیست. شبکه امنیت در این دنیا – خانه های ما پناهگاه هستند. این جایی که ما شناور بچه های ما است – مثبت آنها بالا بردن – در حالی که آموزش و به حداقل رساندن اثرات تأثیرات منفی خارج. بنابراین اگر ما واقعا در جهانی خشن زندگی می کنند، ما می توانیم برخی از صلح به فرزندان ما ارائه می دهیم – و اگر آن را بیشتر یک موضوع از چشم انداز، پس از آن ما در چیزهایی که اشتباه تمرکز

بیایید در نگاه؟ معایب خشونت بیش از حد بر روی تلویزیون:

  • حساسیت زدایی. تلویزیون امروزه بسیار واقعی تر از آن استفاده می شود به دلیل پیشرفت جلوه های ویژه و انیمیشن در کامپیوتر. با توجه به ماهیت گاهی اوقات بلاعوض، خط بین فانتزی و واقعیت می تواند فازی. بنابراین یک پیف و سهل انگار اون ممکن است میزان همدردی زمانی که اخبار واقعی از خشونت مشترک است. و برای رفتن حتی یک قدم بیشتر، کودکان پس از آن می تواند کمتر همدلانه به درد و رنج کسانی که در اطراف آنها باشد.
  • ترس. چه احساسی دارید اگر شما یک برنامه در مورد یک کودک ربایی را تماشا کرده ام؟ من می دانم من فرزندان من خارج از دید من می خواهم – من به یک معلق در هوا مادر تبدیل شود. در حالی که آن را خوب به اطلاع داده می شود، ما نیاز به تمایز بین تحریک احساسات و حقایق. آمار و اقدامات احتیاطی معقول چیست؟ اگر ما به طور مداوم مشاهده ورودی منفی، این چیزی است که ما همیشه درک کردن در جهان، و این که چگونه مردم می توانند سرند با اضطراب است.
  • افزایش خشونت. مطالعات متعدد ارتباط بین افزایش پرخاشگری و افزایش تماشای تلویزیون از خشونت نشان داده اند. این تاریخ به ۵۰ است.

تلویزیون است یک چیز وحشتناک است. برنامه های آموزشی متعدد در خارج وجود دارد برای کودکان ما وجود دارد. و اگر ما تکلیف ما انجام دهید، سرگرمی مناسب و معقول نشان می دهد برای بچه ها ما وجود دارد. این همه در مورد تعادل – حتی با تماشای تلویزیون. پس چه راه حل برای ما به عنوان پدر و مادر برای مبارزه با این خشونت در تلویزیون است؟

  • بدانید چه فرزندان ما در حال تماشای. تماشای یک نمایش با آنها -. ببینید چه چیزی را واقعا در معرض
  • تنظیم یک محدودیت زمانی برای تماشای تلویزیون. اجازه ندهید که بچه های خود را در تلویزیون به طور مستمر. انتخاب چند قبل از به نمایش نشان می دهد، چیزی است که آنها می تواند به جلو نگاه کنید.
  • ارتباطات باز کنید. همیشه ارتباط با تشویق فرزندان خود را، و نه فقط در مورد برنامه های تلویزیونی. اگر ما در حال حاضر یک رابطه خوب با آنها – آنها را به ما در مورد خشونت در تلویزیون و یا تفاوت بین واقعیت و تخیل را صحبت کنید. این نوع از مکالمات خواهد بود طبیعی تر و باز کردن درها به تاثیر مثبت خود را.
  • تشویق فعالیت های دیگر. فرصت های زیادی برای فرزندان ما وجود دارد – از ورزش به موسیقی، به ملاقات با بچه های محله برای یک بازی فوتبال است. تشویق این فعالیت ها کمتر تحرک، می بسیاری از مزایای این فعالیت ها وجود دارد.

بیایید پدر و مادر که آگاه هستند و کمک به ساخت قوی، کودکان خوب اقتباس که یک نیروی مثبت در این جهان است.