resimkoy

تعطیلات و جشنواره ها در موزامبیک

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

موزامبیک هر سال تعدادی از تعطیلات عمومی و این هستند تا به تعطیلات ملی و ناحیه ای شکسته. بودن چنین کشور و مذهبی متنوع، شما زیادی از ادیان حیاتی نیست نیاز روز مقدس خود را رسما به حتمیت شناخته انجام گرفته اگر چه طرفداران مذاهب خاص هنوز هم این روزها را مشاهده خواهد کـــرد. تعداد تعطیلات در یک سال تقویمی هست که تا حدودی کاهش از دیگر کشورهای آفریقایی و در خط با آنچه که در محیط های بین المللی انتظار می رود.

تعطیلات عمومی

موزامبیک هر سال ۹ تعطیلات شناخته انجام گرفته ملی، با همه آنها که در تاریخ ثابت در هر سال.

تاریخ ثابت:

 • ژانویه ۱ – روز سال نو
 • فوریه ۳ – روز قهرمانان. یادبود قهرمانان که در مبارزه افتاد به دست آوردن هستقلال از پرتغال.
 • آوریل ۷ – روز خانوم
 • مه ۱ – کارگران روز
 • ژوئن ۲۵ – روز هستقلال. تجلیل از روز که به طور حتمی موزامبیک هستقلال از پرتغال به دست آورد.
 • سپتامبر ۷ – روز پیروزی. یادبود روز که هستقلال در ابتدا با پرتغال موافقت قرار گرفت.
 • سپتامبر ۲۵ – روز انقلاب
 • اکتبر ۴ – روز از صلح و آشتی
 • دسامبر ۲۵ – روز کریسمس

جشنواره

موزامبیک هست به نیکوی برای جشنواره های آن شناخته انجام گرفته نیست، اگر چه با کمی تلاش شما می توانید برخی از فعالیت های جالب را کشف کنید. در حالی که زیادی از جشن و موسیقی بر اساس، وجود دارد برخی از جشنواره های هنرهای نمایشی کوچکتر و

برخی از جشنواره های محبوب تر عبارتند از:.

 • جشنواره AZGO. این جشنواره موسیقی سالانه به طور معمول طول می کانجام گرفت در ماه مه هر سال در منطقهستان پایتخت ماپوتو. پایان انواع موسیقی همراه با مستند و برخی از کارگاه های ارائه انجام گرفته هست.
 • جشنواره STRAB. یکی دیگر از جشنواره موسیقی که می گیرد در ماه مه، STRAB ریتم و بلوز تجربه هست که در Malongane نزدیک به مرز آفریقای جنوبی برگزار می شود.
 • روز هستقلال. این روز تعطیل عمومی هست به طور سنتی با انواع جشن های مختلف از اجرای خانومده را از طریق به رقص سنتی جشن گرفتند. دیگر رویدادهای فرهنگی را در محل و و این روز با جو حزب مشخص می شود.
 • تامبو بین المللی اردوگاه هنر هست. در منطقهستان پمبا میزبانی، این جشنواره به طور معمول در ماه جولای هر سال برگزار می شود و جشن انواع هنرهای نمایشی. این رویداد در زمان جذب هنرمندان بین المللی، با این حال اکثریت محلی هستند.
 • جشنواره موسیقی چوپی. هر سال در اواخر ژوئیه برگزار می شود، این جشنواره musis می گیرد در Quissico. این جشنواره خاص از علاقه انجام گرفتیدی به عنوان آن برگزار می شود به جشن موسیقی سنتی موزامبیک و به عنوان یک تجربه فرهنگی واقعا نیکو هست.
 • جشنواره FORR. این جشنواره جستجوی همه هست که به تازگی تاسیس انجام گرفته هست و قرار هست به تهیه کـــردن به گروههای راک هست. تاریخ و سالن ها تنظیم نانجام گرفته و تغییر از زمان به زمان، پس از آن بهترین برای بررسی با ارائه دهندگان محلی برای جزئیات افزایش در این امر هست.

تعطیلات مذهبی

با ادیان مختلف همه که تقریبا در حضور برابر، شما را پیدا خواهد که هر گروه روز مذهبی خود را مشاهده کند. این ارزشمند هست که می شود از این روز خاص آگاه به عنوان این خواهد در دسترس بودن برخی از خدمات تاثیر می گذارد.

جیمز