resimkoy

تعریف بین المللی موسیقی

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

موسیقی بین المللی به عنوان یک اصطلاح کلی برای دسته موسیقی جهانی تعریف شده است، برای موسیقی به عنوان مثال قوم، موسیقی سنتی و غیره این موسیقی است که اغلب ایجاد شده و توسط نوازندگان با استعداد و بومی از بازی و معمولا به اشتراک بگذارید همان ارتباط با مکان خود را از مبدا.

این اصطلاح به رابرت براون، که موسیقی شناسی قومی است اعتبار شده است. او موفق به توسعه در مقطع کارشناسی رفتن را از طریق برنامه های دکترا در این رشته خاص. به منظور افزایش فرایند یادگیری، او به حدی از دعوت بیش از یک دوجین نوازندگان از آسیا و آفریقا برای شروع سری از کنسرت موسیقی رفت. این اصطلاح محبوب در ۱۹۸۰s و به عنوان یک ابزار بازاریابی در موسیقی و رسانه صنعت مورد استفاده قرار گرفت.

با این حال، چند تعریف که متضاد با یکدیگر برای موسیقی بین المللی وجود دارد. یکی می گوید که آن را از تمام موسیقی است که در جهان وجود دارد تشکیل شده است. این اصطلاح همچنین گفت به طبقه بندی موسیقی که ترکیبی از سبک های موسیقی غربی همراه با دیگر ژانرهای سبک غیر غربی اشاره دارد. موسیقی بین المللی بیش از حد ممکن است به هر شکل مانند فرم کلاسیک به اشکال مدرن مراجعه کنید.

این مدت ممکن است انواع مختلفی از سبک، حالت، مقیاس و صرف موسیقی ترکیب. موسیقی اعمال نفوذ فرهنگی خود و یا صلیب خود را به یکدیگر است. این موسیقی قادر به موفقیت در حال حاضر به بازار عرضه شده است. مطالعه علمی در زمینه موسیقی است رایج این روز، به دنیا آوردن هنرمندان با استعداد در رده های مختلف مانند مطالعات عملکرد، موسیقی شناسی تطبیقی، انسان شناسی و غیره

امروزه، موسیقی جریان اصلی تکامل یافته است و بسیاری از امکانات دیگر از موسیقی به تصویب رسید و مدیریت برای رسیدن به مخاطبان گسترده تر است. هیپ هاپ، پاپ، جاز و فلزات سنگین در حال ترکیب یکی دیگر قطعه قابل توجهی تولید از هنر است. صرفنظر از اینکه چگونه مدت استفاده می شود، موسیقی قطعا نقش موثری در ارائه پیام های مفید و معنی دار.