resimkoy

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به دلیل اعتراض آقام متوقف انجام گرفت

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به دلیل اعتراض آقام متوقف انجام گرفت
به نقل resimkoy به گرازش از رویدادگزاری فارس، محمود واعظی در نشست با رویدادنگاران، درباره توقف اجرای تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت که در روزهای اخیر به دستور وی انجام انجام گرفت، گفت: این مصوبه از هر لحاظ به نفع مخاطبان بود، اما پس از اعلام آن بگونه‌ای انجام گرفت که آقام تصور کـــردند تعرفه‌های جدید به ضررشان هست.

وی گفت: در حال حاضر آقام به صورت خرد برای اینترنت هزینه پرداخت می‌کنند که برای مثال در ابتدای ماه ۸ هزار تومان و بابت گیگ‌های اضافه هزینه جدا پرداخت می‌کنند که در نهایت متوسط هزینه ماهانه اینترنت ۲۵ هزار تومان برایشان پایان می‌شود، اما در تعرفه‌های جدید قرار بود آقام ماهی ۱۰ هزار تومان شامل سه گیگ ترافیک خارجی و ۶ گیگ ترافیک بین‌الملل بپرداخانومد که از این نظر به نفع آقام بود.

وزیر ارتباطات و فناوری هشدارات افزود: از این رو دستور توقف اجرای تعرفه‌های جدید را دادم که مقرر انجام گرفت مجددا کمیته تشکیل شود تا مصوبه اخیر و تعرفه‌های اینترنت ثابت را مجدد بررسی کند.

واعظی در واکنش به اینکه بررسی تعرفه‌های جدید افزاییش ۶۰ درصدی قیمت اینترنت مخاطبان معمولی را نشان می‌داد، گفت:قیمت‌های این مصوبه از هر لحاظ تعرفه اینترنت را برای آقام کاهش می‌داد، اما به دلیل فضای ایجاد انجام گرفته و اعتراض مخاطبان دستور توقف و بررسی مجدد تعرفه‌ها را دادند.

انتهای پیام/