resimkoy

ترک سیگار رایگان هیپنوتیزم دانلود MP3 – فهرست روانشناس است: بهترین ترک برنامه های ترک سیگار

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

از آنجا که انجمن پزشکی آمریکا (AMA) استفاده از هیپنوتیزم بالینی در سال ۱۹۵۰ به تصویب رسید، صدها هزار نفر از مردم هیپنوتیزم پیدا کرده اند به! یک راه موثر برای ترک سیگار، کاهش وزن، و در غیر این صورت جان خود را بهبود بخشد. برای ترک سیگار، بسیاری از از hypnotists در حال حاضر حتی ارائه یک بار، نیم ساعت جلسه فردی. از آنجا که اکثر بیمه به طور معمول برای هیپنوتیزم را پوشش نمی دهد، هزینه برای خدمات برای این جلسه نیم ساعته می تواند مقرون به صرفه تر از سایر تیمارها. اگر چه برخی از افراد ممکن است از هیپنوتیزم گروه بهره مند شوند، ترین به نظر می رسد پیدا کردن جلسات فردی به عنوان ترجیح

هر جلسه منحصر به فرد اغلب از بحث مختصری از رفتار سیگار کشیدن قبل از خود و دلایل متداول برای مردم در ابتدا ممکن است دود تشکیل شده است.؛ بحث در مورد روند خواب آور؛ تقویت انگیزه های آگاهانه برای مایل به ترک. و القای هیپنوتیزم ساده با یک پیشنهاد پس از هیپنوتیزم برای ترک سیگار است. بسیاری از آنها کاملا حساس به پیشنهاد هیپنوتیزم، اگر آن را سازگار با چیزی مورد نظر.

این غیر معمول نیست برای بسیاری از دو بسته در روز، بیست و چند سال افراد سیگاری به ترک، پس از اولین جلسه خود را. پس از آن به در شخص درمان، زیر تا با برنامه های صوتی خود هیپنوتیزم برای ترک سیگار توصیه می شود. تقویت کننده پیشنهادات خواب آور با گوش دادن به خود تلقین به نفس ضبط روزانه، به مدت حداقل دو هفته، باید برای اطمینان از نتیجه درمان مثبت تر کمک کند.

از سال ۱۹۹۲، با توجه به جدید دانشمند ، آن شناخته شده است که "هیپنوتیزم موثر ترین راه از ترک سیگار است." نقل قول آن، براساس مطالعه ذکر شده در مجله کاربردی روانشناسی ، در اوایل همان سال بود.

وجود دارد حتی وجود دارد تحقیقات بالینی مبتنی بر شواهد که هیپنوتیزم تک جلسه تواند عادل باشد به عنوان موثر (اگر نه موثر تر) نسبت به هر برنامه درمان ترک سیگار دیگر موجود است. اگر چه من اغلب توصیه ترکیب جلسات هیپنوتیزم با یکی دیگر از روش درمان، که پزشک خانواده یا داروساز خود می توانید توصیه، آن است که یک ضرورت برای اثر بخشی

بهترین شاخص های موفقیت، با این رویکرد به ترک، توانایی پیش یکی نیست به موفقیت برای حداقل یک ماه ترک. و امروز میل فرد به بدون دود. ضبط صدا خود هیپنوتیزم و قرائت ترک سیگار به نظر می رسد به عنوان یک مکمل خوب به جلسه فردی خدمت می کنند. اینترنت فراهم می کند مجموعه ای از رایگان ترک سیگار دستیاران، از جمله دانلود ترک سیگار MP3!