resimkoy

تجزیه و تحلیل SWOT بازاریابی شبکه ای برای صاحبان کسب و کار

۲۳ فروردین ۱۳۹۶

برای صاحبان کسب و کار که کنجکاو در مورد روش توزیع از بازاریابی شبکه ای یاد بگیرند، در اینجا یک تجزیه و تحلیل SWOT از صنعت است

نقاط قوت:

برای چند دهه صاحبان کسب و کار متوجه شده اند که کلمه از دهان تبلیغات یکی از روش های قدرتمند ترین راه تبلیغات است. شرکت های که محصولات خود را توزیع در بازاریابی شبکه ای می تواند رشد نمایی به دلیل اثر ویروسی را تجربه کنند. مردم هر روز می تواند تبدیل به توزیع کنندگان برای شرکت شما و آوردن محصولات خود را به بازار محلی خود. این است که در فلسفه است که مردم حاضر به خرید محصولات یا خدمات با سهولت بیشتری از مردم می دانند و اعتماد، و نه از هرزه فروش می باشد.

جبران خسارت است مبتنی بر عملکرد به عنوان اغلب یک شبکه پرداخت در آن وجود دارد جای برای جلب رضایت سهمیه خاص است. داشتن این نوع از ساختار پرداخت در محل را کاهش می دهد خطر ابتلا به صاحب کسب و کار اگر یک توزیع کننده جدید انجام نشده است، بار مالی به دست آوردن توزیع کننده های جدید / کاردانی به حداقل رسیده است. مشتریان را به هر دو توزیع کننده مستقل به نمایندگی از شرکت و محصولات وفادار هستند. محصولات معمولا مصرفی که ایجاد بنابراین دستور تکرار افزایش فروش از یک چهارم به بعد است

نقاط ضعف:.

به عنوان صاحبان کسب و کار ما می خواهید برای پوشش نقاط ضعف به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل SWOT ما از این صنعت بازاریابی شبکه ای. ضعف اول و واضح است که رشد این شرکت وابسته به قدرت از توزیع کنندگان شما می شود. این به طور کامل نمی خارج از کنترل صاحبان کسب و کار اما می تواند مشکل برای نفوذ. جبران عامل اصلی ایجاد انگیزه برای توزیع کنندگان است. نگهداری از توزیع کنندگان حق مشکل در سراسر این صنعت است. از آن آسان است برای یک توزیع کننده برای پیوستن به یک شرکت، آن است که فقط به عنوان آسان به ترک. این مدل از توزیع بهترین کار برای محصولات یا خدمات که قابل مصرف هستند. این کار باعث ایجاد دستور تکرار که ایده آل می تواند در یک چرخه ماهانه تنظیم شده است. بهترین کار برای محصولات بین $ ۳۰ و $ ۱۸۰ که باعث می شود آن را برای مشتریان مقرون به صرفه، و هنوز هم برای شرکت سودآور

تهدید:

داشتن یک نگاه بخش تهدید تجزیه و تحلیل SWOT ما از این صنعت، پایین خط حمله می تواند در هر زمان رخ می دهد. خطوط به عنوان یک گروه از توزیع کنندگان که کار و بهره مندی از یک دیگر می شود. اگر یک توزیع کننده کلید تصمیم می گیرد برای پیوستن به یک شرکت دیگر و تیم خود را، بخشی از فروش می تواند از دست دادن. داشتن انگیزه و توافق بهترین راه برای جلوگیری از این وضعیت است.

تهدید دیگر به صاحب کسب و کار و شرکت این است که توزیع کنندگان آزاد به ترویج در زمینه زیر دستورالعمل خاصی هستند. این دستورالعمل ها ممکن است همیشه به دنبال داشته باشد در پرونده های حقوقی ممکن و یا توهین به نام تجاری شرکت و در نتیجه

فرصت:

گسترش به بازارهای جدید است در بالای لیست از فرصت به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل SWOT ما از بازاریابی شبکه ای. همانطور که مردم خوشحال با محصولات در یک بازار، توزیع کنندگان آماده برای حرکت به گسترش به یک بازار جدید خواهد بود. این نیز ممکن خواهد بود با توجه به بودجه های بازاریابی و پایین مورد نیاز برای جریان اصلی ارتباطی را از طریق توزیع کنندگان که تنها پرداخت زمانی که یک محصول فروخته شده است.

از آنجا که بودجه بازاریابی است که به عنوان مالیات به عنوان روش های تبلیغاتی سنتی نیست ، صاحبان کسب و کار شده اند قادر به تخصیص منابع بیشتر به محصول اجازه می دهد آن را به رقابت بیشتر در بازار بوده است. و به عنوان فروش رشد فرصت دیگری که صاحبان کسب و کار به استفاده از است که قادر به گسترش خط محصول به مشتریان موجود که اغلب به اتخاذ محصولات جدید باز هستند.

این تجزیه و تحلیل SWOT از بازاریابی شبکه ای برای صاحبان کسب و کار است به هیچ وجه جامع، اما به شما می دهد یک نقطه شروع در چه انتظار می رود. صنعت به سرعت در حال تحول است و مردم بیش از همیشه به دنبال ساخت با شرکت های معتبر که می توانند اعتماد. استراتژی های مختلف برای ساخت یک کسب و کار بازاریابی شبکه ای برای مالک و برای توزیع کننده وجود دارد. توصیه می شود به ادغام فن آوری که اهرم خود را در رسیدن به بالاترین تعداد چشم انداز واجد شرایط بهینه سازی خواهد شد.