resimkoy

تبلیغات آنلاین: باقی مانده ترافیک

۵ خرداد ۱۳۹۶

"ترافیک باقی مانده" چیست و چرا از آن برای تبلیغات است.

ترافیک باقی مانده، اسطوره ها است.
هستند بسیاری از اسطوره ها و تصورات در مورد جنبه های مختلف تبلیغات آنلاین که هنوز هم برای هر دو کاربران اینترنت و تبلیغ کنندگان به طور یکسان گمراه کننده است. یکی از این تصورات غلط تعریف «ترافیک باقی مانده است. برخی شبکه های تبلیغاتی و سازمان ها دارای واژه نامه خود را باز برای استفاده عمومی، که در آن ترافیک باقی مانده است که اغلب به عنوان "ترافیک موجودی آگهی ارزان ترین سایت های بدنام و یا خالی پارک دامنه 'تبلیغات محتوای نامناسب" تعریف شده است. ترافیک باقی مانده واقعا به عنوان بد ما به این باور رهنمون

به منظور درک آنچه ترافیک باقی مانده بهواقع است اجازه دهید بیشتر از نزدیک در چه ترافیک باقی مانده از است

ترافیک حق بیمه.: ساده ترین راه برای درک است تصور کنید که پرچم یک نام تجاری مشهور در صفحه اصلی یک وب سایت بالا است. در واقع حق بیمه ترافیک "کرم" از مخاطبان یک وب سایت است. وب سایت هایی که ارائه حمل حق بیمه تضمین به تبلیغ که مخاطب را به آگهی توجه داشته باشید. آنها در درجه اول نمایش داده خواهد شد بنر در نقاط قابل توجه پس همه بازدید کنندگان به سایت آن را ببینید.

این به ما می دهد تعریف مخالف ما از «ترافیک باقی مانده. اول از همه این مدت به عنوان موجودی به فروش نرفته از تبلیغ نام تجاری بزرگ ما در بالا در نظر گرفته شده است. کلیشه دیگر این است که ترافیک در طول تاریخ باقی مانده از عنوان ترافیک وب سایت کم محبوبیتی: فروش می رسد فقط، به عنوان آنها هیچ امیدی به جذب مارک های بزرگ نام به عنوان تبلیغ تصور می شد. در صورت عدم وجود جایگزین این سایت ها ترافیک آگهی ها جای کم از شبکه های کور، که ارائه تبلیغات ارزان در اغلب موارد از محتوای مشکوک و با کیفیت.

بنابراین وجود دارد با تشکیل یک وضعیت که در آن ترافیک حق بیمه به عنوان ترافیک وب سایت های بالا و ترافیک باقی مانده است در نظر گرفته ترافیک از سایر منابع کمتر محبوب آنلاین. که صدا کاملا معقول اگر یافت نشد تا حد زیادی تحت بررسی دقیق نادرست است. به منظور مرتب کردن بر اساس این واقعیت از داستان اجازه دهید در نزدیکترین رابطه از تبلیغات آنلاین نگاه – تبلیغات در تلویزیون، رادیو و رسانه های چاپی سنتی

همانطور که معلوم است در حال حاضر وجود دارد یک تعریف بسیار نزدیک از باقی مانده تبلیغات در رسانه تلویزیون، رادیو و چاپ.

آیا 'تبلیغات باقی مانده در رسانه های دیگر؟
تبلیغات باقی مانده تلویزیون تبلیغات را در هر زمان به جز نخست در زمان. بیشتر از نخست در زمان آگهی نشان داده شده است، تخفیف بیشتر یک کانال ارائه می دهد به تبلیغ. تخفیف در تلویزیون ممکن است ۹۰ درصد برای موجودی به فروش نرفته برسد. تخفیف در رادیو و تلویزیون نیز شایع هستند و در زمان پخش و تماشاگران گوش دادن معمول بستگی دارد. این تخفیف ممکن است از ۲۵٪ تا ۷۵٪ متغیر است.

قانون دیگر عمل برای رسانه های چاپی به عنوان آنها را به فروش فضای تبلیغاتی فیزیکی است. فضای تبلیغاتی نزدیکتر وسط روزنامه بسیار متفاوت از یک هزینه صفحه آگهی مقابل قیمت. در این مورد یک مقایسه مستقیم را می توان بین تبلیغات در صفحه اول یک روزنامه با یک بنر در صفحه اصلی از یک وب سایت محبوب ساخته شده است.

طبیعت برد-برد از تبلیغات باقی مانده از مدت ها قبل در رسانه های سنتی پذیرفته شد تبلیغات و بنابراین رویکرد به حق بیمه و باقی مانده تبلیغات تشکیل شد به عنوان بازار بالغ است. واضح و منطقی است که آن رسانه ها ممکن است تخفیف تا ۹۰٪ برای زمان به فروش نرفته یا فضای ارائه شده است. این تبلیغات باقی مانده به نام. در این مورد هر دو کانال و تبلیغ به دست آوردن. کانال پوشش ۱۰۰٪ از موجودی تبلیغات برنامه ریزی شده. تبلیغ است با قرار دادن آگهی خود را با منابع مورد نیاز با تخفیف بزرگ است. بنابراین به عنوان ما می توانید ببینید محل برای تبلیغات باقی مانده در رسانه های سنتی یافت شد. تبلیغات باقی مانده بیشتر در حال کار به طور موثر و ظهور به رد شرکت کنندگان بالقوه خواه تبلیغ، آژانس های تبلیغاتی و یا ناشران نمی شود.

ترافیک باقی مانده را به عنوان آن است.
در حال حاضر اجازه دهید به اینترنت گشت. اگر شما از طریق صفحه اصلی از هر وب سایت بالا نگاه کنید، شما معمولا تنها تبلیغاتی بزرگ نام تجاری در تمام نقاط قابل توجه ترین را ببینید. بدیهی است که این ترافیک حق بیمه، تا حدودی شبیه نخست زمان در تلویزیون و یا مجلات یا روزنامه ها صفحات اول است. با این حال اگر شما در صفحه را ترک و بازگشت به آن یک یا دو بار، تبلیغات نمایش داده شروع به تغییر قبل از چشم خود را از یک نام تجاری بزرگ به تبلیغ و یا مارک های کوچکتر و یا کمتر به خوبی شناخته شده است.

به نظر می رسد که به عنوان خوبی به عنوان کانال های تلویزیون فروش نخست در زمان خود، وب سایت های بزرگ فروش برداشت با 'اولین نمایش: امتیاز. توسط طراوت یک صفحه چندین بار ما را از طریق ترافیک آگهی نام تجاری حق بیمه بزرگ leafed و ممکن است در حال حاضر در واقع نگاه کنید به "تبلیغات باقی مانده واقعی در یک وب سایت محبوب. بنابراین این بدان معناست سایت های بالا نیز ترافیک باقی مانده اند این طور نیست؟ بدون شک اینطور و آنها آن را بصورت پول در اوردن و همچنین رسانه های سنتی با تبلیغات باقی مانده خود را از طریق تخفیف های بزرگ. به طور جداگانه باید توجه داشت که این همان ترافیک باقی مانده افسانه ای، که برخی از شبکه ها و سازمان های مرتبط با چیزی ارزان، منفی و پر از محتوای نامناسب است. این شرایط بدیهی است که با واقعیت از تبلیغات باقی مانده در وب سایت های بالا مطابقت ندارند. در این وب سایت بالا، موجودی باقی مانده هنوز هم ممکن است با کیفیت بسیار گران قیمت و بالا هر دو برای قرار دادن آگهی و محتوای آگهی می شود. بنابراین ما این اسطوره خاص زدوده اند.

اما آنچه که باید سایت های کم ترافیک کوچک را انجام دهد؟ آنها تعداد زیادی ترافیک سایت را جذب نمی کند و به این ترتیب می توانید حق بیمه تبلیغات نام تجاری کلاس قرار ندهید. آیا جایگزین به جز قرار دادن آگهی ارزان از محتوای گاهی اوقات بسیار مشکوک، به عنوان در ابتدای این مقاله توصیف؟

آیا می توانیم از استفاده از 'ترافیک باقی مانده، بهره مند شوند؟
در حال حاضر چهار گزینه اصلی هر یک با جوانب مثبت و منفی متفاوت وجود دارد:

(a) شما ممکن است تبلیغات متنی از یکی از موتورهای جستجو بزرگ قرار دهید. برخی از این خدمات را ارائه می دهند بنر نمایش تبلیغات بیش از حد. از جمله مزایای استفاده ما باید انعطاف پذیری و سازگاری از تنظیمات آگهی، چرخش، محلی سازی و غیره ذکر معایب عبارتند از تاخیر با سایت تایید و مجوز به همکاری این برنامه و تاخیر با پرداخت درآمد برای تبلیغات نمایش داده شود. به عنوان مثال: گوگل حستبلیغ

(b) شما ممکن است یک بنر از یکی از شبکه های آگهی "کور" قرار دهید. مزایای اصلی که آن را سریع، ساده است و پول برای هیچکس بدون استثنا تولید کند. معایب درآمد پایین تر و احتمال بسیار واقعی از ظاهر محتوای تبلیغات نامناسب و یا تکان دهنده هستند. به عنوان مثال: Clicksor

(ج) شما ممکن است در یک شبکه آگهی ترافیک باقی مانده تخصصی ثبت نام کنید. این شبکه ها در کسب درآمد از تنها ترافیک باقی مانده تخصص. هر دو سایت های ترافیک متوسط ​​و بالا استفاده از خدمات خود را برای پر کردن موجودی آگهی باقی مانده است. مزایای اصلی هستند بازگشت به طور کلی بالا در مقایسه با گزینه ها و محتوای تبلیغاتی واضح و مناسب تضمین شده است. نقطه ضعف اصلی ناتوانی فعلی بصورت پول در اوردن ترافیک چینی، کره ای یا هندی به اندازه کافی با استفاده از این شبکه های آگهی است. بنابراین این جایگزین باید در مورد سایت های با ترافیک عمدتا اروپایی یا آمریکا انتخاب شده است. به عنوان مثال: وفاداری رسانه

(د) شما ممکن است تبلیغات اجتماعی (یا بشردوستانه) قرار دهید. مزایای تبلیغات ارزشمند، محتوای کاملا مناسب و شما می توانید سرنوشت خود با انجام خوب اجتماعی را بهبود بخشد. معایب: به طور کلی آزاد و در نتیجه نه برای سود. به عنوان مثال: شورای تبلیغ

امیدوارم بعد از توجه به این گزینه ها وجود خواهد داشت نتیجه واضح به طوری که به آزمایش دریغ نکنید. کسب درآمد از وب سایت خود و انجام اظهارات شبه معتبر نمی شود فریب خورده که ترافیک خود را بی ارزش به تبلیغ کنندگان است. در اغلب موارد آن است که به سادگی درست نیست.