resimkoy

تاریخچه مجتمع خدمات شبکه دیجیتال (ISDN)

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

قبل از آمدن سن از ISDN، خدمات قیاس ارتباط از راه دور اصلی، همچنین به عنوان دشت سیستم قدیمی تلفنی (POTS) شناخته شده است که تنها منبع مخابراتی در سراسر جهان بود. گلدان در اصل برای ارسال دفتر تلفن خدمات / سیستم acronymic بود اما زمانی که ادارات پست را متوقف ارائه خدمات تلفن تغییر کرده است. POTS عمدتا از سیم های مسی که خانه مشترک به دفتر سوئیچ مرکزی مرتبط است. این شکل از ارتباط از راه دور به محدودیت های آن بود. تلفن های راه دور به حال از طریق اپراتورها و سپر که آنها را بسیار غیر قابل اعتماد و وقت گیر روت. همچنین این موضوع استنباط شخص شناخته شده به عنوان سر و صدا خط که آشفته ارتباطی بود. وجود دارد

در ۱۹۶۰s، صنعت مخابرات شروع به کار در تبدیل سیستم های آنالوگ خود را برای انتقال، بسته 'از داده های دیجیتالی با تعویض های دیجیتال است. بینالمللی تلفن سازمان ملل متحد و تلگراف کمیته مشورتی (CCITT، مخفف نام فرانسوی)، در حال حاضر به عنوان بین المللی مخابرات مخابرات اتحادیه (ITU-T) شناخته شده به طور فعال تحت فشار قرار دادند و تحقیق و پژوهش برای مجتمع خدمات شبکه دیجیتال (ISDN) با شروع یک حرکت به توصیه تشویق و ارائه استانداردهای بین المللی برای دیجیتالی شدن خدمات مخابراتی. این در سال ۱۹۸۴٫

دو شبکه اصلی در آمریکا، شمال TELECOMM و AT & T آغاز شد اولین گام به سوی اجرای ISDN گرفت، اما آن را با تجهیزات و نرم افزار موجود به شبکه های مخابراتی موجود همکاری نمی کند، این به یک شکست برای رهبری ISDN در سراسر جهان. در سال ۱۹۹۰، با توجه به تلاش در سراسر جهان، ملی ISDN 1 (NI-1) سازگار با تجهیزات اختصاصی موجود برای خدمات مخابراتی ساخته شده بود، این راه مردم نیازی به تغییر نام تجاری و یا خرید نرم افزار برای شبکه می باشد. این مجموعه ای از استانداردها و روش برای فناوری های مخابراتی دیجیتال آینده به توسط همه استفاده می شود.

ISDN در کیفیت صدا و اینترنت دسترسی بهتر به دلیل اتصال بسته سوئیچ آن شده است. با ISDN، صدا و داده ها توسط یک کانال حامل (B کانال) با پهنای باند ۶۴ کیلوبایت / ۵۶ کیلوبایت / انجام، گاهی اوقات به عنوان به خط تلفن که حمل ۵۲ کیلوبایت / مخالف است. یک کانال داده ها (کانال D) برای کنترل خدمات شبکه و سیگنالینگ برای ساخت، شکستن اتصالات و حمل داده بیش از کانال های حامل استفاده می شود. این حامل یک پهنای باند ۱۶ KB / s یا ۶۴ KB / s است.

دو خدمات ارائه شده توسط ISDN وجود دارد. این را به عنوان BRI و PRI شناخته شده است. BRI – عمومی گذاری رابط شامل دو ۶۴ کیلوبایت / کانال های حامل و / کانال داده ها یکی ۱۶ KB، در مجموع ۱۴۴ KB / S؛ به عنوان نام دلالت، BRI معمولا پهنای باند کافی برای کاربران شخصی. PRI – اولیه رابط نرخ برای مشتریان که نیاز به پهنای باند بیشتر استفاده می شود. این حالت معمولا از ۲۳ کانال B / S 64 KB و یک / کانال ۶۴ KB D تشکیل شده است، بالغ بر ۱٫۵۳۶ مگابایت / s. گاهی اوقات، خدمات PRI می توانید ۳۰ B کانال و یک کانال D برای کل از ۱٫۹۸۴ مگا بایت / ثانیه است.

در حال حاضر، آینده ISDN با پهنای باند ISDN (BISDN) نهفته است. این امر مستلزم انتقال داده، صدا و ویدئو همه در همان زمان با استفاده از فیبر نوری خط تلفن است که می تواند نرخ داده ها از ۱۵۵ مگا بایت / ثانیه به ۶۲۲ MB / s و فراتر ادامه می دهند. این یک موضوع مهم برای تحقیق و توسعه است.