resimkoy

تاریخچه درساژ موسیقی آزاد

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

در حالی که درساژ در یونان باستان ریشه دارد، آن را در صفحه نمایش ظاهر جادویی سوارکاری در ایتالیا و فرانسه از ۱۶ به قرن ۱۹ که مد اکول یا درساژ دبیرستان و سواری بود به موسیقی است. شمال ایتالیا مرکز هنرهای مربوط به اسب سواری در رنسانس اروپا در اواخر قرن ۱۶ بود و در اینجا بود که آنچه که تبدیل به آزاد موسیقی در درساژ رقابتی متولد شد. در مدرسه Pignatelli در ناپل است که یکی از معروف ترین اما در مدارس Fiaschi و موسیقی Fredirico Grisone تنگاتنگی متصل به درساژ شد. هر دو مرد رساله در اوایل درساژ نوشت و شامل استفاده از موسیقی است. در حالی که Pignatelli است برای اولین برای آموزش اسب در ستون، آوردن یک زیبایی شناسی جدید به آموزش اسب شناخته شده است، آن را نمایش موسیقی است که به طول انجامید و آن را به رقابت های بین المللی ساخته شده است.

در ایتالیا در ۱۵۰۰s، موسیقی به هنر مربوط به اسب سواری برای اولین بار به آموزش ریتم و ضرب به سواران و به زودی پس از به همراه باله اسب اسراف معرفی شد. Grisone استفاده از صدای برای کمک به سرعت اسب را تشویق کرد. او یک رساله در ۱۵۵۰ نوشت که به زودی به فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. Fiaschi در ۱۵۵۶ رساله آهنگ موسیقی کوتاه خود را مربوط به شکل حرکت و جنبش یک اسب است. به همین دلیل اولین واژگان موسیقی برای درساژ را بر روی کاغذ قرار داده شد. Fiaschi سواران خود را تشویق به یادگیری موسیقی به اندازه کافی به آواز خواندن در حالی که سوار و سوار شدن به عنوان اگر او بازی می کردند موسیقی نادر و عالی است.

در اوایل ۱۵۴۸ در لیون فرانسه chevaliers لباسهای مخاطبان با اسب های خود جهش شگفت زده، تراشکاری، و پریدن به صدای زنگ کوچک است که به اسب: "پس خوش طنین انداز که هماهنگی صدا و شیرین خود را به ارواح مردم شگفت زده غلغلک دادن هر کمتر از فلش از سنگهای درخشان خیره شدن چشم خود را به طوری که کسانی که به تماشای انجام نمی دانم که اگر آنها خواب و یا زندگی می کردند. " توسط ۱۶۰۲ لا Broue نوشت که بدون احساسات موسیقی کس هرگز نمی تواند حساسیت به ضرب و شتم اسب و سرعت لازم را برای سوار خوبی داشته باشد.

در یک شاهکار دیدنی و جذاب، Pluvinel، که دوباره معرفی آموزش روش های مهربان اسب گزنفون ، یک باله اسب ایجاد شده در ۱۶۱۲ به افتخار تعامل لویی سیزدهم به آن اتریش. باله بود، اما در یک روز طولانی و شب از مراسم رژه اسراف، مسابقه ای بود، و یک گردونه چند دقیقه. Pluvinel به سرقت برده نشان می دهد زمانی که اسبان سواران چشمگیری لباسهای پرید و رقصید و دور و شروع به پریدن کرد، فریبنده مخاطبان است.

در حالی که سهام درساژ سابقه ای طولانی با موسیقی، نمایش موسیقی وجود ندارد از عرصه رقابتی تا همین اواخر بود . از ۱۹۰۰s اولیه درساژ رقابتی تر بر روی ریشه های نظامی خود را از ریشه از سرگرمی خود جلب کرد. در ۱۹۸۰s اسب یک بار دیگر به نظر می رسید به رقص در عرصه وقتی سازمان دهندگان آزاد موسیقی به درساژ رقابتی بین المللی به ارمغان آورد، هدف را به تماشاگران به آنچه اغلب به عنوان یک رویداد نسبتا خسته کننده دیده می شد. بازی های ۱۹۹۶ آتلانتا اولین بازی های المپیک که آزاد به فرمت و امروز موسیقی freestyles ها جذب جمعیت زیادی اضافه شده به دیدن اسب رقص بودند.