resimkoy

بیمه درمانی بیمه سلامت PHCS

۱۲ تیر ۱۳۹۶

تایمی که به دنبال بیمه درمانی هستید زیاد حیاتی هست که به خاطر داشته باشید که شرکت های زیادی وجود دارند که سعی می کنند بهترین قیمت را برای نیازهای شما ارائه دهند. با این حال، نه همه آنها در سراسر ایالات متحده شناخته انجام گرفته هست و نه همه آنها به شما مزایای مشابهی را ارائه می دهند. یکی از شرکت های زیادی که در ایالات متحده قاره عرضه می کنند، سیستم های مراقبت شخصی خصوصی هست که به عنوان PHCS شناخته می شود. آنها اصلی اصلی شبکه PPO شبکه و محصول مراقبت از مدیریت شرکت MultiPlan هستند.

قبل از صحبت در مورد PHSC حیاتی هست که کمی افزایش در مورد شرکت مادر اصلی بدانیم. MultiPlan در سال ۱۹۷۰ تاسیس انجام گرفت و قدیمی ترین و بزرگترین راه حل های مدیریت هزینه های مستقل مبتنی بر شبکه هست. آنها زیاد از نیمی از میلیون ارائه دهنده خدمات بهداشتی دارند که تقریبا ۴۰ میلیون مصرف کننده را خدمت می کنند. به طور کلی، میلیون ها نفر از مصرف کنندگان تقریبا ۷۰ میلیون مورد ادعا می کنند که از طریق شبکه های MultiPlan هر ساله پردازش می شوند. از طرف دیگر سیستم های مراقبت شخصی خصوصی (متعلق به MultiPlan همانطور که قبلا نقل کرد انجام گرفت) دارای بزرگترین سازمان ارائه دهنده خدمات اختصاصی (PPO) در سراسر ایالات متحده می باانجام گرفت.

. با حدود ۴۵۰،۰۰۰ عضو در یکی از ۴،۰۰۰ امکانات شرکت PHCS دسترسی به ارائه دهندگان مختلف در سراسر ایالات متحده. آنها همچنین نخستین و تنها شبکه اختصاصی برای کسب پنج تایید به دلیل کیفیت از دو سازمان ملی تضمین کیفیت، URAC و کمیته ملی کیفیت اطمینان (NCQA)

کار PHCS هست که با ارائه دهندگان خود تماس بگیرید برای آنها اجازه می دهد که اعضای شبکه خود را با هزینه های کاهش از آنها بازدید کنند. این شبکه همچنین دارای چیزی هست که به عنوان "میزان احتباس شبکه بالا" اشاره دارد که به این معنی هست که یک مشتری یک پزشک مراقبت نخستیه (PCP) را انتخاب می کند که پزشک از طریق پلن بهداشت آن در دسترس قرار می گیرد. اکثر افرادی که عضو این شبکه بزرگ هستند عبارتند از کارفرمایان بزرگی مانند شرکت ها و شرکت ها، شرکت های بیمه بازرگانی، سازمان های مراقبت انجام گرفته با مدیریت ناحیه ای و مدیران شخص ثالث. شبکه PHCS برای اعضای آن به شرح زیر هست:

دسترسی ملی با صرفه جویی زیاد عالی: حیاتی نیست که اعضای آن، خدمات مختلفی از ساحل به ساحل ارائه می دهند. شما می توانید با آنها در شماره (۸۶۶) ۷۵۰-۷۴۲۷ تماس بگیرید تا ببینید که چقدر می توانند در هزینه های مراقبت های بهداشتی صرفه جویی کنند.

دستورالعمل های سالم PHCS: نیاز به داشتن HMO، PPO یا POS، زیرا هزینه آن را پرداخت می کند که یک عضو در خارج از ناحیه پوشش می گیرد یا به مدرسه می رود. به عنوان یک عضو، شما می توانید به منظور انتخاب یک ارائه دهنده از داخل شبکه ملی، به منظور آزاد کـــردن هزینه های جیبی خود برای اعضا با ارائه دهندگان در شبکه PHCS، و همچنین برای شماره گیری رایگان در ایده خود، شماره خود را آزاد کنید. کارت برای هشدارات ارائه دهنده.

کیفیت: PHCS نه تنها شبکه های مختلف کمی را پیوند داد و آنها را به هم متصل کـــرد، بلکه آنها یک شبکه ملی ایجاد کـــردند که به آنها اجازه می دهد تا مجوزهای معتبر و مجدد ارائه دهندگان خدمات خود را برای حفظ مراقبت های بهداشتی با کیفیت نیکو.

سیستم های مراقبت شخصی خصوصی یک شرکت مدیریت مراقبت و همچنین بیمه مبتنی بر شبکه هست. PHCS دومین شرکت بزرگ مدیریت مستقل مراقبت هست که امروزه در ایالات متحده فعالیت می کند. متخصصان مدیریت مراقبت از هر مورد بیمار را بررسی می کنند تا اطمینان حاصل شود که بیماران بهترین درمان را در اختیار شما قرار می دهند و همچنین به آنها اجازه می دهند از گزینه های مختلفی هستفاده کنند که به نیازهای بازاریابی منحصر به فردشان بستگی دارد. شما می توانید از این سیستم مدیریت مراقبت در ناحیه کسب و کار خود هستفاده کنید که در آن افزایشین تاثیر را خواهد داشت. با این حال، حیاتی هست بدانید که شما می توانید برخی از محصولات تکمیلی را اضافه کنید که علاوه بر ارزش هسته ای نیز مورد بحث قرار می گیرد.

پلن ارزش هسته ای:

۱٫ نقد با هم

۲٫ صدور گواهینامه

۳٫ پلن ریزی تخلیه

ماژول های تکمیلی اضافی که می توانند خریداری شوند:

۱٫ مرور کایروپراکتیک

۲٫ بررسی CT / MRI انتخابی

۳٫ بازبینی Podiatry

۴٫ بررسی توانبخشی سرپایی