resimkoy

بیانیه بازاریابی شبکه ماموریت کسب و کار – مال شما چه خبر

۲۱ فروردین ۱۳۹۶

خوب حالا که شما باید یک چشم انداز شرکت رو به جلو با سرمایه گذاری کسب و کار جدید خود را و زیر جامد حامی مهم خود را از آن زمان را به یک نقشه راه که در آن شما می خواهید به رفتن.

من یک اعتقاد راسخ از یک طرح کسب و کار است. بدون "نقشه راه" که، چه و چگونه شما در حال رفتن به جایی که شما می خواهید به گم شدن اجتناب ناپذیر خواهد بود

واقعیت شناخته شده است: برنامه کار خود را و پس از آن کار طرح خود را. من نمی توانم به شما بگویم که من آن را، زیگ زیگلر و یا تونی رابینز به دست اما یک هسته به موفقیت کسب و کار است.

اول، در بازاریابی شبکه ای شما باید یک بیانیه ماموریت داشته باشد. حتی اگر شما آن را به اطلاع عموم نیست که شما باید در کلمه نوشته شده است چه شرکت شما است و آنچه آن را می خواهد برای به انجام رساندن دولت. شما باید هدف از شرکت شما انتقال می دهد. با توجه به این جایی است که شما همیشه به یاد داشته باشید آنچه که جهت خود را است

عناصر کلیدی یک بیانیه ماموریت بازاریابی خوب:

به خاطر داشته باشید که این هر کار آسانی نیست؛ آن را به برخی زمان می برد. این مفهوم بسیار مهم هسته ای از شرکت شما است و نیاز به توجه مناسب پرداخت به آن است. عناصر زیر تنها یک خط راهنمای. که ماموریت واقعی شرکت شما تنها می توانید از قلب خود را آمده است. هنوز بیانیه ماموریت دیگری بازاریاب شبکه کپی، آن ممکن است صدای خوب است، اما از آن است که از شما نیست. آن را کوتاه نگه دارید. فقط چند پاراگراف به اندازه کافی باید برای شما به بیان شور و شوق خود را. اگر آن است که دیگر پس از آن خواهد بیشتر شبیه به یک طرح کسب و کار به جای یک "عنصر" از برنامه صدا.

• محصول و یا خدمات شما را فراهم خواهد کرد و به همین دلیل آن را وجود خواهد داشت چیست؟ اگر شما این خاص به نوع از خدمات شما در حال رفتن به ارائه و کیفیت محصولات ارائه شما است و نه نام محصول خاص پس از آن شما می توانید بسیاری از محصولات و یا محصولات تغییر بدون بازنویسی ماموریت خود را در هر زمان ارائه نگه می دارد.

• چه کسی از خدمات و یا محصول خود را و چگونه بهره مند شوند. چه تاثیری که می خواهید در مشتریان خود، تامین کنندگان و کارکنان است.

• چه دید در شرکت شما است؟ هنگامی که مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان تیم با شما به آنچه آنها انتظار خواهد کرد و چه ممکن است از آنها انتظار می رود.

باور من این است که شما باید قادر به نویسنده بیانیه ماموریت کیفیت از این عناصر هسته. البته بسیاری از عناصر دیگر که شما می توانید مانند توجه داشت: محصول خود را چگونه است بهتر از دیگران؟ چه چیزی باعث خدمات خود را به بهترین؟ چه چیزی شما را به خوبی انجام دهد؟ تمایل دارید چه بهتر باید انجام شود؟ چه اقداماتی را می خواهید به برای به رسمیت شناخته شود.

من فکر می کنم این عناصر بیشتر برای مرحله زمانی که شما یک سطح که در آن شما می توانید اظهارات جسورانه را رسیده اند. من اعتقاد دارم که شما را که صداقت دیدن همه موارد و یکپارچگی باید در همه زمان منتقل می شود و اگر شما یک مبتدی یا اواسط مبتدی اظهارات که شما نمی توانید ارائه در تنها صدمه دیده رشد اولیه خود را می

به عنوان مثال: من با اطمینان نمی دانم اما من فکر می کنم بیانیه ماموریت گوگل از روز اول ممکن است شامل "سازماندهی اطلاعات جهان" زمانی که آنها احتمالا از همان ابتدا که آن را گذشته از مرزهای یک کشور رفتن را نمی دانند. اما زمانی که آنها به حال که "آه آه" لحظه ای که بینایی ممکن است من شرط می بندم این بود که آنها بیانیه خود گسترش یافته است.

به عنوان یک بازاریاب شبکه شما در حال حاضر که شما در راه خود را با بیانیه ماموریت خود را بعد می گام است به منظور توسعه فروش خود را و طرح بازاریابی یا تکنیک های بازاریابی.