resimkoy

بهترین هستراتژی برای حالت انعکاسی از موفقیت در هر فرصت کسب و کار

۱۴ تیر ۱۳۹۶

اکثر آقام فقط این ۳ چیز را انجام نمی دهد، آنقدر حیاتی هست ۳ چیز بزرگ!

آنها اعتقادات خود را در مورد پول، عدم اطمینان خود و آقام اطرافشان، مانند احتمالا به اصطلاح ، اما اشتباه هشدارات خانواده و دوستان خود را اجازه می دهد، برای هدایت آنها به خندق

شروع به اعتماد و اطمینان کنید.

شما باید مایل به سرمایه گذاری زمان و انعکاس در کسب و کار شما و خودتان، و درک کنید که شما باید کسب و کار خود را به طور مالی حمایت کنید تا کسب و کار شما سودآور باانجام گرفت.

با این که طول می کانجام گرفت. تا زمانی که شما در مورد آنچه که انجام می دهید مربع هست، شما سود آور خواهد انجام گرفت.

چگونه ما موفق می شویم؟

من واقعا عجیب و غریب می بینم که چگونه آقام به آرامش و آسودگی خود در مورد آزادی واقعی خود، اهداف خانومدگی، اهداف و آرزوها خود می اندیشند.

شما باید به آن ها گوش دهید نتایجی را که میخواهید به دست آورید و دقیقا همان کاری را انجام دهید که آنها را هدایت می کنند. اینها اغلب همان افرادی هستند که سالها درس خواندن حرفه و تجارت فعلی خود را صرف کـــردند.

با این حال، زمانی که شروع به کار می کند، زیادی از آنها دو هفته پایان را ترک می کنند.

اگر هنوز دنبال یک کسب و کار برای شروع هستید، مطمئنا برای شما معقول هست، درست همانطور که من تصمیم گرفتم که برای من معقول باانجام گرفت.

همانطور که من اغلب در مورد چگونگی عمل بحث کـــردم گرفتن

۱) توقف همه چیز را مورد پرسش قرار می دهد، در این مکان سه اقدام حیاتی اقدام به اقدامات برای شما در راه موفقیت خود را. و فقط آن را انجام دهید

۲) مراحل راه اندازی را تکمیل کنید هر سیستم تعلیمی نیکو که انتخاب می کنید باید

۳) پلن منظم ۱ در ۱ تماس مربیگری را با یک مربی یا حامی مالی، فردی که می توانید اعتماد کنید و احساس نیکوی داشته باشید، می دانید از خودتان دور شوید، بنابراین ممکن هست در پایان شاخه های در جاده پیش از شما اطمینان داشته باشید.

اگر شما آماده هستید که این کار را برای واقعی انجام دهید، لازم هست که این ۳ امتیاز را در بالا مجدد بخوانید و مأموریت خود را انجام دهید.

من شخصیت بازتابنده ای هست که هر جا که به آن می پیوندید، موفقیت را نشان می دهد.

منظور من این هست که شما سرخانومدگی را نمی فهمید، اما شما واقعا خداوند [۱۹۴۵۹۰۰۵Grandeur این بازتاب هست .

اگر همه چیز دیگر به نظر شما برسد

شما ممکن هست دیگران را برای پیوستن به شما ببرید، اما آنها افرادی مثل شما به عنوان «فرصت های جست و جو برای فرصت» هستند و در ماه فردا هنگامی که در معامله براق ظاهر می شوند، به دنبال چیز دیگری می گردند.

اگر میخواهید دستور وفاداری را از افرادی که ابتدا باید وفاداری به خود و ماموریت خود را برای کمک به دیگران. این به این معنی هست که قانون جاذبه کار می کند و معجزات را به خانومدگی شما می آورد.

من این را دوست دارم علت تحریک آمیز اصل از یک دوره معجزه که "سفر که ما با هم انجام می دهیم مبادله تاریک برای نور، جهل برای درک هست. "

بالا ۳ چیز زیاد ساده هست. من دوست داشتم که نگرش درست داشته باشم که هیچ چیز در خانومدگی من انجام نانجام گرفته هست، در حالی که به دیگران کمک می کند آنچه را که میخواهند انجام دهند، نمیتوانم نوه من ۵ ساله را به انجام (آره، او زیاد عالی هست).

برای موفقیت شما با لمس حالت ذهنی بازتابنده