resimkoy

 بزرگ ماهیگیری ماهیان خاویاری در شمال غربی

۱۹ خرداد ۱۳۹۶

شما چه معنی "بزرگ"؟ که به نظر می رسد کمی عجیب و غریب به درخوهست یک ماهی بالقوه ممکن هست گرفتن. ماهیان خاویاری که خیلی کوچک حفظ شود هستند کوچکتر به نام. همچنین یک محدودیتی در ماهیان خاویاری بزرگ شما می توانید برای سیگاری خود را نگه دارید وجود دارد. ماهیان خاویاری بزرگ (که می تواند برای ۸۰+ سال خانومدگی می کنند) هر چیزی زیاد از ۵۴ اینچ طول دارد. آنها را می توان انجام داد ولی به باید آزاد شوند.

ماهیان خاویاری متداوم به نظر می رسید کمی برای من بیگانه. من در بانک از رودخانه Coquille در پدر بزرگ & # 39 من نشسته؛ بازدید کنندگان مزرعه و خودم گفتم که من ماهیگیری ماهیان خاویاری بود. در واقع من افزایش احتمال دارد ماهیگیری برای sculpin را با تجهیزات کوچکتر از من و طعمه بود. وعده به ماهی برای ماهی یک احساس هست که در یک فرد festers هست. شما می توانید آن را برای مدتی نادیده بگیرد اما شما می دانید، در عمق، که شما & # 39؛ رو به انجام کاری درباره آن. و من در نهایت انجام داد. من پول خرج من را نجات داد و من یک روز ماهیگیری با راهنمای، کسی که در ماهیگیری برای ماهیان خاویاری بزرگ تخصصی رزرو.

ما در ۵:۰۰ در راه اندازی قایق در نزدیکی کامو، واشنگتن بر روی رودخانه کلمبیا ملاقات کـــرد. راهنمای نشان داد که ما نمی خواهد انجام گرفت راه اندازی حق دور. ما نیاز به گرفتن طعمه ما برای نخستین بار. بنابراین من تا به کامیون خود را لود می شود و ما ۲۶ مایل تا رودخانه به سد بون ویل drve. سطح آب آنقدر زیاد هست که سد انجام گرفت آب آزادسازی زیاد به کلمبیا ایجاد تان انجام گرفتیدا وایت واتر بود. این جایی هست که ما از راه اندازی انجام گرفت. همانطور که ما قایق در قرار داده و صعود روی من احساس تحریک در معده من یک تنها می شود هنگامی که شما چیزی که اهمیت دارد. این آب جدی بود و ما در قرار بود؛ انسان در مقابل طبیعت. فوقالعاده بود.

خطر ریخته گری خود را سرگردان در گرداب از یک رودخانه فقط به وسیله من احساس می انجام گرفت، راهنمای من ظاهرا مراقبت در جهان ندارد . او قایق در مورد یک مایل و نیم مانور پایین دست و لنگر در یک نقطه او می دانست، رای دادند. این باید او را گرفته اند مقدار زیادی از کار برای قرار دادن این نقطه و او با هستفاده از لنگر و لنگر آب با دقت به مطمئن شوید که من & # 39؛ د در همان نقطهای که او می خوهست ماهیگیری.

میله & # 39؛ s با طعمه میل لنگ با قلاب حذف و یک رهبر قطره چکان با پایان دادن به یک قاشق کوچک راه اندازی انجام گرفت. آن را به من به عنوان یک راه عالی برای ماهی که من باید به خاطر داشته باشید گیر کـــرده هست. طعمه لنگ نورد قاشق را پایین در حال حاضر نگه داشتن آن که در آن ماهی بود. قاشق & # 39؛ آماده به کار شمال غربی بود. لحظهای Dicknite & # 39؛ s هست. اشاره کـــردم که من & # 39؛ شنیده ام که بهترین رنگ هست نیمه نقره نیم برنج اما راهنمای من اطمینان داد که هر رنگ ما گرفتن پایان طعمه ما نیاز دارند. ما اجازه دادیم که خطوط و اجازه دهید نهر آب جاری انجام کار. نخستین ضربه ما در عرض تعداد دقیقه آمد. من در یک شاد ۱۵ اینچ انتخاب شوند. آن را در یک مبارزه بزرگ. ماهی باید بین ۱ تا ۲ پوند وخانوم داشت. کلی باحال بود. این ماهی به اندازه من به طور معمول برای ماهی هست. این بود که طعمه ما. اوه نه … نه برای روز، برای یک گیمگران. ما در ماهیگیری برای ماهیان خاویاری با این ماهی تکمیل پلن ریزی انجام گرفته. آن زمان ما شاید یک ساعت و نیم برای پر کـــردن سرد کن با شاد.

ما احتمالا تا به حال ۶۰ پوند از طعمه به عنوان ما به پایین رودخانه به نقطه که در آن ما را در دستیابی به راه اندازی مجدد ماهیان خاویاری رهبری. پایین دست رودخانه هست که هنوز هم بزرگ اما من در سهولت دلیل که آب mellowed بود افزایش بود. ما به نقطه دقیق دیگر motored و مجموعه ای از لنگر. ما در این مکان تنظیم کمی متفاوت بود. ما با هستفاده از ۱۰۰ خط تست پوند گره خورده هست به ۲۰۰ رهبر آزمون پوند گره خورده هست به یک قلاب بزرگ قدیمی. قلاب از طریق سر یک شاد رفت و پس از آن رهبر با دقت به اطراف ماهی در سه یا چهار مکان پیچیده انجام گرفته بود برای نگه داشتن طعمه در در حال حاضر هست. توپ سرب به اندازه یک توپ بیس بال و سپس بر روی خط کوتاه انجام گرفته بود. قبل از اتصال شاد بر روی آن تعدادین بار ضربات چاقو کشته انجام گرفته تا کمی آبدار نیکو ماهی / خون فرار بوی. طعمه را در آب پایین آورده انجام گرفت و پس از آن ما شروع به صبر کنید.

ماهیگیری ماهی خاویاری مرا از ماهیگیری گربه ماهی به یاد. & # 39؛ S یک تجربه لذت بخش کند که اجازه می دهد تا شما را به خیس خوردن در محیط اطراف و اندیشیدن خانومدگی خود را. ماهیگیری برای ماهیان خاویاری بزرگ می تواند حتی کندتر چون طعمه غول شما در حال ماهیگیری با ماهی جلوگیری کوچکتر از پیوستن به حزب. می دانستم که اگر نوک میله من نقل مکان کـــرد، این امر می تواند به خاطر چیزی به اندازه قایق با آن خراب انجام گرفت. به یاد دارم که فکر کـــردن در مورد بوی شاد wafting از طریق رودخانه و خوهستار جانوران بزرگ به سمت ما.

نوک قطب آغاز انجام گرفته تندرست هست. زمان شروع به کم کـــردن سرعت. می تواند چیزی واقعا کشیدن وخانوم که خارج از پایین؟ تواند از آن واقعا به اندازه کافی بزرگ برای خوردن طعمه من باانجام گرفت؟ راهنمای برداشت میله رقص و مجموعه ای از قلاب. کشیدن با فریاد به خانومدگی آمد. راهنمای من قطب داد و من احساس قدرت خام در انتهای دیگر. ماهی آنقدر قوی هست که من به دشواری می تواند نگه بود. کشیدن به عنوان دشوار تنظیم انجام گرفته بود به عنوان آن می تواند و این ماهی سلب انجام گرفت خط به همان سرعتی که آن را می خوهستم. راهنمای من فریاد انجام گرفت که و که او "نمی توانستم باور هست که آن را قبلا از طریق ۱۵۰ متری از خط رفته بود" "این یک گرم بود". من، من در تلاش بود برای دریافت به رودخانه کلمبیا کاهش یافته هست. این یکی از لحظات هیجان انگیز ترین من می توانم به یاد بود. من می خوهستم به تجدید و احیای روحیه یکی از پاهای من در برابر لبه قایق اما من خیلی متزلزل بود حلق آویز در من جرات نمی بلند یکی از پای من هست. آغوش من شروع به درد. ماهی هنوز هم خط به انتظارنشسته بودند هر زمان که آن را در بین تلاش من ضعیف به سرعت آن را کم می خوهستم. ماهی خط من را شکست. صد تست پوند مثل هیچ چیز جامعی هست. راهنمای گفت: آن را بزرگترین ماهی قایق خود را در دو سال به انجام گرفته بود و او به ماهی وجود دارد هر روز این فصل هست. او تخمین زده هست که آن را بین ۴۰۰-۵۰۰ پوند بود. من هرگز به آن را ببینید اما من هرگز آن را فراموش نخواهد کـــرد. اتهام آدرنالین دست من تکان دادن و پاهای من را ترک نرم و لهستیک. ماهیگیری برای ماهی برابر از لحاظ جسمی یا در این مورد این هست که، من بهتر هست، یک چیز دیگری هست. من پایان راه در دودی.