resimkoy

برنج ایرانی روی دست کشاورزان مانده

۲۷ آذر ۱۳۹۶

برنج ایرانی روی دست کشاورزان مانده

به نقل resimkoy، جمیل علیزاده شایق در مورد آخرین وضعیت بازار برنج در کشور و قیمت آن خاطرنشان کـــرد: با توجه به این که تنظیم بازار محصولات کشاورزی طی دو سال اخیر با مصوبه مجلس برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته هست، نباید بخش‌های دیگر در این امر وارد شوند.

وی ادامه داد: اگرچه ممکن هست، برخی کارشناسان نظرات مخالف یا موافقی داشته باشند، اما وزارت جهاد کشاورزی امسال تکمیلاً با بخش کشاورزی هماهنگ بود که برآورد کند، چقدر تولید برنج داخلی هست و چقدر کسری آن از محل واردات تامین شود.

علیزاده شایق به مصرف سرانه برنج در کشور اشاره کـــرد و گفت: سرانه مصرف برنج طبق برآوردهای هر ساله بین ۳۶ تا ۳۷ کیلوگرم هست که در مجموع ۳ میلیون تن مصرف سالانه کشور برآورد می‌شود. با توجه به اینکه ما در برخی مزارع برنج کشت دوم را هم داشتیم تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن برنج داخلی تولید انجام گرفت و در نهایت باید ۷۰۰ هزار تن برنج از طریق واردات تامین می‌انجام گرفت که تا یک میلیون تن هم می‌توان برای آن درنظر گرفت.

علیزاده شایق به آمار واردات برنج در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۶ اشاره کـــرد و افزود: رقمی معادل یک میلیون و ۶۰ هزار تن برنج وارد کشور انجام گرفته که زیاد از این رقم نیاز به واردات نبود و آمار واردات نگران کننده می‌انجام گرفت.

دبیر انجمن برنج ایران به صآسوده گفت که دخالت وزارت بازرگانی برای اعلام زمان واردات برنج سبب انجام گرفت که تنظیم بازار به هم بریزد، دلیل که همه وارد کنندگان به دنبال ثبت سفارش رفتند و بی‌نظمی ایجاد انجام گرفت. در حالی که این وزارتخانه مسئولیتی در حوزه تنظیم بازار نداشت و این حرکت همه چیز را برهم زد.

علیزاده شایق همچنین به کاهش قدرت خرید آقام هم اشاره کـــرد و گفت: وضعیت اقتصادی خانواده ایرانی سال به سال بدتر انجام گرفته هست، تا جایی که همه به سمت برنج ارزان‌تر می‌روند و در عین حال به جای خرید حجم زیادی از برنج هر خانواده رقم‌های ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم برنج خریداری می‌کند که در کاهش تقاضا تاثیر به سزایی دارد.

وی گفت: نتیجه این می‌شود که برنج ایرانی روی دست ما بماند و باید اکنون فکری به حال برنج مازاد ایرانی بکنیم.

دبیر انجمن برنج ایران تصریح کـــرد: کار را به جایی رساندند که جناب آقا حجتی نامه‌ای نوشت که جلوی واردات برنج را بگیرند و کمیسیون کشاورزی مجلس هم با ارائه هشداراتی به مقام معظم رهبری باعث انجام گرفت که این مساله به پایان رسیده تا بتواند آرامش بازار را برقرار کند.

طی تعداد سال گذشته برای جلوگیری از واردات بی‌رویه برنج خارجی و عدم تواخانوم عرضه و تقاضا هر ساله از ابتدای آقااد ماه تا پایان آبان ماه که فصل برداشت برنج محسوب می‌شود، واردات برنج و ثبت سفارش آن ممنوع اعلام می‌انجام گرفت، اما امسال ظاهرا با ورود وزارت بازرگانی برای در دست گرفتن تنظیم بازار پلن‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قانونی تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر هم خورده هست.

هم اکنون هر کیلو برنج ایرانی که پیش از این رقمی بین ۱۲ تا ۱۶ هزار تومان در بازار مصرف به فروش می‌رسید، به رقمی حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته هست که اگرچه ممکن هست خوشحالی مصرف کننده را برای کاهش قیمت در پی داشته باانجام گرفت، اما داد تولیدکنندگان این محصول را در آورده هست.